Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

DOLUTEGRAVIR

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in DOLUTEGRAVIR behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J05AX12 TIVICAY (DOLUTEGRAVIR) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 22-9-2020.


DOLUTEGRAVIR

Aantal meldingen 22
Ernstig 3
Geslacht
Man
Vrouw
14
(64%)
8
(36%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 4
beklemming keel : 1
hoesten : 2
kortademigheid : 1
Huid- en onderhuid : 3
acne : 1
huidrimpeling : 1
Jeuk : 1
Immuunsysteem : 1
overgevoeligheid : 1
Lever en galwegen : 2
geelzucht toxisch : 1
geneesmiddelgeïnduceerd leverletsel : 1
Maag-darmstelsel : 6
braken : 1
diarree : 3
misselijkheid : 2
Oog : 1
scherpzien gereduceerd : 1
Psychisch : 9
angst : 2
depressie : 1
hallucinaties : 1
paniekaanval : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 1
stemmingsstoornis : 1
waandenkbeelden : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2
gewrichtspijn : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 4
gewicht verhoogd : 2
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2
geneesmiddelinteractie : 1
gevoel abnormaal : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 3
bloed in het sperma : 1
genitale uitslag : 1
vulvovaginale pruritus : 1
Zenuwstelsel : 7
cognitieve aandoening : 1
hoofdpijn : 3
minder smaak : 1
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
zenuwstelselaandoening : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

DOLUTEGRAVIR

Aantal meldingen 5.361
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
1.705
(32%)
3.013
(56%)
643
(12%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
893
(17%)
1.874
(35%)
354
(7%)
2.160
(40%)
80
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 186
Bloed- en lymfestelsel : 126
Bloedvaten : 79
Chirurgische en medische verrichtingen : 130
Congenitale en genetische afwijkingen : 151
Endocrien syteem : 26
Hart : 141
Huid- en onderhuid : 579
Immuunsysteem : 178
Infecties en parasitaire aandoeningen : 549
Intoxicaties en letsels : 708
Lever en galwegen : 181
Maag-darmstelsel : 663
Neoplasmata : 86
Nier en urinewegen : 295
Oog : 72
Oor en evenwichtsorgaan : 69
Product aanlegenheden : 22
Psychisch : 877
Sociale omstandigheden : 30
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 377
Testuitslagen en onderzoeken : 784
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.111
Voeding en stofwisseling : 335
Voortplantingsstelsel en borsten : 101
Zenuwstelsel : 818
Zwangerschap en perinatale periode : 270
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J05AX07 FUZEON (ENFUVIRTIDE) Injectie, Poeder injectievloeistof
2 J05AX08 ISENTRESS (RALTEGRAVIR) Tablet
3 J05AX09 CELSENTRI (MARAVIROC) Tablet
4 J05AX16 EXVIERA (DASABUVIR) Tablet
5 J05AX18 PREVYMIS (LETERMOVIR) Tablet