Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

ITRACONAZOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ITRACONAZOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J02AC02 ITRACONAZOL Capsule
J02AC02 TRISPORAL (ITRACONAZOL) Drank

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Passier A, van Puijenbroek EP, van Grootheest AC Pancreatitis associated with the use of itraconazole. The Netherlands Journal of Medicine 2010 68 Download publicatie

2 Passier J.L.M, van Puijenbroek E.P, van Grootheest A.C Pancreatitis Associated with the Use of Itraconazole Drug Safety 2009 32;(10):893 Download publicatie

3 Puijenbroek E.P, Egberts A.C.G, Meyboom R.H.B, Leufkens H.L.G.M Signaling possible drug-drug interactions in a spontaneous reporting system: delay of withdrawal bleeding during concomitant use of oral contraceptives and itraconazole British Journal of Clinical Pharmacology 1999 47:689-93 DOI
4 van Puijenbroek E.P, Feenstra J, Meyboom R.H.B Mogelijke interactie itraconazol (Trisporal) en orale anticonceptiva. Geneesmiddelenbulletin 1998 32(3):36 Download publicatie

5 van Puijenbroek E.P, Feenstra J, Meyboom R.H.B Verstoring van de pilcyclus tijdens het gelijktijdig gebruik van itraconazol en orale anticonceptiva. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 1998 142(3):146-9 Download publicatie

6 Meyboom RHB, van Puijenbroek EP, Vinks MHAM, Lastdrager CJ Disturbance of withdrawal bleeding during concomitant use of itraconazole and oral contraceptives. New Zealand Medical Journal 1997 110
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Cardiac failure and dyspnoea associated with the use of itraconazole 2002 Signals document
2 Itraconazole and dyspnoea 2010 Signals document
3 Itraconazole and erectile dysfunction 2005 Signals document
4 Itraconazole and pancreatitis 2008 Signals document
5 Itraconazole and paresthesias 2005 Signals document
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 26-4-2022.


ITRACONAZOL

Aantal meldingen 598
Ernstig 65
Geslacht
Man
Vrouw
254
(42%)
344
(58%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 47
astma : 1
bloedneus : 5
Faryngeale zwelling : 2
hoesten : 3
kortademigheid : 24
kortademigheid bij inspanning : 1
longvliesontsteking : 1
orofaryngeale pijn : 4
pleurale effusie : 2
stemstoornis : 2
vocht in de longen : 1
vocht vasthouden slokdarm : 1
Bloed- en lymfestelsel : 3
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
Bloedarmoede : 1
versterkte afbraak rode bloedlichaampjes : 1
Bloedvaten : 14
fenomeen van Raynaud : 1
lage bloeddruk : 2
opvlieger : 2
overmatig blozen : 1
Shock symptom : 1
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
vaatontsteking : 1
verhoogde bloeddruk : 5
Hart : 46
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hart ongemak : 1
hartaandoening : 1
hartfalen : 6
hartkloppingen : 24
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
onregelmatige hartslag : 5
snel hartritme : 4
trage hartslag : 2
Huid- en onderhuid : 125
abnormale verhoorning van de huid : 2
acne : 2
blaar : 1
brandend gevoel van de huid : 2
droge huid : 1
eczeem : 2
eczeem bij verdroogde huid (vaak bij verminderde talgaanmaak) : 1
ernstige huidaandoening (AGEP) : 1
erythema multiforme : 1
exfoliatieve dermatitis : 1
exfoliatieve uitslag : 1
galbulten : 10
haaruitval : 17
huidgeur afwijkend : 1
huidontsteking : 4
huiduitslag : 24
huiduitslag ( maculo-papulair) : 4
huiduitslag (rash papulair) : 2
huidverkleuring : 1
huidzwelling : 1
Jeuk : 15
jeukende huiduitslag : 3
nachtzweten : 1
nagelloslating : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 2
pijn aan de huid : 1
puntbloedingen : 2
reactie op zonlicht : 4
rode huiduitslag : 7
roodheid : 3
verstoorde nagelgroei : 1
vervellen : 4
zomersproeten : 1
Immuunsysteem : 4
overgevoeligheid : 4
Infecties en parasitaire aandoeningen : 7
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 4
steenpuist op aangezicht : 1
urineweginfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 4
branderig gevoel slokdarm : 2
ruptuur pees : 1
tandletsel : 1
Lever en galwegen : 23
acuut leverfalen : 1
afwijkende leverfunctie : 5
galstuwing : 1
geelzucht : 4
geelzucht toxisch : 1
Hepatitis : 6
hepatitis cholestatisch : 1
hepatocellulair letsel : 1
icterus van het oog : 1
leverfalen : 1
verhoging bilirubine (hyperbilirubinemie) : 1
Maag-darmstelsel : 175
aambeien : 1
aandoening maag-darmstelsel : 2
abnormale ontlasting : 1
aften : 5
alvleesklierontsteking : 4
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloeding van de endeldarm : 1
bloeding vanuit zweer twaalfvingerige darm (duodenum) : 1
boeren : 1
braken : 15
buikklachten : 4
buikklachten : 1
buikpijn : 17
diarree : 23
droge mond : 5
endeldarmontsteking (proctitis) : 1
gezwollen tong : 3
groei van het tandvlees : 1
lipzwelling : 2
maagklachten : 5
maagzweer : 1
misselijkheid : 33
obstipatie, verstopping : 8
obstructie van de darm : 1
onregelmatigheid in stoelgang : 1
ontsteking mondholte : 3
ontsteking van de dikke darm : 1
opgezette buik : 8
pancreatitisrecidivering : 1
pijn in de bovenbuik : 5
pijn in de onderbuik : 4
slijmerige stoelgangen : 1
tandaandoening : 1
tandverlies : 1
tongaandoening : 1
tongblaren : 1
tongontsteking : 1
tongverkleuring : 2
verkleurde ontlasting : 1
winderigheid : 3
zachte ontlasting : 2
zweer twaalfvingerige darm (duodenum) : 1
Nier en urinewegen : 22
bloed in de urine : 2
nierfunctie verminderd : 3
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
urinegeur abnormaal : 1
vaak plassen : 2
vaker urineren : 7
verkleuring van de urine : 5
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 22
droog oog : 1
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 9
oogaandoening : 1
oogirritatie : 1
rood oog : 1
staar : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 6
Oor en evenwichtsorgaan : 26
doofheid : 2
draaiduizeligheid : 3
oorongemak : 2
oorpijn : 2
oorsuizen : 16
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 51
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 2
achtervolgingswaan : 1
agressie : 2
angst : 2
Apathisch : 1
bedplassen : 1
depressie : 3
depressieve stemming : 4
Derealisatie : 1
dissociatieve stoornis : 1
emotionele labiliteit : 2
hallucinaties : 1
libidoverlies : 1
Lusteloos : 1
nachtmerrie : 1
obsessieve gedachten : 1
onrust : 2
prikkelbaarheid : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 3
slapeloosheid : 6
spanning : 1
stress : 1
symptoom van depressie : 1
verminderd libido : 1
verwarde toestand : 3
waandenkbeelden : 1
wanhoopsgevoel : 1
woede-aanval : 1
zelfmoordgedachte : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 49
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gewrichtspijn : 13
gewrichtszwelling : 3
pijn in arm of been : 4
pijn in de zij : 2
rugpijn : 4
Spierpijn : 13
spierspasmen : 4
spierstijfheid : 1
spierzwakte : 3
vochtophoping in gewricht : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 35
bloeddruk verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 1
bloedingstijd verlengd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 2
gewicht verhoogd : 4
gewicht verlaagd : 3
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
immunoglobulines verhoogd : 1
leverenzym abnormaal : 1
leverenzym verhoogd : 2
leverfunctietests abnormaal : 9
Liver function test increased : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 2
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
wisselende glucosespiegel : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 136
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
geneesmiddelinteractie : 12
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gevoel van vreemd lichaam : 1
gezichtszwelling : 9
het koud hebben : 1
injectieplaatswarmte : 1
koorts : 12
koude rillingen : 3
lichaamszwakte : 1
malaise : 9
niet lekker voelen : 1
oedeem : 13
onbestendig gevoel borstkas : 3
ontsteking : 1
ontsteking op de injectieplaats : 1
onverwacht effect : 7
perifeer oedeem : 22
pijn : 3
pijn in de borstkas : 6
pijn op de injectieplaats : 2
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
roodheid op de injectieplaats : 1
slijmvliesdroogheid : 2
statisch oedeem : 1
vermoeidheid : 19
zwelling aangezicht : 2
Voeding en stofwisseling : 23
diabetes mellitus : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 4
jicht : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 4
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
verminderde eetlust : 8
vocht vasthouden : 4
Voortplantingsstelsel en borsten : 48
abnormale terugtrekking bloeding : 3
bloedingen na de menopauze : 1
Heavy menstrual bleeding : 2
impotentie : 9
Intermenstrual bleeding : 7
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
menstruatiestoornis : 11
onregelmatige menstruatie : 1
seksuele stoornis : 1
tepelpijn : 1
vaginale bloeding : 2
vergroting borstklierweefsel (man) : 4
verlate menstruatie : 4
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 199
aandachtstoornis : 3
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 2
afwijkend coördinatievermogen : 1
bewegingsarmoede : 1
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 37
dwarslaesie : 1
flauwvallen : 3
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 2
gelaatsparese : 1
hersenbloeding : 1
hoofdpijn : 40
migraine : 1
migraine met voortekenen (aura) : 1
niet kunnen ruiken : 2
ontsteking oogzenuw : 1
perifere zenuwpijn : 18
Polyneuropathie : 2
presyncope : 1
ruggenmerghemorragie : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 2
Smaakstoornis : 3
smaakverlies : 7
Spraakstoornis (algemeen) : 3
tintelingen : 42
toeval (convulsie) : 4
trilling/beving (tremor) : 2
verandering reukvermogen : 2
verlamming : 1
verminderde gevoeligheid : 5
verstoorde smaak : 5
Zwangerschap en perinatale periode : 2
foetale dood : 1
miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ITRACONAZOL

Aantal meldingen 13.963
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
6.539
(47%)
6.526
(47%)
898
(6%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
57
(0%)
4.787
(34%)
4.488
(32%)
4.393
(31%)
238
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 872
Bloed- en lymfestelsel : 471
Bloedvaten : 440
Chirurgische en medische verrichtingen : 59
Congenitale en genetische afwijkingen : 46
Endocrien syteem : 129
Hart : 763
Huid- en onderhuid : 3.647
Immuunsysteem : 291
Infecties en parasitaire aandoeningen : 853
Intoxicaties en letsels : 495
Lever en galwegen : 1.045
Maag-darmstelsel : 2.707
Neoplasmata : 126
Nier en urinewegen : 434
Oog : 375
Oor en evenwichtsorgaan : 264
Product aanlegenheden : 43
Psychisch : 496
Sociale omstandigheden : 14
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 678
Testuitslagen en onderzoeken : 1.512
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 3.341
Voeding en stofwisseling : 685
Voortplantingsstelsel en borsten : 382
Zenuwstelsel : 1.909
Zwangerschap en perinatale periode : 115
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J02AC01 DIFLUCAN (FLUCONAZOL) Drank (suspensie)
2 J02AC01 FLUCONAZOL Capsule, Infusievloeistof
3 J02AC01 FLUCONAZOL REDIBAG (FLUCONAZOL) Infuus
4 J02AC03 VFEND (VORICONAZOL) Drank (suspensie), Filmomhulde tablet, Poeder voor infuus
5 J02AC03 VORICONAZOL Filmomhulde tablet, Infuus, Poeder voor infuus
6 J02AC04 NOXAFIL (POSACONAZOL) Drank (suspensie), Maagsapresistente tablet, Oplossing voor infuus
7 J02AC04 POSACONAZOL Drank (suspensie), Maagsapresistente tablet
8 J02AC05 CRESEMBA (ISAVUCONAZOL) Capsule, Poeder voor infuus