Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

CAPECITABINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in CAPECITABINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L01BC06 CAPECITABINE Filmomhulde tablet
L01BC06 XELODA (CAPECITABINE) Filmomhulde tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Muller A, Davidis M Diarree bij capecitabine kan uiting zijn van ileitis Pharmaceutisch Weekblad 2018 153 Download publicatie

2 Kaouass E.G, Kustura A, Hoebe D.M, Labadie J, Schellens J.H.M Angineuze klachten bij het gebruik van 5-fluorouracil en capecitabine; Pijn op de borst kan een stopteken zijn Pharmaceutisch Weekblad 2004 139(48):1604-1607 Download publicatie

3 Kuppens I.E.L.M, Boot H, Beijnen J.H, Schellens J.H.M, Labadie J Capecitabine induces severe angina-like chest pain (Letter) Annals of Internal Medicine 2004 140 DOI
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 26-4-2022.


CAPECITABINE

Aantal meldingen 285
Ernstig 170
Geslacht
Man
Vrouw
137
(48%)
148
(52%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 25
aspiratiepneumonie : 1
beklemming keel : 1
bronchospasme : 1
diffuse alveolaire beschadiging : 1
falen van de ademhaling : 1
geeuwen : 1
hik : 1
kortademigheid : 5
longbloeding : 1
longembolie : 3
longfibrose : 1
longontsteking : 1
luchtwegaandoening : 1
ongecontroleerde samentrekking van spieren in het strottenhoofd (laryngospasme) : 2
organiserende pneumonie : 1
Overgevoeligheidspneumonitis : 1
stemstoornis : 2
Bloed- en lymfestelsel : 17
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 4
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 2
auto-immuunhemolytische anemie : 3
Bloedarmoede : 2
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
Cytopenia : 1
pancytopenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 3
Bloedvaten : 10
aorta dissecans : 1
aortitis : 1
arteriële trombose : 1
embolie : 1
flauwvallen : 1
perifere arterie trombose : 1
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
trombose ader : 1
vaatspasme : 1
veno-occlusieve ziekte : 1
Hart : 71
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 10
doorbloedingsstoornis hartspier (myocardischemie) : 3
ernstige vernauwing kransslagader : 3
geleidingstoornis hart (linker bundeltakblok) : 1
hartfalen : 1
hartinfarct : 7
hartinfarct : 1
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartritmestoornis (torsade de pointes) : 1
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 14
hartstilstand : 6
kransslagaderocclusie : 1
onregelmatige hartslag : 2
ontsteking hartzakje : 1
ontsteking van de hartspier : 1
spasme in de kransslagader : 18
Huid- en onderhuid : 59
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 3
blaar : 1
droge huid : 2
eczeem : 1
gegeneraliseerde exfoliatieve dermatitis : 1
haaruitval : 2
hand-voet syndroom : 14
huidaandoening : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 2
huidirritatie : 1
huidkloven : 1
huidtoxiciteit : 2
huiduitslag : 2
huiduitslag met blaasjes : 1
huidverkleuring : 2
Jeuk : 2
Jeukende bultjes : 1
jeukende huiduitslag : 1
nagelafwijking : 2
nagelloslating : 1
nagelverkleuring : 1
overmatig haargroei : 1
roodheid : 6
rosacea : 1
Stevens-Johnson-syndroom : 1
toename huidpigment : 1
vervellen : 4
Immuunsysteem : 3
overgevoeligheid : 3
Infecties en parasitaire aandoeningen : 11
neutropenische sepsis : 1
sepsis : 6
shock door bacteriën in de bloedbaan (septische shock) : 3
speekselklierontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 2
overdosis : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 1
Lever en galwegen : 3
geelzucht : 1
hoge bloeddruk in poortader (portale hypertensie) : 1
leververvetting (hepatische steatose) : 1
Maag-darmstelsel : 104
acute onsteking alvleesklier : 2
bloeding vanuit zweer twaalfvingerige darm (duodenum) : 1
braken : 8
buikpijn : 4
darmobstructie (ileus) : 1
darmobstructie (paralytische ileus) : 1
darmontsteking (enterocolitis) : 1
diarree : 37
droge mond : 1
enteritis : 7
ingewandenischemie : 3
Intestinal pseudo-obstruction : 1
intestinale bloeding : 1
kramp van de slokdarm : 2
maag-darm bloeding : 1
maag-darm pijn : 1
maagdarmontsteking : 1
mesenterische arterietrombose : 1
misselijkheid : 9
obstipatie, verstopping : 1
ontsteking mondholte : 5
ontsteking van de dikke darm : 3
onwelriekende adem : 1
perforatie van de dikke darm : 1
pijn in de bovenbuik : 2
pneumatosis intestinalis : 2
rectale spasme : 1
speekselkliervergoting : 1
trombose arteria mesenterica : 1
verkleurde ontlasting : 1
vochtophoping in de buikholte (ascites) : 1
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
Nier en urinewegen : 5
Acute kidney injury : 1
nierfalen : 2
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
urine-incontinentie : 1
Oog : 11
cornea-aandoening : 1
cornea-erosie : 1
gezichtsvelduitval : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
Neovascular age-related macular degeneration : 1
oogzenuw aandoening : 1
opticus ischaemie neuropathie : 2
traanproductie verhoogd : 2
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 2
doofheid : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 9
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
agressie : 1
angst : 1
Apathisch : 1
depressie : 1
ijlen : 1
paniekaanval : 1
psychische stoornis : 1
zelfmoordpoging : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 19
gewrichtspijn : 4
gewrichtszwelling : 1
pijn in arm of been : 3
Spierpijn : 6
spierspasmen : 4
versterf botweefsel : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 18
afwijkend ECG (QT verlengd) : 2
bloeddruk verhoogd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 1
elektrocardiogram QT verkort : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verlaagd : 3
hemoglobine verlaagd : 1
INR verhoogd : 2
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
melkzuurspiegel bloed verhoogd : 1
Productresidu aanwezig : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 86
dorst : 1
geneesmiddelinteractie : 6
het koud hebben : 1
koorts : 3
koude rillingen : 3
lichaamszwakte : 1
loopstoornis : 3
malaise : 5
multi-orgaanfalen : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 5
perifeer oedeem : 2
perifere zwelling : 1
pijn : 1
pijn in de borstkas : 13
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
roodheid op de injectieplaats : 1
slijmvliesonsteking : 21
temperatuurintolerantie : 2
vermoeidheid : 10
verslechtering van de aandoening : 2
voedselinteractie : 1
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 32
cachexie : 1
diabetes mellitus : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 3
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
metabole acidose : 2
te veel bloedvetten : 1
type 1 diabetes mellitus : 1
uitdroging : 10
verhoging calcium (hypercalciëmie) : 1
verhoging cholesterol (hypercholesterolemie) : 2
verhoogde triglyceriden : 6
verminderde eetlust : 2
verzuring door ontregelde stofwisseling bij insulinetekort bij suikerziekte/ diabetische ketoacidose : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
verworven phimosis : 1
Zenuwstelsel : 31
aandachtstoornis : 1
ataxie : 1
beroerte (CVA) : 1
branderig gevoel : 1
dementie (ziekte van Alzheimer) : 1
duizeligheid : 3
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 5
perifere zenuwpijn : 3
Polyneuropathie : 3
smaakverlies : 2
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
tintelingen : 1
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
Toxic leukoencephalopathy : 1
trilling/beving (tremor) : 1
verlamming met verhoogde spierspanning (pyramidebaansyndroom) : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CAPECITABINE

Aantal meldingen 64.521
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
39.097
(61%)
22.166
(34%)
3.258
(5%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
513
(1%)
32.231
(50%)
14.853
(23%)
16.277
(25%)
647
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 4.267
Bloed- en lymfestelsel : 8.040
Bloedvaten : 2.775
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.412
Congenitale en genetische afwijkingen : 147
Endocrien syteem : 94
Hart : 2.891
Huid- en onderhuid : 14.022
Immuunsysteem : 457
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4.519
Intoxicaties en letsels : 3.561
Lever en galwegen : 1.772
Maag-darmstelsel : 20.978
Neoplasmata : 4.241
Nier en urinewegen : 1.695
Oog : 1.114
Oor en evenwichtsorgaan : 284
Product aanlegenheden : 185
Psychisch : 1.540
Sociale omstandigheden : 114
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3.495
Testuitslagen en onderzoeken : 5.827
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 20.070
Voeding en stofwisseling : 4.959
Voortplantingsstelsel en borsten : 389
Zenuwstelsel : 7.952
Zwangerschap en perinatale periode : 37
Vergelijkbare geneesmiddelen