Lareb Databank

Opnieuw zoeken

COMBINATIEPREPARATEN

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in COMBINATIEPREPARATEN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J07BC20 AMBIRIX (HEPATITIS-A/HEPATITIS-B-VACCIN) Suspensie voor injectie
J07BC20 AMBIRIX (HEPATITIS-A+B-VACCIN) Injectie
J07BC20 HEPATITIS-A+B-VACCIN Injectie
J07BC20 TWINRIX (HEPATITIS-A/HEPATITIS-B-VACCIN) Suspensie voor injectie
J07BC20 TWINRIX (HEPATITIS-A+B-VACCIN) Injectie

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 29-11-2022.


COMBINATIEPREPARATEN

Aantal meldingen 238
Ernstig 24
Geslacht
Man
Vrouw
91
(38%)
147
(62%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 19
afwijkende ademhaling : 1
Faryngeale zwelling : 3
geeuwen : 1
hoesten : 2
kortademigheid : 7
orofaryngeale pijn : 2
snurken : 1
stemloosheid : 1
stemstoornis : 1
Bloed- en lymfestelsel : 4
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 3
verhoogde neiging tot kneuzingen : 1
Bloedvaten : 9
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
bleekheid : 1
flauwvallen : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 2
opvlieger : 1
overmatig blozen : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 2
auto-immune thyreoïditis : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 3
hartkloppingen : 2
onregelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 71
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 4
brandend gevoel van de huid : 1
eczeem : 1
galbulten : 12
gele huid : 1
haaruitval : 1
Henoch-Schönlein purpura : 1
huidaandoening (lichen planus) : 2
huidgeur afwijkend : 1
huiduitslag : 18
huiduitslag (rash papulair) : 2
Jeuk : 13
jeukende huiduitslag : 3
nachtzweten : 1
overmatig zweten : 1
papel : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
puntbloedingen : 1
rode huiduitslag : 2
roodheid : 2
verworven stoornis in de vetstofwisseling : 1
Immuunsysteem : 2
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 13
gordelroos : 2
hersenvliesontsteking : 1
maagdarminfectie : 1
myelitis : 1
neus-keelontsteking : 2
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
orale herpes : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 3
waterpokken : 1
Intoxicaties en letsels : 1
hersenzenuwletsel : 1
Lever en galwegen : 5
afwijkende leverfunctie : 1
geelzucht : 2
Hepatitis : 2
Maag-darmstelsel : 62
abnormale ontlasting : 1
boeren : 1
braken : 10
buikklachten : 5
buikpijn : 9
colitis ulcerosa : 1
diarree : 7
enteritis : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
lipzwelling : 1
maagklachten : 2
misselijkheid : 16
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 4
verminderde maaglediging : 1
vetontlasting : 1
Nier en urinewegen : 1
vaak plassen : 1
Oog : 14
droog oog : 1
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 1
oogaandoening : 1
oogbloeding : 1
oogpijn : 2
oogzwelling : 1
ptosis van een ooglid : 1
rood oog : 1
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 1
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 5
Ear inflammation : 1
oorpijn : 1
oorsuizen : 3
Psychisch : 12
angst : 1
anhedonie : 1
delirium febrile : 1
depressieve stemming : 2
nachtmerrie : 1
prikkelbaarheid : 3
rusteloosheid : 1
slapeloosheid : 1
tic : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 53
dwangstand van het hoofd : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 3
gewrichtszwelling : 2
pijn in arm of been : 6
pijn in de zij : 1
Problemen ledemaat : 4
rugpijn : 1
skeletspierstelselaandoening : 1
spier ongemak : 2
Spierpijn : 24
spierspasmen : 1
spiertrekkingen : 2
spierzwakte : 3
Systemic scleroderma : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 14
bloeddruk verlaagd : 1
BSE verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
leverenzym abnormaal : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 5
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 209
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 1
gevoel abnormaal : 1
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gevoel van vreemd lichaam : 1
griepachtige verschijnselen : 6
het heet hebben : 2
het koud hebben : 1
hoge koorts : 1
huilen : 2
injectieplaatshematoom : 4
injectieplaatsverharding : 2
injectieplaatsverkleuring : 1
injectieplaatswarmte : 4
jeuk op de injectieplaats : 3
koorts : 42
koude rillingen : 9
loopstoornis : 1
malaise : 14
nodule op injectieplaats : 1
ongemak op injectieplaats : 2
ontsteking : 1
ontsteking op de injectieplaats : 18
pijn : 2
pijn in de borstkas : 1
pijn op de injectieplaats : 24
reactie op de injectieplaats : 2
roodheid op de injectieplaats : 9
stoornis temperatuurregulatie : 1
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 3
verminderd gebruik ingeente arm of been : 2
vermoeidheid : 28
verslechtering van de aandoening : 1
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 2
zwelling van injectieplaats : 14
Voeding en stofwisseling : 4
type 1 diabetes mellitus : 1
verminderde eetlust : 3
Voortplantingsstelsel en borsten : 11
Heavy menstrual bleeding : 4
Intermenstrual bleeding : 3
onregelmatige menstruatie : 1
polymenorroe : 1
premenstruele pijn : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 105
aanvallen van onbedwingbare slaap (narcolepsie) : 1
Bell's palsy : 1
coma : 1
duizeligheid : 19
epilepsie : 2
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 10
Guillain-Barré-syndroom : 1
hersenaandoening (encefalopathie) : 1
hoofdpijn : 40
ontsteking oogzenuw : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
presyncope : 5
slaperigheid : 3
spierspasmen : 2
Spraakstoornis (algemeen) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 7
trilling/beving (tremor) : 1
verandering reukvermogen : 1
verlamming : 2
verminderd bewustzijn : 1
verstoorde smaak : 1
zenuwpijn handen en voeten : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
spontane miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

COMBINATIEPREPARATEN

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J07BC01 ENGERIX-B (HEPATITIS-B-VACCIN) Suspensie voor injectie
2 J07BC01 FENDRIX (HEPATITIS-B-VACCIN) Suspensie voor injectie
3 J07BC01 HBVAXPRO (HEPATITIS-B-VACCIN) Suspensie voor injectie
4 J07BC02 AVAXIM (HEPATITIS-A-VACCIN) Suspensie voor injectie
5 J07BC02 EPAXAL () Injectie
6 J07BC02 HAVRIX (HEPATITIS-A-VACCIN) Suspensie voor injectie
7 J07BC02 HEPATITIS-A-VACCIN Injectie
8 J07BC02 VAQTA (HEPATITIS-A-VACCIN) Suspensie voor injectie