Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

HEPATITIS B, GEZUIVERD ANTIGEEN

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in HEPATITIS B, GEZUIVERD ANTIGEEN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J07BC01 ENGERIX-B (HEPATITIS-B-VACCIN) Suspensie voor injectie
J07BC01 FENDRIX (HEPATITIS-B-VACCIN) Suspensie voor injectie
J07BC01 HBVAXPRO (HEPATITIS-B-VACCIN) Suspensie voor injectie
J07BC01 PREHEVBRI (HEPATITIS-B-VACCIN) Suspensie voor injectie

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-3-2023.


HEPATITIS B, GEZUIVERD ANTIGEEN

Aantal meldingen 519
Ernstig 95
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
149
(29%)
368
(71%)
2
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 36
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
afwijkende ademhaling : 1
astma : 1
beklemming keel : 1
bronchospasme : 1
Faryngeale zwelling : 2
hoesten : 3
irritatie keel : 1
kortademigheid : 16
longontsteking : 1
neusverstopping : 1
orofaryngeaal ongemak : 1
orofaryngeale pijn : 5
stemloosheid : 1
Bloed- en lymfestelsel : 10
ontsteking van een lymfklieren (lymfadenitis) : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
trombocytopenische purpura : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 7
Bloedvaten : 13
bleekheid : 4
flauwvallen : 1
lage bloeddruk : 2
ontsteking bloedvaten (polyarteriitis nodosa) : 2
opvlieger : 1
vaatontsteking : 2
verhoogde bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 1
struma : 1
Hart : 7
hartkloppingen : 6
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 141
angio-oedeem : 7
blaar : 2
brandend gevoel van de huid : 1
eczeem : 3
erythema multiforme : 3
galbulten : 22
haaruitval : 4
Henoch-Schönlein purpura : 1
huid warm : 1
huidaandoening (granuloma annulare) : 1
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidreactie : 3
huiduitslag : 38
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag met blaasjes : 1
huidverkleuring : 5
Jeuk : 13
jeukende huiduitslag : 5
mechanische urticaria : 1
nachtzweten : 1
nagelverkleuring : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 2
overmatig zweten : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 2
psoriasis : 1
puntbloedingen : 1
rode huiduitslag : 4
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 2
roodheid : 6
rosacea : 1
vervellen : 2
zweten en rillen : 2
Immuunsysteem : 15
anafylactische reactie : 1
auto-immuunziekte : 1
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
immuunsysteemaandoening : 1
overgevoeligheid : 10
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 23
abces op de injectie plaats : 1
buikgriep : 2
faryngitis : 1
gordelroos : 1
griep : 2
hersenvliesontsteking door Haemophilus Influenzae : 1
infectie van het oor : 1
krentenbaard (impetigo) : 1
longontsteking : 1
nagelbedinfectie : 1
neus-keelontsteking : 4
ontsteking beenmerg : 1
ooginfectie : 1
orale herpes : 1
Pustule : 1
vestibulaire neuronitis : 1
virale encefalitis : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 3
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
overdosering (niet opzettelijk) : 1
val : 1
Lever en galwegen : 10
afwijkende leverfunctie : 1
galstuwing : 1
geelzucht : 2
Hepatitis : 3
icterus van het oog : 3
Maag-darmstelsel : 183
aandoening maag-darmstelsel : 2
anorectaal ongemak : 1
bloederige ontlasting : 1
boeren : 1
braken : 26
buikklachten : 5
buikpijn : 12
diarree : 33
droge mond : 1
frequente darmbewegingen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 3
gezwollen tong : 3
infrequente stoelgang : 1
lipzwelling : 4
maag-darm bloeding : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 64
ontsteking mondholte : 1
opgezette buik : 2
orale lichen planus : 1
orale pruritus : 1
pijn in de bovenbuik : 6
slikken pijnlijk : 1
tintelingen mond : 2
verhemelteaandoening : 1
verkleurde ontlasting : 4
verminderde gevoeligheid in de mond : 2
winderigheid : 1
zwelling in mond : 1
Neoplasmata : 1
borstfibroadenoom : 1
Nier en urinewegen : 3
uitblijven van urineproductie : 1
vaak plassen : 2
Oog : 19
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 2
lichtschuwheid : 2
macula degeneratie : 1
ontstoken iris (iridocyclitis) : 1
oogafscheiding : 1
oogirritatie : 1
oogontsteking : 1
oogpijn : 1
oogzwelling : 1
rood oog : 1
traanproductie verhoogd : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 1
zwelling van ooglid : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 5
draaiduizeligheid : 2
oorpijn : 1
oorsuizen : 1
slechthorendheid : 1
Psychisch : 30
angst : 2
Breath holding spell : 1
dagdromen : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 3
doorslaapstoornis : 1
emotionele droefheid : 1
emotionele labiliteit : 1
emotionele stoornis : 1
hallucinaties : 2
Lusteloos : 2
onrust : 2
paniekaanval : 2
paniekreactie : 1
prikkelbaarheid : 1
rusteloosheid : 1
slapeloosheid : 2
staren : 2
verwarde toestand : 2
zelfmoordgedachte : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 132
artritis reactief : 1
gewrichtsaandoening : 3
Gewrichtsontsteking : 6
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten : 2
gewrichtspijn : 26
gewrichtsstijfheid : 1
gewrichtszwelling : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 1
nekpijn : 2
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 9
pijn in de zij : 1
Problemen ledemaat : 2
reumatische koorts : 1
reumatoïde artritis : 1
rugpijn : 4
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 7
Spierpijn : 55
spierspasmen : 2
spierstijfheid : 1
spierzwakte : 4
Testuitslagen en onderzoeken : 22
bloed in urine : 1
bloeddruk verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 1
gewicht verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
leverenzym abnormaal : 1
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 12
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 444
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 2
exfoliatie van injectieplaats : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 3
gestoorde beweging op injectieplaats : 1
gevoel van vreemd lichaam : 1
griepachtige verschijnselen : 26
het heet hebben : 1
het koud hebben : 2
huidontsteking op de injectieplaats : 2
huilen : 2
injectieplaatshematoom : 6
injectieplaatsurticaria : 1
injectieplaatsverharding : 2
injectieplaatsverkleuring : 3
injectieplaatsvesikels : 1
injectieplaatswarmte : 11
jeuk op de injectieplaats : 5
koorts : 78
koude rillingen : 18
lichaamszwakte : 4
lymfadenopathie op vaccinatieplaats : 1
malaise : 48
nodule op injectieplaats : 1
oedeem : 1
ontsteking : 2
ontsteking op de injectieplaats : 31
perifeer oedeem : 7
perifere zwelling : 7
pijn : 9
pijn in de borstkas : 1
pijn op de injectieplaats : 41
reactie op de injectieplaats : 4
roodheid op de injectieplaats : 16
steriel abces op de injectieplaats : 1
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 1
verminderd gebruik ingeente arm of been : 3
verminderde werkzaamheid : 2
vermoeidheid : 73
vertraging van de ontwikkeling : 1
zwelling : 2
zwelling aangezicht : 4
zwelling van injectieplaats : 18
Voeding en stofwisseling : 13
diabetes mellitus : 1
type 2 diabetes mellitus : 1
verminderde eetlust : 11
Voortplantingsstelsel en borsten : 6
borstvoeding verminderd : 1
onregelmatige menstruatie : 2
polymenorroe : 1
symptomen overgang : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 246
aandachtstoornis : 2
bewegingsstoornis : 1
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 2
cognitieve aandoening : 1
collaps of een shock-achtige toestand (hypotone-hyporesponsieve episode) : 4
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 38
dyskinesie : 2
een verlaagde spierspanning : 1
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 13
gedeeltelijke verlamming : 1
gedeeltelijke verlamming : 2
geheugen vermindering : 2
gelaatsparese : 1
Guillain-Barré-syndroom : 2
hoofdpijn : 84
hyporesponsief voor stimuli : 1
Idiopathic intracranial hypertension : 1
koortsstuip : 2
migraine : 6
multipele sclerose : 5
multipele sclerose recidief : 2
myelitis transversa : 2
Nekstijfheid : 1
ontsteking oogzenuw : 3
perifere zenuwpijn : 1
Polyneuropathie : 2
presyncope : 6
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 2
spasmen bij een kind : 1
spierspasmen : 3
tintelingen : 17
tintelingen slijmvlies : 1
toeval (convulsie) : 7
trilling/beving (tremor) : 5
verandering reukvermogen : 1
verlamming : 2
verlamming met verhoogde spierspanning (pyramidebaansyndroom) : 1
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 5
verstoorde smaak : 2
vertigo van CZS oorsprong : 1
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 1
zenuwpijn : 1
zenuwstelselaandoening : 2
Zwangerschap en perinatale periode : 3
foetale dood : 2
spontane miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

HEPATITIS B, GEZUIVERD ANTIGEEN

Aantal meldingen 109.380
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
62.441
(57%)
42.487
(39%)
4.452
(4%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
428
(0%)
80.161
(73%)
4.577
(4%)
20.423
(19%)
3.791
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 8.586
Bloed- en lymfestelsel : 3.986
Bloedvaten : 8.460
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.313
Congenitale en genetische afwijkingen : 437
Endocrien syteem : 370
Hart : 2.346
Huid- en onderhuid : 26.664
Immuunsysteem : 4.889
Infecties en parasitaire aandoeningen : 11.309
Intoxicaties en letsels : 9.067
Lever en galwegen : 2.150
Maag-darmstelsel : 18.163
Neoplasmata : 340
Nier en urinewegen : 1.295
Oog : 4.852
Oor en evenwichtsorgaan : 1.950
Product aanlegenheden : 224
Psychisch : 8.815
Sociale omstandigheden : 550
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 16.658
Testuitslagen en onderzoeken : 12.154
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 59.981
Voeding en stofwisseling : 3.704
Voortplantingsstelsel en borsten : 452
Zenuwstelsel : 33.155
Zwangerschap en perinatale periode : 439
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J07BC02 AVAXIM (HEPATITIS-A-VACCIN) Suspensie voor injectie
2 J07BC02 EPAXAL () Injectie
3 J07BC02 HAVRIX (HEPATITIS-A-VACCIN) Suspensie voor injectie
4 J07BC02 HEPATITIS-A-VACCIN Injectie
5 J07BC02 VAQTA (HEPATITIS-A-VACCIN) Suspensie voor injectie
6 J07BC20 AMBIRIX (HEPATITIS-A/HEPATITIS-B-VACCIN) Suspensie voor injectie
7 J07BC20 AMBIRIX (HEPATITIS-A+B-VACCIN) Injectie
8 J07BC20 HEPATITIS-A+B-VACCIN Injectie
9 J07BC20 TWINRIX (HEPATITIS-A/HEPATITIS-B-VACCIN) Suspensie voor injectie
10 J07BC20 TWINRIX (HEPATITIS-A+B-VACCIN) Injectie