Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

VALACICLOVIR

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in VALACICLOVIR behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J05AB11 VALACICLOVIR Drank, Tablet
J05AB11 ZELITREX (VALACICLOVIR) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 28-9-2023.


VALACICLOVIR

Aantal meldingen 279
Ernstig 41
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
96
(34%)
181
(65%)
2
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 15
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 2
hyperventilatie : 1
kortademigheid : 7
niezen : 1
obstructieve luchtwegaandoening : 1
oedeem van het strottenhoofd : 1
orofaryngeale pijn : 1
Bloed- en lymfestelsel : 4
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
specifieke bloedingstoornis (trombotische trombocytopenische purpura) : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 7
Bloeduitstorting : 2
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 1
overmatig blozen : 1
verhoogde bloeddruk : 2
Endocrien syteem : 1
schildklieraandoening : 1
Hart : 12
hartkloppingen : 7
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
snel hartritme : 2
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 1
snelle regelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 50
angio-oedeem : 3
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
Enkelvoudige blauwe plek : 1
galbulten : 5
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
haaruitval : 4
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 7
huiduitslag (toxisch) : 1
huidzwelling : 1
Jeuk : 9
jeukende huiduitslag : 1
Meerdere blauwe plekken : 1
minder haargroei : 1
op acne lijkende huidontsteking : 1
overmatig zweten : 5
psoriasis : 2
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 1
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) : 1
Immuunsysteem : 2
anafylactische reactie : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 12
COVID-19 : 1
genitale candidiasis : 1
gordelroos : 1
hersenvliesontsteking : 1
infectie parasitair : 1
koortsuitslag : 1
ontsteking tandvlees : 2
pathogeenresistentie : 1
schimmelinfectie : 1
vulvovaginale candidiasis : 2
Lever en galwegen : 4
geelzucht : 1
Hepatitis : 1
leverfalen : 1
vergroting van de lever : 1
Maag-darmstelsel : 97
aandoening maag-darmstelsel : 1
aandoening slokdarm : 1
abnormale ontlasting : 1
Anesthesie van de mond : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 2
bloedbraken : 1
braken : 10
buikklachten : 2
buikpijn : 7
diarree : 10
droge mond : 4
dyschezie : 1
frequente darmbewegingen : 1
gezwollen tong : 2
maag-darm pijn : 2
maagklachten : 1
misselijkheid : 23
obstipatie, verstopping : 7
ontsteking mondholte : 1
opgezette buik : 4
pijn in de bovenbuik : 3
pijn in de onderbuik : 1
tandaandoening : 1
tandpijn : 1
tintelingen mond : 2
tong beslagen : 1
tongaandoening : 1
tongontsteking : 1
Tongue rough : 1
tongverkleuring : 1
ziekte van Crohn : 1
zwelling tandvlees : 1
Nier en urinewegen : 25
aandoening urinelozing : 2
Acute kidney injury : 3
bloed in de urine : 3
nierfalen : 1
nierpijn : 2
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 3
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 1
urineretentie : 6
vaker urineren : 2
verkleuring van de urine : 1
Oog : 11
gezichtsvermogen afgenomen : 1
ooglidhematoom : 1
oogpijn : 2
periorbitale pijn : 1
rode, bloeddoorlopen ogen : 1
vochtophoping rondom oogkas : 2
wazig zien : 2
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 5
oorpijn : 1
oorsuizen : 4
Product aanlegenheden : 1
product substitutieaangelegenheid : 1
Psychisch : 77
abnormaal gedrag : 1
agressie : 3
angst : 6
depressie : 1
depressieve stemming : 4
dissociatie : 1
emotionele labiliteit : 1
hallucinaties : 14
hyperseksualiteit : 1
ijlen : 5
illusie : 1
Lusteloos : 1
nachtmerrie : 1
onrust : 2
paniekaanval : 2
paniekreactie : 1
psychotische stoornis : 5
rusteloosheid : 3
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 1
somatische hallucinatie : 1
uitgelaten stemming : 2
verwarde toestand : 11
waandenkbeelden : 2
zelfmoord : 1
zelfmoordgedachte : 3
zelfmoordpoging : 1
Sociale omstandigheden : 2
looponbekwaamheid : 1
verminderde rijbekwaamheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 21
gewrichtspijn : 3
pijn in arm of been : 1
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 3
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 9
spierspasmen : 1
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 7
gewicht verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 3
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 101
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 4
geneesmiddelinteractie : 8
gevoel abnormaal : 2
gezichtszwelling : 2
griepachtige verschijnselen : 3
het heet hebben : 1
het koud hebben : 2
huilen : 1
Illness : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
injectieplaatsverharding : 1
koorts : 5
koude rillingen : 6
lichaamszwakte : 1
malaise : 11
ontsteking op de injectieplaats : 1
onverwacht effect : 14
perifeer oedeem : 1
perifere zwelling : 3
pijn : 5
pijn in de borstkas : 3
pijn op de injectieplaats : 2
secretie uitscheiding : 1
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 1
vermoeidheid : 12
verslechtering van de aandoening : 1
voedselinteractie : 1
zich dronken voelen : 1
zwelling : 2
zwelling aangezicht : 1
zwelling van injectieplaats : 3
Voeding en stofwisseling : 10
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 2
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 1
uitdroging : 1
verhoogd dorstgevoel : 1
verminderde eetlust : 3
Voortplantingsstelsel en borsten : 4
aandoening testikels : 1
bekkenpijn : 1
goedaardige vergroting van de prostaat : 1
impotentie : 1
Zenuwstelsel : 99
aandachtstoornis : 3
ataxie : 1
bewustzijnsverlies : 2
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 18
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 2
geheugen vermindering : 1
geheugenverlies : 3
hersenaandoening (encefalopathie) : 1
hoofdpijn : 34
migraine : 1
niet kunnen ruiken : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 2
overmatige gevoeligheid : 1
Periodic Limb Movement Disorder : 1
Polyneuropathie : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 4
Smaakstoornis : 2
smaakverlies : 3
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 4
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 1
verandering reukvermogen : 1
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 3
zenuwpijn : 1
zenuwpijn handen en voeten : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

VALACICLOVIR

Aantal meldingen 15.203
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
9.297
(61%)
4.781
(31%)
1.125
(7%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
49
(0%)
7.346
(48%)
2.908
(19%)
4.544
(30%)
356
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 674
Bloed- en lymfestelsel : 811
Bloedvaten : 332
Chirurgische en medische verrichtingen : 153
Congenitale en genetische afwijkingen : 71
Endocrien syteem : 39
Hart : 333
Huid- en onderhuid : 2.904
Immuunsysteem : 431
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.565
Intoxicaties en letsels : 1.404
Lever en galwegen : 426
Maag-darmstelsel : 2.563
Neoplasmata : 121
Nier en urinewegen : 1.945
Oog : 523
Oor en evenwichtsorgaan : 198
Product aanlegenheden : 359
Psychisch : 1.768
Sociale omstandigheden : 86
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 739
Testuitslagen en onderzoeken : 1.132
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 4.461
Voeding en stofwisseling : 463
Voortplantingsstelsel en borsten : 233
Zenuwstelsel : 4.118
Zwangerschap en perinatale periode : 144
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J05AB01 ACICLOVIR Infusievloeistof, Oplossing voor infuus, Poeder voor infuus, Tablet
2 J05AB01 ZOVIRAX (ACICLOVIR) Drank (suspensie), Poeder voor infuus
3 J05AB06 CYMEVENE (GANCICLOVIR) Poeder voor infuus
4 J05AB06 GANCICLOVIR Poeder voor infuus
5 J05AB09 FAMCICLOVIR Tablet
6 J05AB12 CIDOFOVIR Oplossing voor infuus
7 J05AB12 CIDOFOVIR TILLOMED (CIDOFOVIR) Oplossing voor infuus
8 J05AB12 VISTIDE () Infuus
9 J05AB14 VALCYTE (VALGANCICLOVIR) Drank, Filmomhulde tablet
10 J05AB14 VALGANCICLOVIR Filmomhulde tablet
11 J05AB16 VEKLURY (REMDESIVIR) Poeder voor infuus
12 J05AB18 MOLNUPIRAVIR Capsule