Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

OSELTAMIVIR

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in OSELTAMIVIR behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J05AH02 EBILFUMIN (OSELTAMIVIR) Capsule
J05AH02 OSELTAMIVIR Drank
J05AH02 OSELTAMIVIR NVI (OSELTAMIVIR) Poeder voor drank
J05AH02 TAMIFLU (OSELTAMIVIR) Capsule, Drank (suspensie)
J05AH02 TAMIFLU NVI (OSELTAMIVIR) Capsule, Drank (suspensie)

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Oseltamivir and coumarin potentiation 2009
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 11-8-2020.


OSELTAMIVIR

Aantal meldingen 60
Ernstig 10
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
28
(47%)
31
(52%)
1
(2%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 4
astma : 1
bloedneus : 2
kortademigheid : 1
Bloed- en lymfestelsel : 2
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 2
Hart : 1
volledig geblokkeerde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (volledig AV blok) : 1
Huid- en onderhuid : 13
abnormale verhoorning van de huid : 1
acne : 1
galbulten : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 5
jeukende huiduitslag : 1
pijn aan de huid : 1
roodheid : 1
vervellen : 1
Lever en galwegen : 1
afwijkende leverfunctie : 1
Maag-darmstelsel : 19
bloederige diarree : 1
braken : 4
buikpijn : 2
diarree : 5
gezwollen tong : 1
lipzwelling : 1
maag-darm bloeding : 1
maagzweer : 1
misselijkheid : 3
Neoplasmata : 1
acute lymfocytaire leukemie : 1
Oog : 5
droog oog : 1
oogzwelling : 1
rood oog : 1
wazig zien : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 4
draaiduizeligheid : 1
ooraandoening : 1
oorpijn : 2
Psychisch : 12
abnormaal gedrag : 1
gelijkmatige stemming : 1
hallucinaties : 3
lichamelijke klachten op basis van psychisch onwelbevinden (cenversiestoornis) : 1
nachtmerrie : 2
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 2
uitgelaten stemming : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1
Gewrichtsontsteking : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 7
afwijkende vorm van de lymfocyten (lymfocytenmorfologie) : 1
hemoglobine verlaagd : 1
INR verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
te weinig bloedplaatjes : 1
vertraagde bloedstolling : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1
vermoeidheid : 1
Voeding en stofwisseling : 1
jicht : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
hevige menstruatie (menorragie) : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
Zenuwstelsel : 12
aandachtstoornis : 1
duizeligheid : 1
epilepsie : 1
hoofdpijn : 2
overactiviteit : 1
slaperigheid : 2
tintelingen : 1
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toeval (convulsie) : 1
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
foetale dood : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

OSELTAMIVIR

Aantal meldingen 18.247
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
9.664
(53%)
7.331
(40%)
1.252
(7%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
43
(0%)
7.072
(39%)
8.955
(49%)
1.957
(11%)
220
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.179
Bloed- en lymfestelsel : 268
Bloedvaten : 249
Chirurgische en medische verrichtingen : 65
Congenitale en genetische afwijkingen : 107
Endocrien syteem : 16
Hart : 442
Huid- en onderhuid : 3.051
Immuunsysteem : 357
Infecties en parasitaire aandoeningen : 867
Intoxicaties en letsels : 1.163
Lever en galwegen : 367
Maag-darmstelsel : 7.271
Neoplasmata : 27
Nier en urinewegen : 311
Oog : 482
Oor en evenwichtsorgaan : 198
Product aanlegenheden : 126
Psychisch : 3.221
Sociale omstandigheden : 50
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 557
Testuitslagen en onderzoeken : 836
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 3.355
Voeding en stofwisseling : 453
Voortplantingsstelsel en borsten : 85
Zenuwstelsel : 3.388
Zwangerschap en perinatale periode : 260
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J05AH01 DECTOVA (ZANAMIVIR) Infusievloeistof
2 J05AH01 RELENZA (ZANAMIVIR) Inhalatiepoeder
3 J05AH01 RELENZA NVI (ZANAMIVIR) Inhalatiepoeder