Lareb Databank

Opnieuw zoeken

PERTUSSIS, GEZUIVERD ANTIGEEN, MET TOXOIDEN

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in PERTUSSIS, GEZUIVERD ANTIGEEN, MET TOXOIDEN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J07AJ52 BOOSTRIX (DTK VACCIN) Suspensie voor injectie

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Meldingen van bijwerkingen na maternale kinkhoestvaccinatie 2021 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 24-1-2023.


PERTUSSIS, GEZUIVERD ANTIGEEN, MET TOXOIDEN

Aantal meldingen 552
Ernstig 32
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
7
(1%)
541
(98%)
4
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 71
bloedneus : 2
droogheid neusslijmvlies : 1
Faryngeale zwelling : 2
hoesten : 17
kortademigheid : 14
loopneus : 3
Lung diffusion disorder : 1
neusklachten : 1
neusverstopping : 4
ophoesten van bloed : 1
orofaryngeaal ongemak : 2
orofaryngeale pijn : 21
stemstoornis : 2
Bloed- en lymfestelsel : 14
lymfeknooppijn : 2
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 12
Hart : 6
hartkloppingen : 4
snel hartritme : 2
Huid- en onderhuid : 49
brandend gevoel van de huid : 1
galbulten : 4
huiduitslag : 5
huiduitslag (rash papulair) : 2
huiduitslag met blaasjes : 1
Jeuk : 13
jeukende huiduitslag : 2
nachtzweten : 4
overmatig zweten : 7
papel : 1
pijn aan de huid : 2
puntbloedingen : 1
roodheid : 5
vlekkerige huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 1
Bacillus Calmette-Guérin-litteken reactivatie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 31
amnionholte-infectie : 3
borstontsteking : 1
bovenste luchtweginfectie : 1
Bovenste luchtweginfectie : 1
faryngitis : 2
gordelroos : 1
griep : 1
injectieplaatscellulitis : 1
longontsteking : 1
neus-keelontsteking : 12
ontsteking tandvlees : 2
orale herpes : 1
pertussis : 1
Post-acute COVID-19 syndrome : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 534
blootstelling tijdens zwangerschap : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 529
medicatiefout : 1
Product preparation error : 1
Producttoedieningsfout : 1
verkeerd hulpmiddel gebruikt : 1
Maag-darmstelsel : 127
braken : 24
buikklachten : 2
buikpijn : 13
diarree : 21
frequente darmbewegingen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
maag-darm pijn : 3
misselijkheid : 55
pijn in de bovenbuik : 4
pijn in de onderbuik : 2
tandpijn : 1
Neoplasmata : 1
goedaardige woekeringen bloedvaten (hemangioom) : 1
Oog : 18
chalazion : 1
droog oog : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
jeuk aan oog : 2
ongemak in het oog : 1
oogontsteking : 2
oogpijn : 3
oogzwelling : 2
rood oog : 1
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 2
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 5
oorpijn : 3
oorsuizen : 2
Psychisch : 23
depressieve stemming : 2
gestoord denken : 1
luiheid : 1
Lusteloos : 9
onrust : 1
slaap van slechte kwaliteit : 5
slapeloosheid : 4
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 192
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 17
gewrichtsstijfheid : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 4
mobiliteit verminderd : 1
nekpijn : 3
peesongemak : 1
peesontsteking : 2
pijn in arm of been : 81
Problemen ledemaat : 4
rotator cuff syndroom : 2
rugpijn : 4
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 10
slijmbeursonsteking : 1
spier ongemak : 1
Spierpijn : 52
spierspasmen : 4
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 29
bloeddruk verhoogd : 1
bloedingstijd verlengd : 1
Cortisol increased : 1
foetale hartfrequentie abnormaal : 1
foetale hartfrequentie verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 15
lichaamstemperatuur verlaagd : 2
polsdruk abnormaal : 1
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 2
verhoogde oogboldruk : 1
wisselende glucosespiegel : 1
wisselende lichaamstemperatuur : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1170
aangezichtspijn : 1
afscheiding : 1
exfoliatie van injectieplaats : 1
gevoel abnormaal : 1
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gevoel van vreemd lichaam : 1
griepachtige verschijnselen : 21
het heet hebben : 1
injectieplaatshematoom : 16
injectieplaatsparesthesie : 1
injectieplaatsrash : 1
injectieplaatsurticaria : 1
injectieplaatsverharding : 12
injectieplaatsverkleuring : 3
injectieplaatsvesikels : 1
injectieplaatswarmte : 70
jeuk op de injectieplaats : 37
koorts : 57
koude rillingen : 14
lichaamszwakte : 11
loopstoornis : 1
lymfadenopathie op vaccinatieplaats : 1
malaise : 38
nodule op injectieplaats : 12
onbestendig gevoel borstkas : 1
ongemak op injectieplaats : 42
ontsteking op de injectieplaats : 171
papel op injectieplaats : 2
perifere zwelling : 1
pijn : 13
pijn in de borstkas : 2
pijn op de injectieplaats : 185
reactie op de injectieplaats : 1
roodheid op de injectieplaats : 136
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 6
verminderd gebruik ingeente arm of been : 40
vermoeidheid : 89
verslechtering van de aandoening : 2
zich dronken voelen : 1
zwelling aangezicht : 2
zwelling van injectieplaats : 172
Voeding en stofwisseling : 11
uitdroging : 1
verminderde eetlust : 9
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 6
tepelpijn : 1
vaginale bloeding : 3
verkorte cervix : 1
vulvovaginale uitslag : 1
Zenuwstelsel : 156
aandachtstoornis : 1
Bell's palsy : 1
duizeligheid : 23
dyskinesie : 1
Electric shock sensation : 1
flauwvallen : 3
Foetal movement disorder : 1
herseninfarct : 1
hoofdpijn : 88
migraine : 3
Ophthalmic migraine : 1
pijn in de grote been zenuw : 1
presyncope : 5
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 10
tintelingen : 11
verminderde gevoeligheid : 3
zenuwpijn : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 45
baarmoedercontracties gedurende de zwangerschap : 6
Bekkengordel pijn : 1
bloeding in zwangerschap : 1
doodgeboorte : 2
dreigende bevalling : 1
foetale dood : 6
foetale groeibeperking : 1
foetale hypokinesie : 4
loslating placenta : 2
normale pasgeborene : 8
premature baby : 2
premature bevalling : 5
voortijdige bevalling : 3
vroegtijdige vliesbreuk bij te vroege bevalling : 3
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PERTUSSIS, GEZUIVERD ANTIGEEN, MET TOXOIDEN

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J07AJ02 PERTUSSIS, GEZUIVERD ANTIGEEN Overige toedieningsvormen