Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

FLUCONAZOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in FLUCONAZOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J02AC01 DIFLUCAN (FLUCONAZOL) Drank (suspensie)
J02AC01 FLUCONAZOL Capsule, Infusievloeistof
J02AC01 FLUCONAZOL REDIBAG (FLUCONAZOL) Infuus

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Zweers P.G.M.A Fluconazol en fixed drug eruption Geneesmiddelenbulletin 2009 43: 51-52
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Fluconazol en fixed drug eruptions 2007
2 Fluconazole and fixed drug eruption 2003
3 Fluconazole and fixed drug eruption - Update 2015
4 Toxisch anticholinerg delier bij gelijktijdig gebruik van tolterodine en fluconazol 2000
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 2-3-2021.


FLUCONAZOL

Aantal meldingen 247
Ernstig 37
Geslacht
Man
Vrouw
34
(14%)
213
(86%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 23
astma : 1
bloedneus : 1
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 2
kortademigheid : 9
longbloeding : 1
neusaandoening : 1
orofaryngeale pijn : 2
rinalgie : 1
schadelijk effect op de long : 1
slaap apneu syndroom : 1
stemstoornis : 1
tracheapijn : 1
Bloed- en lymfestelsel : 9
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
Bloedarmoede : 1
pancytopenie : 1
specifieke bloedingstoornis (trombotische trombocytopenische purpura) : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
versterkte afbraak rode bloedlichaampjes : 1
Bloedvaten : 7
Bloeding : 1
lage bloeddruk bij opstaan : 1
opvlieger : 1
overmatig blozen : 2
vaatontsteking : 1
verhoging van de onderwaarde bloeddruk : 1
Hart : 9
hartkloppingen : 4
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 2
onregelmatige hartslag : 2
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
Huid- en onderhuid : 95
angio-oedeem : 4
blaar : 2
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
brandend gevoel van de huid : 1
eczeem : 1
galbulten : 5
haaruitval : 8
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidafwijking (fixed eruption) : 17
huidafwijking als bijwerking van geneesmiddel : 1
huidontsteking : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 14
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag met blaasjes : 3
huiduitslag rondom haarzakjes : 1
huidvariant van SLE (bepaalde autoimmuunaandoening) : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 9
jeukende huiduitslag : 4
Meerdere blauwe plekken : 1
nagelafwijking : 1
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig zweten : 2
pigmentatieaandoening : 1
rode huiduitslag : 3
roodheid : 3
Stevens-Johnson-syndroom : 3
toename huidpigment : 2
vlekkerige huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 7
anafylactische reactie : 3
overgevoeligheid : 4
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4
blaasontsteking : 1
gordelroos : 1
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
Intoxicaties en letsels : 3
Producttoedieningsfout : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 1
val : 1
Lever en galwegen : 10
afwijkende leverfunctie : 2
auto-immuunhepatitis : 1
geelzucht : 2
Hepatitis : 1
hepatitis acuut : 1
leverfalen : 1
verhoging bilirubine (hyperbilirubinemie) : 2
Maag-darmstelsel : 69
aften : 4
blaarvorming mondslijmvlies : 2
braken : 5
buikklachten : 3
buikpijn : 6
darmulcus : 1
diarree : 6
droge mond : 3
lip droog : 2
lipblaar : 3
lipzwelling : 4
maagaandoening : 1
misselijkheid : 15
mondaandoening : 1
obstipatie, verstopping : 1
ontsteking mondholte : 5
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 1
pijn in de mond : 1
pijn in de onderbuik : 1
slikken pijnlijk : 1
tandverkleuring : 1
verkleurde ontlasting : 1
Nier en urinewegen : 7
Acute kidney injury : 1
bloed in de urine : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
urine-incontinentie : 2
vaker urineren : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 9
droog oog : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
jeuk aan oog : 1
oogontsteking : 1
oogzwelling : 3
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 6
draaiduizeligheid : 4
oorsuizen : 2
Psychisch : 14
depressie : 2
depressieve stemming : 2
emotionele labiliteit : 1
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 1
nachtmerrie : 2
onrust : 2
slapeloosheid : 1
verwarde toestand : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 17
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 1
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 2
rugpijn : 3
Spierpijn : 7
spiertrekkingen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 18
afwijkend ECG (QT verlengd) : 3
alkalisch fosfatase verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
INR verhoogd : 2
lactaatdehydrogenasespiegel bloed verhoogd : 1
leverenzym abnormaal : 2
leverenzym verhoogd : 2
leverfunctietests abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 61
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 25
gezichtszwelling : 1
het heet hebben : 1
het koud hebben : 1
koorts : 3
koude rillingen : 3
malaise : 2
oedeem : 1
oedeem slijmvlies : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 5
perifere zwelling : 1
pijn : 2
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
vermoeidheid : 4
verslechtering van de aandoening : 3
zwelling : 2
zwelling aangezicht : 2
Voeding en stofwisseling : 7
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
verhoging calcium (hypercalciëmie) : 1
verminderde eetlust : 3
Voortplantingsstelsel en borsten : 10
aandoening van vulva : 1
bloedingen na de menopauze : 1
genitale zwelling : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 1
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
menstruatiestoornis : 2
oedeem van vulva : 1
onregelmatige menstruatie : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
Zenuwstelsel : 40
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 1
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 1
coma : 1
duizeligheid : 5
epilepsie : 3
flauwvallen : 1
hoofdpijn : 9
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 3
slaperigheid : 3
smaakverlies : 3
tintelingen : 3
toeval (convulsie) : 2
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 2
Zwangerschap en perinatale periode : 3
miskraam : 1
onbedoelde zwangerschap : 1
spontane miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

FLUCONAZOL

Aantal meldingen 24.241
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
13.712
(57%)
9.023
(37%)
1.506
(6%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
454
(2%)
8.562
(35%)
6.914
(29%)
7.737
(32%)
574
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingen



Ademhalingsstelsel en borstkas : 1.296
Bloed- en lymfestelsel : 1.731
Bloedvaten : 733
Chirurgische en medische verrichtingen : 114
Congenitale en genetische afwijkingen : 160
Endocrien syteem : 145
Hart : 1.008
Huid- en onderhuid : 6.936
Immuunsysteem : 1.128
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.486
Intoxicaties en letsels : 1.331
Lever en galwegen : 1.940
Maag-darmstelsel : 4.712
Neoplasmata : 169
Nier en urinewegen : 954
Oog : 532
Oor en evenwichtsorgaan : 253
Product aanlegenheden : 125
Psychisch : 878
Sociale omstandigheden : 50
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 817
Testuitslagen en onderzoeken : 3.098
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 5.784
Voeding en stofwisseling : 978
Voortplantingsstelsel en borsten : 446
Zenuwstelsel : 2.859
Zwangerschap en perinatale periode : 313
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J02AC02 ITRACONAZOL Capsule
2 J02AC02 TRISPORAL (ITRACONAZOL) Drank, Oplossing voor infuus
3 J02AC03 VFEND (VORICONAZOL) Drank (suspensie), Filmomhulde tablet, Poeder voor infuus
4 J02AC03 VORICONAZOL Filmomhulde tablet, Infuus, Poeder voor infuus
5 J02AC04 NOXAFIL (POSACONAZOL) Drank (suspensie), Maagsapresistente tablet, Oplossing voor infuus
6 J02AC04 POSACONAZOL Drank (suspensie), Maagsapresistente tablet
7 J02AC05 CRESEMBA (ISAVUCONAZOL) Capsule, Poeder voor infuus