Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

CYTARABINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in CYTARABINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L01BC01 ALEXAN (CYTARABINE) Infuus, Injectie
L01BC01 CYTARABINE Injectie, Injectievloeistof, Oplossing voor infuus, Oplossing voor injectie/infuus
L01BC01 DEPOCYTE (CYTARABINE) Injectie

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 28-9-2023.


CYTARABINE

Aantal meldingen 36
Ernstig 16
Geslacht
Man
Vrouw
22
(61%)
14
(39%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 1
hik : 1
Bloed- en lymfestelsel : 2
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
Bloedvaten : 1
trombose ader : 1
Hart : 2
hartspieraandoening : 1
ontsteking hartzakje : 1
Huid- en onderhuid : 16
hand-voet syndroom : 4
huidreactie : 1
huiduitslag : 3
huiduitslag (toxisch) : 2
Jeuk : 1
overgevoeligheidsvasculits : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 3
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
appendicitis geperforeerd : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 1
ruggenmergletsel : 1
Lever en galwegen : 1
hepatocellulair letsel : 1
Maag-darmstelsel : 6
bloederige diarree : 1
diarree : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
maagklachten : 1
ontsteking van de dikke darm : 1
tandmisvorming : 1
Nier en urinewegen : 2
urine-incontinentie : 1
verzuring van het bloed door functiestoornis de nierbuisjes (renal tubular acidosis) : 1
Psychisch : 1
ijlen : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 5
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 2
pijn in arm of been : 1
Spierpijn : 1
spierspasmen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 2
bloed magnesium verlaagd : 1
kaliumspiegel bloed verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 6
koorts : 3
koude rillingen : 1
malaise : 1
vermoeidheid : 1
Zenuwstelsel : 10
arachnoïditis : 1
ataxie : 1
duizeligheid : 1
epilepsie : 1
hersenaandoening (encefalopathie) : 1
hoofdpijn : 1
hydrocefalus : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
toeval (convulsie) : 1
toxische encefalopathie : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CYTARABINE

Aantal meldingen 48.383
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
19.554
(40%)
24.951
(52%)
3.878
(8%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
299
(1%)
15.277
(32%)
21.681
(45%)
10.229
(21%)
897
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 4.117
Bloed- en lymfestelsel : 21.030
Bloedvaten : 2.648
Chirurgische en medische verrichtingen : 464
Congenitale en genetische afwijkingen : 263
Endocrien syteem : 158
Hart : 2.530
Huid- en onderhuid : 4.725
Immuunsysteem : 793
Infecties en parasitaire aandoeningen : 8.734
Intoxicaties en letsels : 2.395
Lever en galwegen : 2.141
Maag-darmstelsel : 7.331
Neoplasmata : 2.546
Nier en urinewegen : 1.911
Oog : 849
Oor en evenwichtsorgaan : 159
Product aanlegenheden : 31
Psychisch : 959
Sociale omstandigheden : 83
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.289
Testuitslagen en onderzoeken : 6.749
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 10.614
Voeding en stofwisseling : 2.309
Voortplantingsstelsel en borsten : 172
Zenuwstelsel : 5.522
Zwangerschap en perinatale periode : 127
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L01BC02 EFUDIX (FLUOROURACIL) Creme
2 L01BC02 FLUOROURACIL Creme, Injectie/infuus, Injectievloeistof
3 L01BC05 GEMALATA (GEMCITABINE) Infuus
4 L01BC05 GEMCIRENA (GEMCITABINE) Infuus
5 L01BC05 GEMCITABINE Oplossing voor infuus, Poeder voor infuus
6 L01BC05 GEMZAR (GEMCITABINE) Infuus
7 L01BC06 CAPECITABINE Filmomhulde tablet
8 L01BC06 ECANSYA (CAPECITABINE) Filmomhulde tablet
9 L01BC06 XELODA (CAPECITABINE) Filmomhulde tablet
10 L01BC07 AZACITIDINE Injectie, Poeder voor injectie
11 L01BC07 ONUREG (AZACITIDINE) Tablet
12 L01BC07 VIDAZA (AZACITIDINE) Poeder voor injectie
13 L01BC08 DACOGEN (DECITABINE) Poeder voor infuus
14 L01BC08 DECITABINE Infuus
15 L01BC53 TEYSUNO (TEGAFUR/GIMERACIL/OTERACIL) Capsule
16 L01BC53 TEYSUNO (TEGAFUR/OTERACIL/GIMERACIL) Capsule
17 L01BC53 UFT () Capsule
18 L01BC59 LONSURF (TRIFLURIDINE/TIPIRACIL) Tablet