Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

MAZELEN MET BOF EN RUBELLA, LEVEND VERZWAKT

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in MAZELEN MET BOF EN RUBELLA, LEVEND VERZWAKT behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J07BD52 MMRVAXPRO (BOF/MAZELEN/RUBELLAVACCIN) Injectie
J07BD52 MMRVAXPRO (BOFVACCIN/MAZELENVACCIN/RUBELLAVACCIN) Poeder voor injectie
J07BD52 PRIORIX () Injectie

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 M-M-RVAXPRO and crying 2016 Signals document
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 26-4-2022.


MAZELEN MET BOF EN RUBELLA, LEVEND VERZWAKT

Aantal meldingen 4.221
Ernstig 485
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
2.190
(52%)
2.026
(48%)
5
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 362
ademhalingsproblemen (apneu) : 27
ademnood : 3
ademstilstand : 2
afwijkende ademhaling : 43
asfyxie : 1
astma : 6
bloedneus : 17
Brief resolved unexplained event : 2
centrale cyanose : 11
falen van de ademhaling : 1
Faryngeale zwelling : 1
farynx-erytheem : 1
geeuwen : 2
hoesten : 100
hoorbare piepende ademhaling : 2
interstitiële longziekte : 1
kortademigheid : 49
longaandoening : 1
loopneus : 25
luchtwegaandoening : 2
luchtwegirritatie : 1
neonatale hypoxie : 1
neusklachten : 1
neusoedeem : 1
neusverstopping : 5
niezen : 5
onregelmatige ademhaling : 1
orofaryngeaal ongemak : 4
orofaryngeale pijn : 28
piepen : 1
productieve hoest : 3
snelle ademhaling : 2
sputum toegenomen : 3
stemstoornis : 4
tonsillaire hypertrofie : 5
Bloed- en lymfestelsel : 123
abdominale lymfadenopathie : 1
auto-immuunhemolytische anemie : 1
Bloedarmoede : 3
Immune trombocytopenie : 21
lymfeknooppijn : 1
ontsteking van een lymfklieren (lymfadenitis) : 6
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 12
trombocytopenische purpura : 12
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 66
Bloedvaten : 262
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 58
bleekheid : 171
Bloeduitstorting : 8
fenomeen van Raynaud : 1
flauwvallen : 5
Koude vingertoppen en tenen : 6
lage bloeddruk : 1
overmatig blozen : 4
slechte perifere circulatie : 1
vaatverwijding : 5
ziekte van Kawasaki : 2
Endocrien syteem : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 6
cardiovasculaire insufficiëntie : 1
hartkloppingen : 1
onregelmatige hartslag : 1
snel hartritme : 3
Huid- en onderhuid : 1830
acuut hemorragisch oedeem van de kindertijd : 2
allergische huidontsteking : 3
angio-oedeem : 21
blaar : 17
droge huid : 7
eczeem : 73
exfoliatieve uitslag : 2
galbulten : 160
galbulten (urticaria vesiculosa) : 1
haaruitval : 2
Henoch-Schönlein purpura : 4
huid warm : 43
huidaandoening (lichen planus) : 1
huiderosie : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidirritatie : 1
huidkloven : 1
huidlaesie : 1
huidontsteking : 2
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 672
huiduitslag ( maculo-papulair) : 49
huiduitslag (morbilliform) : 93
huiduitslag (rash papulair) : 90
huiduitslag met blaasjes : 24
huidverkleuring : 16
intertrigo : 1
Jeuk : 87
jeukende huiduitslag : 46
koude urticaria : 1
livedo reticularis : 2
luierdermatitis : 1
mechanische urticaria : 1
Meerdere blauwe plekken : 1
nachtzweten : 1
nagelafwijking : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 1
overmatig zweten : 24
papel : 6
periorale dermatitis : 1
pigmentatieaandoening : 1
pijn aan de huid : 1
puntbloedingen : 26
rash rubelliform : 2
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 87
roodheid : 42
urticaria chronisch : 1
vasculitische rash : 1
vervellen : 3
vlekkerige huiduitslag : 189
zweten en rillen : 14
Immuunsysteem : 15
auto-immuunziekte : 1
overgevoeligheid : 10
verminderde immuunresponse : 1
voedselallergie : 3
Infecties en parasitaire aandoeningen : 386
abces : 7
abces keelamandel : 1
abces op de injectie plaats : 2
abces op vaccinatieplaats : 1
abces van speekselklier : 1
bacteriele hersenvliesontsteking : 2
bacteriële longontsteking : 1
bacteriëmie : 1
blaasontsteking : 1
bof : 8
bovenste luchtweginfectie : 12
Bovenste luchtweginfectie : 15
bronchitis : 1
buikgriep : 11
Candida-infectie : 1
cellulitis : 1
exanthema subitum : 1
faryngitis : 24
gastro-enteritis viraal : 1
gordelroos : 3
griep : 4
hand-, voet- en mondziekte : 1
herseninfectie (encefalitis) : 4
hersenvliesontsteking : 1
hersenvliesontsteking door pneumokokken : 1
huidinfectie : 2
infectie : 6
infectie van het oor : 25
injectieplaatscellulitis : 1
injectieplaatsinfectie : 3
koortsuitslag : 1
laryngitis : 1
longontsteking : 15
luchtweginfectie bacterieel : 1
lymfadenitis bacterieel : 1
lymfeknoopabces : 2
maagdarminfectie : 5
mazelen : 12
middenoorontsteking : 44
neus-keelontsteking : 84
onsteking van het neusslijmvlies : 3
ontsteking beenmerg : 1
ontsteking bijbal (epididymitis) : 1
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van de nier en nierbekken : 3
ontsteking van de speekselklier : 2
ontsteking van de teelbal : 4
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 16
ooginfectie : 1
orale herpes : 1
otitis media acuut : 1
pustel op injectieplaats : 1
pustuleuze rash : 4
rodehond : 3
sepsis : 3
speekselklierontsteking : 12
streptokokkeninfectie : 1
Subglottic laryngitis : 5
syndroom van Gianotti-Crosti : 2
urineweginfectie : 1
Varicella zoster virus infection : 1
virale infectie : 2
vulvovaginale candidiasis : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 2
waterpokken : 4
waterwratten (molluscum contagiosum) : 1
Intoxicaties en letsels : 18
breuk : 1
gewrichtsontwrichting : 2
hersenschudding : 2
huidabrasie : 2
kneuzing : 1
medicatiefout : 2
metaalvergiftiging : 1
vaccinatiefout : 2
val : 4
wond : 1
Lever en galwegen : 3
afwijkende leverfunctie : 1
gelijktijdige vergroting van de lever en de milt : 1
Hepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 1066
aandoening maag-darmstelsel : 6
abnormale ontlasting : 6
aften : 5
anorectaal ongemak : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 3
bloedbraken : 1
bloederige diarree : 1
bloederige ontlasting : 1
braakneiging : 9
braken : 482
branderige tong : 2
buikklachten : 4
buikpijn : 105
diarree : 194
een instulping van de darm waarbij één gedeelte van de darm door een ander gedeelte wordt ingesloten : 1
erytheem van mondslijmvlies : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 5
kleine zweertjes van het slijmvlies van de tong : 1
lip droog : 1
lipblaar : 3
lipoedeem : 1
lipverkleuring : 2
lipzwelling : 11
maag-darm pijn : 3
misselijkheid : 162
obstipatie, verstopping : 3
ontsteking mondholte : 5
onwelriekende adem : 2
orale mucosa eruptie : 4
orale papel : 1
pijn in de bovenbuik : 10
pijn in de mond : 6
projectiel braken : 3
slijmerige stoelgangen : 1
tandvlees bloeding : 1
tintelingen mond : 1
tong beslagen : 1
tongblaren : 1
Tongue discomfort : 1
vergroting speekselklier : 4
verhoogde afscheiding van speeksel : 4
winderigheid : 2
zachte ontlasting : 1
zwelling in mond : 3
zwelling tandvlees : 1
Neoplasmata : 4
goedaardige woekeringen bloedvaten (hemangioom) : 1
kwaadaardig tumor van zenuwstelsel (neuroblastoom) : 1
lymfocytaire leukemie : 1
pyogeen granuloom : 1
Nier en urinewegen : 5
incontinentie : 2
ketonurie : 1
vaker urineren : 1
verminderde urineafscheiding : 1
Oog : 171
afwijkende, uitpuilende stand van de oogbol (exoftalmie) : 1
Afwijking oogbeweging : 5
droog oog : 1
dubbelzien : 2
erytheem van het ooglid : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 6
jeuk aan oog : 3
lichtschuwheid : 2
lui oog (amblyopie) : 1
ongemak in het oog : 3
onmogelijkheid in blikrichting te kijken (blikverlamming) : 69
oogafscheiding : 7
oogirritatie : 2
ooglid uitslag : 1
ooglidzwelling : 2
oogoedeem : 1
oogontsteking : 17
oogpijn : 4
oogzwelling : 13
overmatig oogknipperen : 1
periorbitale zwelling : 1
ptosis van een ooglid : 1
rode, bloeddoorlopen ogen : 4
rood oog : 4
scheelzien : 2
traanproductie verhoogd : 8
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 1
zwelling van ooglid : 6
Oor en evenwichtsorgaan : 27
doofheid : 2
doofheid bilateraal : 1
gehoorgangerytheem : 1
oorongemak : 2
oorpijn : 16
oorsuizen : 1
oorzwelling : 1
otorroe : 1
overgevoeligheid voor geluid : 1
zwelling van de oorschelp : 1
Product aanlegenheden : 2
klacht over product : 2
Psychisch : 588
Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis : 1
abnormaal gedrag : 33
abnormale dromen : 1
afwezigheid van spontane spraak : 1
agressie : 4
angst : 6
Apathisch : 15
autismespectrumstoornis : 17
Breath holding spell : 11
dagdromen : 3
delirium febrile : 14
depressieve stemming : 2
Derealisatie : 1
Disorganised speech : 1
dissociatieve stoornis : 1
eetstoornis : 2
emotionele droefheid : 1
emotionele labiliteit : 1
gedragsproblemen : 8
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 3
head banging : 9
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
ijlen : 4
initiële insomnia : 2
Lusteloos : 248
nachtmerrie : 1
onrust : 6
paniekaanval : 1
paniekreactie : 1
pavor nocturnus : 1
persoonlijkheidsverandering : 1
prikkelbaarheid : 12
psychische stoornis : 1
Psychomotorische retardatie : 1
rusteloosheid : 15
slaap van slechte kwaliteit : 22
slaapstoornis : 15
slapeloosheid : 81
sociaal vermijdingsgedrag : 2
Social (pragmatic) communication disorder : 1
somnabulisme : 1
Speech sound disorder : 1
staren : 17
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 1
stereotypie : 2
stoornis in sociaal gedrag : 1
tic : 2
uitgelaten stemming : 1
verwarde toestand : 3
woede-aanval : 3
zenuwachtigheid : 2
Sociale omstandigheden : 1
onderwijsprobleem : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 310
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 15
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten : 2
gewrichtspijn : 34
gewrichtsstijfheid : 1
groeipijnen : 1
groeivertraging : 2
Infantile back arching : 1
juveniele idiopathische artritis : 4
kaakklem : 3
Klachten skelet/spierstelsel : 5
mobiliteit verminderd : 3
nekpijn : 8
okselgezwel : 1
ontsteking gewrichtskapsel : 1
ontsteking ruggenwervels : 1
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 1
pijn in arm of been : 68
pijn in kaak : 4
polymyalgia rheumatica : 1
Problemen ledemaat : 7
reumatoïde artritis : 1
rugpijn : 3
skeletspierstijfheid : 17
slijmbeursonsteking : 1
Spierpijn : 109
spierspasmen : 4
spierstijfheid : 1
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 9
Testuitslagen en onderzoeken : 146
ademhalingsfrequentie verhoogd : 2
ademhalingsfrequentie verlaagd : 1
afwijkend EEG : 3
bloed in urine : 1
bloeddruk verlaagd : 1
BSE verhoogd : 2
gewicht verlaagd : 4
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
huidturgor verlaagd : 1
lichaamstemperatuur abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 83
lichaamstemperatuur verlaagd : 27
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 11
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 2
wisselende lichaamstemperatuur : 3
zuurstofsaturatie abnormaal : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 5019
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
benauwdheidsgevoel : 3
bloeding op de injectieplaats : 1
Developmental regression : 2
dorst : 2
dorst verminderd : 3
droogheid op injectieplaats : 1
eczeem op injectieplaats : 1
enantheem : 1
erytheem op vaccinatieplaats : 4
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 10
geneesmiddelenbijwerking : 1
gestoorde beweging op injectieplaats : 1
gevoel abnormaal : 4
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 2
gevoel van vreemd lichaam : 2
gezichtszwelling : 2
griepachtige verschijnselen : 20
het heet hebben : 1
het koud hebben : 5
hoge koorts : 161
huidontsteking op de injectieplaats : 1
huilen : 622
Illness : 1
injectieplaatshematoom : 23
injectieplaatskneuzing : 4
injectieplaatsovergevoeligheid : 1
injectieplaatsparesthesie : 1
injectieplaatsrash : 22
injectieplaatsurticaria : 2
injectieplaatsverharding : 27
injectieplaatsverkleuring : 6
injectieplaatsvesikels : 8
injectieplaatswarmte : 80
jeuk op de injectieplaats : 29
kater : 1
koorts : 2.305
koude rillingen : 52
kreunen : 2
lage lichaamstemperatuur : 4
lichaamszwakte : 23
litteken op injectieplaats : 1
lokale reactie : 1
loopstoornis : 39
malaise : 276
multi-orgaanfalen : 1
nodule op injectieplaats : 5
okselpijn : 9
onbestendig gevoel borstkas : 1
ongemak op injectieplaats : 12
ontsteking : 82
ontsteking op de injectieplaats : 231
ontvankelijkheid voor ziekte : 1
perifeer oedeem : 1
perifere zwelling : 8
pijn : 117
pijn op de injectieplaats : 194
reactie op de injectieplaats : 9
roodheid op de injectieplaats : 156
schreeuwen : 8
schuimbekken : 1
steriel abces op de injectieplaats : 2
traagheid : 1
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 35
vaccinatieplaatsontsteking : 1
vaccinatieplaatspijn : 1
verhoogde lichaamstemperatuur : 1
verminderd gebruik ingeente arm of been : 26
verminderde activiteit : 2
vermoeidheid : 114
verslechtering van de aandoening : 1
vertraging van de ontwikkeling : 3
warmte op vaccinatieplaats : 1
wiegendood : 2
ziekteterugkering : 1
zwelling : 37
zwelling aangezicht : 52
zwelling op vaccinatieplaats : 1
zwelling van injectieplaats : 142
Voeding en stofwisseling : 346
diabetes mellitus : 6
Food refusal : 1
gewichtstoename slecht : 1
hypofagie : 11
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
lactose-intolerantie : 1
slecht gevoede zuigeling : 6
toegenomen eetlust : 1
type 1 diabetes mellitus : 3
uitdroging : 13
verhoogd dorstgevoel : 1
verminderd drinken : 24
verminderde eetlust : 273
verstoorde eetlust : 1
vochtopname verlaagd : 1
voedselintolerantie : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 6
balzakzwelling : 1
genitale uitslag : 1
pijn testikels : 1
scrotaaloedeem : 2
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
Zenuwstelsel : 1700
aandachtstoornis : 6
aanvallen van onbedwingbare slaap (narcolepsie) : 1
afwezigheid van reflexen : 1
ataxie : 9
atonisch insult : 1
Bell's palsy : 1
bewegingsdrang (chorea) : 1
bewegingsstoornis : 1
bewustzijnsverlies : 135
bloeding in of rondom de hersenen : 1
branderig gevoel : 1
cerebrale ischemie : 1
collaps of een shock-achtige toestand (hypotone-hyporesponsieve episode) : 13
coördinatiestoornis : 1
coordinatiestoornis (cerebellaire ataxie) : 2
diffuse hoofdpijn : 1
drop attacks : 1
duizeligheid : 93
duizeligheid bij inspanning : 1
dyskinesie : 2
dysstasie : 1
een verlaagde spierspanning : 79
epilepsie : 9
evenwichtsstoornis : 7
flauwvallen : 148
Focal dyscognitive seizures : 1
gedeeltelijke verlamming : 2
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 1
geheugenverlies : 1
Guillain-Barré-syndroom : 3
hersenaandoening (encefalopathie) : 2
hersenbloeding : 1
hoofdpijn : 435
hypersomnie : 8
hyporesponsief voor stimuli : 1
Intellectual disability : 1
koortsstuip : 243
kwijlen : 37
migraine : 3
migraine met voortekenen (aura) : 1
Motorische disfunctie : 1
motorische ontwikkeling achterstand : 1
Nekstijfheid : 2
niet-reagerend op prikkels : 5
onwillekeurig aanspannen van spieren : 2
Ophthalmic migraine : 1
overactiviteit : 8
overmatige gevoeligheid : 1
partieel insult : 1
partiële aanvallen met secundaire generalisatie : 1
petit mal epilepsie : 1
postictale toestand : 11
presyncope : 14
psychomotorische vaardigheden gestoord : 4
sensory integrative dysfunction : 1
slaapzucht (lethargie) : 1
slaperigheid : 111
Smaakstoornis : 1
spasmen bij een kind : 1
spierspasmen : 23
spraakontwikkelingstoornis : 5
Spraakstoornis (algemeen) : 1
stoornis in een gevoelswaarneming : 2
taalstoornis : 1
tintelingen : 5
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toeval (convulsie) : 130
toeval/stuip (tonisch) : 3
trage response op stimuli : 1
trilling/beving (tremor) : 5
uitpuilende fontanel : 1
verhoogde spanning : 46
verlamming : 1
verminderd bewustzijn : 34
verminderde gevoeligheid : 2
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 12
zenuwstelselaandoening : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

MAZELEN MET BOF EN RUBELLA, LEVEND VERZWAKT

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

Er is geen informatie bekend.