Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

DIFTERIE-KINKHOEST-POLIOMYELITIS-TETANUS

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in DIFTERIE-KINKHOEST-POLIOMYELITIS-TETANUS behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J07CA02 BOOSTRIX (DKTP VACCIN) Injectie
J07CA02 BOOSTRIX POLIO (DKTP VACCIN) Suspensie voor injectie
J07CA02 DKTP VACCIN Injectie
J07CA02 INFANRIX-IPV (DKTP VACCIN) Injectie
J07CA02 TRIAXIS POLIO (DKTP VACCIN) Suspensie voor injectie

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Marcy S.M., Kohl K.S., Labadie J. Fever as an adverse event following immunization: case definition and guidelines of data collection, analysis and presentation Vaccine 2004 22(5-6):551-556
2 Marcy SM, Kohl KS, Dagan R, Nalin D, Blum M, Jones MC, Hansen J, Labadie J, Lee L, Martin BL, O'Brien K, Rothstein, Vermeer P Fever as an adverse event following immunization: case definition and guidelines of data collection, analysis, and presentation Vaccine 2004 22(5-6):551-556
3 Labadie J., Grootheest van A.C. Meldingen van bijwerkingen van vaccins bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb in 2004-2006 NTVG 2007 151(49):2738-2742
4 Labadie J., Vermeer-de Bondt P.E. Passive surveillance of adverse events following immunization in the Netherlands (abstract) PEDS 2002 11(2):S287
5 Labadie J. Vakcinas Cito (Latvian Drug Bulletin) 2005 5(17):4
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Analysis of suspected batch AC20B199AA of Infanrix-IPV® vaccine 2013
2 Extensive swelling of the vaccinated limb (ELS) and administration of the DaPT-IPV vaccine at 4 years of age (switch from Infanrix-IPV® to Boostrix polio®) - update 2020
3 Extensive swelling of the vaccinated limb (ELS) and administration of the DaPTP vaccine at 4 years of age (switch from Infanrix-IPV to Boostrix polio) 2018
4 Increase in the number of reports of AEFIs after administration of Infanrix-IPV at 4 years of age in 2015 - possible relation with the primary vaccine given at infant age 2018
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 22-9-2020.


DIFTERIE-KINKHOEST-POLIOMYELITIS-TETANUS

Aantal meldingen 4.714
Ernstig 172
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
2.576
(55%)
2.134
(45%)
4
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 115
ademhalingsproblemen (apneu) : 2
afwijkende ademhaling : 3
ALTE (plotseling schijnbaar levensbedreigende gebeurtenis met spoedig herstel) : 2
astma : 5
bloedneus : 3
centrale cyanose : 1
droge keel : 1
Faryngeale zwelling : 2
gebruik van secundaire ademhalingsspieren : 1
geeuwen : 2
hoesten : 39
hoorbare piepende ademhaling : 1
Infantile apnoea : 2
kortademigheid : 25
longembolie : 1
longontsteking : 1
loopneus : 2
nachtelijke dyspneu : 1
neusverstopping : 2
onregelmatige ademhaling : 1
orofaryngeale pijn : 10
piepen : 1
productieve hoest : 3
slaap apneu syndroom : 1
stemstoornis : 2
trage ademhaling (bradypnoe) : 1
Bloed- en lymfestelsel : 32
Bloedarmoede : 1
Immune trombocytopenie : 3
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
trombocytopenische purpura : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 26
Bloedvaten : 98
bleekheid : 68
Bloeduitstorting : 16
flauwvallen : 3
Koude vingertoppen en tenen : 1
overmatig blozen : 4
vaatontsteking : 1
vaatverwijding : 4
veneuze aandoening : 1
Chirurgische en medische verrichtingen : 8
antibioticatherapie : 8
Hart : 14
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 9
hartkloppingen : 2
snel hartritme : 1
trage hartslag : 2
Huid- en onderhuid : 549
angio-oedeem : 12
blaar : 5
brandend gevoel van de huid : 1
droge huid : 1
eczeem : 15
galbulten : 92
haaruitval : 1
Henoch-Schönlein purpura : 1
huid warm : 16
huidaandoening (granuloma annulare) : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidirritatie : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 99
huiduitslag ( maculo-papulair) : 8
huiduitslag (morbilliform) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 10
huiduitslag met blaasjes : 7
huidverkleuring : 19
Jeuk : 152
jeukende huiduitslag : 13
livedo reticularis : 1
mechanische urticaria : 1
nachtzweten : 1
overmatig zweten : 16
papel : 1
psoriasis : 1
puntbloedingen : 10
rode huiduitslag : 10
roodheid : 24
strakke huid : 1
vermindering huidpigment : 1
vervellen : 5
vlekkerige huiduitslag : 9
zweten en rillen : 11
Immuunsysteem : 13
immuunsysteemaandoening : 1
koemelkallergie : 2
Mite allergy : 1
overgevoeligheid : 7
seizoensgebonden allergie : 1
voedselallergie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 97
abces op de injectie plaats : 2
bacteriële infectie : 1
bacteriële longontsteking : 1
bovenste luchtweginfectie : 2
Bovenste luchtweginfectie : 3
bronchitis : 1
buikgriep : 2
cellulitis : 2
erysipelas : 2
faryngitis : 7
gordelroos : 1
herpesvirusinfectie : 1
herseninfectie (encefalitis) : 1
huidinfectie : 1
infectie : 1
infectie met Epstein-Barr virus : 1
infectie van het oor : 8
injectieplaatscellulitis : 6
injectieplaatsinfectie : 2
maagdarminfectie : 1
middenoorontsteking : 6
neus-keelontsteking : 15
onsteking van het neusslijmvlies : 2
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 3
pertussis : 2
purulentie : 1
pustel op injectieplaats : 3
Pustule : 1
pustuleuze rash : 2
roodvonk : 1
sepsis : 3
Subglottic laryngitis : 3
urineweginfectie : 2
virale hersenvliesontsteking : 1
waterpokken : 5
Zweten bij koorts : 1
Intoxicaties en letsels : 74
huidabrasie : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 58
medicatiefout : 9
Producttoedieningsfout : 1
vaccinatiecomplicatie : 1
val : 3
wond : 1
Maag-darmstelsel : 435
aandoening maag-darmstelsel : 1
aardbeientong : 1
abnormale ontlasting : 1
aften : 2
bloederige diarree : 1
braakneiging : 4
braken : 233
branderige tong : 3
buikpijn : 55
diarree : 60
droge mond : 2
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 2
lipzwelling : 4
maag-darm pijn : 1
misselijkheid : 46
obstipatie, verstopping : 3
ontsteking mondholte : 2
orale mucosa eruptie : 1
pijn in de bovenbuik : 4
pijn in de mond : 2
pijn in de onderbuik : 1
slijmerige stoelgangen : 1
slikken pijnlijk : 1
tongaandoening : 1
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
zwelling in mond : 1
Nier en urinewegen : 9
bloed in de urine : 1
nefrotisch syndroom : 1
nierfalen : 1
stoornis in de afvoer van urine in de nier (hydronefrose) : 1
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 1
vaak plassen : 1
vaker urineren : 2
Oog : 45
Afwijking oogbeweging : 4
blindheid : 1
erytheem van het ooglid : 1
jeuk aan oog : 1
lichtschuwheid : 3
onmogelijkheid in blikrichting te kijken (blikverlamming) : 10
oogirritatie : 3
oogontsteking : 1
oogpijn : 2
oogzwelling : 4
periorbitale zwelling : 2
retinadystrofie : 1
rode, bloeddoorlopen ogen : 1
rood oog : 2
traanproductie verhoogd : 2
verwijding van de pupillen : 3
zwelling van ooglid : 4
Oor en evenwichtsorgaan : 7
draaiduizeligheid : 1
oorpijn : 6
Psychisch : 195
Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis : 2
abnormaal gedrag : 10
abnormale dromen : 1
angst : 2
Apathisch : 7
autismespectrumstoornis : 6
Breath holding spell : 3
delirium febrile : 11
gedragsproblemen : 3
hallucinatie (visueel) : 3
hallucinaties : 2
ijlen : 3
Lusteloos : 77
nachtmerrie : 3
onrust : 2
opzettelijke automutilatie : 1
pavor nocturnus : 1
prikkelbaarheid : 10
rusteloosheid : 9
slaapstoornis : 3
slapeloosheid : 25
staren : 3
stemming veranderd : 2
stotteren : 2
stress : 1
verwarde toestand : 1
woede-aanval : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 200
fistel uitscheiding : 1
gewrichtspijn : 4
gewrichtszwelling : 2
Klachten skelet/spierstelsel : 2
mobiliteit verminderd : 1
nekpijn : 6
okselgezwel : 2
ontsteking gewrichtskapsel : 1
pijn in arm of been : 49
Problemen ledemaat : 2
psoriasis arthropathica : 1
reumatoïde artritis : 1
skeletspierstelselpijn : 2
skeletspierstijfheid : 22
Spierpijn : 98
spierspasmen : 1
spierzwakte : 5
Testuitslagen en onderzoeken : 75
ademhalingsfrequentie verhoogd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 63
lichaamstemperatuur verlaagd : 4
Liver function test increased : 1
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 4
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 10838
bloeding op de injectieplaats : 4
dorst : 2
droogheid op injectieplaats : 1
eczeem op injectieplaats : 1
erytheem op vaccinatieplaats : 1
exfoliatie van injectieplaats : 1
fibrose : 7
Gait inability : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
gestoorde beweging op injectieplaats : 3
gevoel abnormaal : 3
griepachtige verschijnselen : 6
het heet hebben : 1
het koud hebben : 2
hoge koorts : 58
huilen : 349
injectieplaatscyste : 1
injectieplaatshematoom : 78
injectieplaatsirritatie : 1
injectieplaatskneuzing : 9
injectieplaatsovergevoeligheid : 1
injectieplaatsrash : 44
injectieplaatsurticaria : 6
injectieplaatsverharding : 211
injectieplaatsverkleuring : 26
injectieplaatsvesikels : 42
injectieplaatswarmte : 717
jeuk op de injectieplaats : 261
koorts : 1.460
koude rillingen : 11
kreunen : 1
lage lichaamstemperatuur : 1
letsel op injectieplaats : 1
lichaamszwakte : 2
litteken op injectieplaats : 1
littekenvorming op de injectieplaats : 1
lokale reactie : 3
loopstoornis : 7
malaise : 188
nodule op injectieplaats : 23
okselpijn : 6
ongemak op injectieplaats : 12
ongewenste reactie : 1
ontsteking : 819
ontsteking op de injectieplaats : 1.908
papel op injectieplaats : 2
perifeer oedeem : 1
perifere zwelling : 14
pijn : 683
pijn in de borstkas : 2
pijn op de injectieplaats : 655
reactie op de injectieplaats : 31
roodheid op de injectieplaats : 932
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 815
uittreding van cytostatica buiten de bloedbaan op de injectie plaats : 1
urticaria op vaccinatieplaats : 1
vaccinatieplaatspruritus : 3
verkleuring van vaccinatieplaats : 2
verminderd gebruik ingeente arm of been : 313
vermoeidheid : 122
verslechtering van de aandoening : 3
vertraging van de ontwikkeling : 1
warmte op vaccinatieplaats : 1
zwelling : 108
zwelling aangezicht : 7
zwelling van injectieplaats : 857
Voeding en stofwisseling : 92
diabetes mellitus : 1
hypofagie : 2
slecht gevoede zuigeling : 2
type 1 diabetes mellitus : 1
uitdroging : 1
verminderd drinken : 2
verminderde eetlust : 83
Voortplantingsstelsel en borsten : 3
borstontsteking : 1
genitale uitslag : 1
genitale zwelling : 1
Zenuwstelsel : 660
aandachtstoornis : 2
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 1
acute gedissemineerde encefalomyelitis : 1
atonisch insult : 1
bewustzijnsverlies : 19
collaps of een shock-achtige toestand (hypotone-hyporesponsieve episode) : 41
coma door laag bloedsuikergehalte : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 10
een verlaagde spierspanning : 34
encefalitis auto-immuun : 1
epilepsie : 8
evenwichtsstoornis : 2
flauwvallen : 101
gedeeltelijke verlamming : 2
gedeeltelijke verlamming : 24
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
geheugen vermindering : 1
Guillain-Barré-syndroom : 1
hersenaandoening (encefalopathie) : 1
herseninfarct : 1
hoofdpijn : 179
hypersomnie : 5
koortsstuip : 31
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
kwijlen : 1
migraine : 2
Nekstijfheid : 2
onrust bij pasgeborene : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overactiviteit : 4
overmatige gevoeligheid : 1
petit mal epilepsie : 1
presyncope : 35
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
slaap van slechte kwaliteit : 4
slaperigheid : 68
spierspasmen : 7
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
taalstoornis : 1
tintelingen : 5
titubatie van hoofd : 1
toeval (convulsie) : 14
trage response op stimuli : 2
trilling/beving (tremor) : 4
verhoogde spanning : 5
verminderd bewustzijn : 23
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 2
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 3
Zwangerschap en perinatale periode : 14
baarmoedercontracties gedurende de zwangerschap : 1
foetale dood : 3
hoge bloeddruk tijdens zwangerschap : 2
premature baby : 1
premature bevalling : 3
voortijdige bevalling : 1
voortijdige vliesbreuk : 3
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

DIFTERIE-KINKHOEST-POLIOMYELITIS-TETANUS

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J07CA01 DTP VACCIN Injectie
2 J07CA01 DTP VACCIN (DTP VACCIN) Suspensie voor injectie
3 J07CA01 REVAXIS (DTP VACCIN) Suspensie voor injectie
4 J07CA06 INFANRIX-IPV () Injectie
5 J07CA06 PEDIACEL (DKTP-HIB VACCIN) Injectie
6 J07CA09 INFANRIX HEXA (DKTP-HIB-HEPB VACCIN) Injectie
7 J07CA09 INFANRIX HEXA (DKTP-HIB-HEPB) Suspensie voor injectie
8 J07CA09 VAXELIS (DKTP-HIB-HEPB) Suspensie voor injectie