Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

VORICONAZOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in VORICONAZOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J02AC03 VFEND (VORICONAZOL) Drank (suspensie), Filmomhulde tablet, Poeder voor infuus
J02AC03 VORICONAZOL Filmomhulde tablet, Infuus, Poeder voor infuus

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 overview voriconazole 2008
2 Interaction voriconazole and flucloxacillin, leading to decreased voriconazole blood levels 2019 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 28-9-2023.


VORICONAZOL

Aantal meldingen 70
Ernstig 24
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
40
(57%)
29
(41%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 1
pleurale effusie : 1
Bloedvaten : 2
lage bloeddruk bij opstaan : 1
opvlieger : 1
Endocrien syteem : 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 1
Hart : 11
hartritmestoornis (torsade de pointes) : 1
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 1
hartstilstand : 2
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 2
trage hartslag : 2
versnelde hartslag (ventriculair) : 2
volledig geblokkeerde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (volledig AV blok) : 1
Huid- en onderhuid : 29
angio-oedeem : 1
blaar : 2
galbulten : 1
haaruitval : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidreactie : 3
huiduitslag : 3
huidzwelling : 1
Jeuk : 1
overmatig zweten : 1
reactie op zonlicht : 6
rode huiduitslag : 1
roodheid : 5
toename huidpigment : 1
Lever en galwegen : 7
afwijkende leverfunctie : 3
galstuwing : 1
Hepatitis : 2
ontsteking van de galblaas : 1
Maag-darmstelsel : 15
braken : 2
buikpijn : 1
diarree : 3
gekloofde lippen : 1
lip droog : 1
lipaandoening : 1
misselijkheid : 2
obstipatie, verstopping : 1
oedeem mond : 1
tongaandoening : 1
tongblaren : 1
Nier en urinewegen : 4
Acute kidney injury : 4
Oog : 19
accomodatiestoornis ooglens : 1
afwijkend kleurenzien (chromatopsie) : 3
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 5
lichtschuwheid : 1
metamorfopsie : 1
nachtblindheid : 1
ooglidzwelling : 1
papiloedeem oog : 1
periorbitale zwelling : 1
stoornis zien (fotopsie) : 2
wazig zien : 1
Psychisch : 11
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 6
slapeloosheid : 1
stotteren : 1
verwarde toestand : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 11
afwijkend ECG (QT verlengd) : 3
alkalisch fosfatase verhoogd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
geneesmiddelspiegel subtherapeutisch : 1
lactaatdehydrogenasespiegel bloed verhoogd : 1
leverenzym abnormaal : 1
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
Liver function test increased : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 11
geneesmiddelinteractie : 4
gezichtszwelling : 1
oedeem : 1
onverwacht effect : 2
perifeer oedeem : 1
verhoogde lichaamstemperatuur : 1
vermoeidheid : 1
Voeding en stofwisseling : 2
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
Zenuwstelsel : 10
aandachtstoornis : 1
bradykinesie : 1
duizeligheid : 1
geheugenverlies : 1
ontsteking oogzenuw : 1
Polyneuropathie : 2
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
verminderde gevoeligheid : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

VORICONAZOL

Aantal meldingen 18.665
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
6.644
(36%)
10.607
(57%)
1.414
(8%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
134
(1%)
6.046
(32%)
6.938
(37%)
5.172
(28%)
375
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.337
Bloed- en lymfestelsel : 898
Bloedvaten : 578
Chirurgische en medische verrichtingen : 106
Congenitale en genetische afwijkingen : 63
Endocrien syteem : 100
Hart : 881
Huid- en onderhuid : 2.378
Immuunsysteem : 482
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.193
Intoxicaties en letsels : 1.366
Lever en galwegen : 2.379
Maag-darmstelsel : 1.405
Neoplasmata : 712
Nier en urinewegen : 915
Oog : 1.752
Oor en evenwichtsorgaan : 142
Product aanlegenheden : 53
Psychisch : 2.742
Sociale omstandigheden : 45
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 705
Testuitslagen en onderzoeken : 3.098
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 4.913
Voeding en stofwisseling : 709
Voortplantingsstelsel en borsten : 35
Zenuwstelsel : 2.166
Zwangerschap en perinatale periode : 4
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J02AC01 DIFLUCAN (FLUCONAZOL) Drank (suspensie)
2 J02AC01 FLUCONAZOL Capsule, Infusievloeistof
3 J02AC01 FLUCONAZOL REDIBAG (FLUCONAZOL) Infuus
4 J02AC02 ITRACONAZOL Capsule, Drank
5 J02AC02 TRISPORAL (ITRACONAZOL) Drank
6 J02AC04 NOXAFIL (POSACONAZOL) Drank (suspensie), Maagsapresistente tablet, Oplossing voor infuus
7 J02AC04 POSACONAZOL Drank (suspensie), Maagsapresistente tablet
8 J02AC05 CRESEMBA (ISAVUCONAZOL) Capsule, Poeder voor infuus