Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

PACLITAXEL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in PACLITAXEL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L01CD01 ABRAXANE (PACLITAXEL) Poeder voor infuus
L01CD01 PACLITAXEL Oplossing voor infuus
L01CD01 PACLITAXIN (PACLITAXEL) Oplossing voor infuus

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Kelly W.N., Arellano F.M., Barnes J. Puijenbroek van E.P. Guidelines for submitting adverse event reports for publication PharmacoVigilance Review 2009 3(1);7-9
2 Wielema M.L., Graaf de H., Groot de J., Passier J.M.L., Roon van E.N. Twijfel over meerwaarde van ranitidine als onderdeel van premedicatie ter preventie van overgevoeligheidsreacties op paclitaxel PW-WP 2012 2012;6:a1304
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 3-6-2020.


PACLITAXEL

Aantal meldingen 132
Ernstig 38
Geslacht
Man
Vrouw
16
(12%)
116
(88%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 23
ademstilstand : 1
interstitiële longziekte : 2
kortademigheid : 14
longontsteking : 2
ongecontroleerde samentrekking van spieren in het strottenhoofd (laryngospasme) : 1
pleurale effusie : 1
vocht in de longen : 2
Bloed- en lymfestelsel : 2
febriele neutropenie : 1
pancytopenie : 1
Bloedvaten : 9
lage bloeddruk : 1
opvlieger : 1
overmatig blozen : 5
verhoogde bloeddruk : 2
Hart : 12
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
hartfalen : 1
hartkloppingen : 1
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartritmestoornis (boezemflutter) : 1
hartspieraandoening : 1
hartstilstand : 1
linkerventrikeldisfunctie : 1
snel hartritme : 2
trage hartslag : 2
Huid- en onderhuid : 42
brandend gevoel van de huid : 1
erythema multiforme : 1
galbulten : 1
haaruitval : 2
hand-voet syndroom : 1
huidontsteking met blaarvorming : 2
huidreactie : 1
huiduitslag : 10
Jeuk : 2
jeukende huiduitslag : 2
nagelafwijking : 5
nagelloslating : 4
nagelverkleuring : 1
overmatig zweten : 2
roodheid : 5
verandering haarkleur : 1
vervellen : 1
Immuunsysteem : 26
anafylactische reactie : 3
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 22
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
longontsteking : 1
nagelinfectie : 1
Lever en galwegen : 1
afwijkende leverfunctie : 1
Maag-darmstelsel : 16
braken : 3
buikklachten : 1
buikpijn : 1
darmontsteking (enterocolitis) : 1
diarree : 1
gastro-intestinale perforatie : 1
ischemische colitis : 1
misselijkheid : 4
ontsteking van de dikke darm : 1
pneumatosis intestinalis : 1
tintelingen mond : 1
Nier en urinewegen : 1
nierfunctie verminderd : 1
Oog : 2
Afwijking oogbeweging : 1
refractieaandoening : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
draaiduizeligheid : 1
Psychisch : 2
Apathisch : 1
verwarde toestand : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 29
botpijn : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 1
nekpijn : 1
pijn in arm of been : 3
pijn in kaak : 1
rugpijn : 15
sclerodermie : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 3
spierspasmen : 1
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 6
elektrocardiogramverandering : 1
gewicht verlaagd : 1
myocardnecrosemarker verhoogd : 1
Pseudomonas-test positief : 1
streptokokkentest positief : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 31
afscheiding : 1
geneesmiddelinteractie : 3
het heet hebben : 1
koorts : 3
koude rillingen : 1
malaise : 1
onbestendig gevoel borstkas : 7
onverwacht effect : 5
perifeer oedeem : 3
pijn in de borstkas : 4
reactie op infuusplaats : 1
vermoeidheid : 1
Voeding en stofwisseling : 1
verminderde eetlust : 1
Zenuwstelsel : 23
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 1
evenwichtsstoornis : 1
facialis neuralgie : 1
flauwvallen : 2
hersenaandoening (encefalopathie) : 1
hoofdpijn : 2
perifere zenuwpijn : 5
Polyneuropathie : 1
tintelingen : 4
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 1
verlies van proprioceptie : 1
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PACLITAXEL

Aantal meldingen 100.578
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
69.173
(69%)
25.715
(26%)
5.690
(6%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
967
(1%)
30.215
(30%)
38.798
(39%)
29.097
(29%)
1.501
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 16.714
Bloed- en lymfestelsel : 21.032
Bloedvaten : 11.450
Chirurgische en medische verrichtingen : 356
Congenitale en genetische afwijkingen : 198
Endocrien syteem : 186
Hart : 6.463
Huid- en onderhuid : 14.771
Immuunsysteem : 6.319
Infecties en parasitaire aandoeningen : 7.495
Intoxicaties en letsels : 3.703
Lever en galwegen : 1.720
Maag-darmstelsel : 19.694
Neoplasmata : 4.432
Nier en urinewegen : 2.272
Oog : 1.419
Oor en evenwichtsorgaan : 646
Product aanlegenheden : 246
Psychisch : 2.340
Sociale omstandigheden : 158
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 8.796
Testuitslagen en onderzoeken : 10.820
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 25.942
Voeding en stofwisseling : 5.740
Voortplantingsstelsel en borsten : 435
Zenuwstelsel : 15.198
Zwangerschap en perinatale periode : 203
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L01CD02 DOCETAXEL Infuus, Oplossing voor infuus
2 L01CD02 DOCIRENA (DOCETAXEL) Infuus
3 L01CD02 TAXOTERE (DOCETAXEL) Oplossing voor infuus
4 L01CD04 CABAZITAXEL Infuus
5 L01CD04 JEVTANA (CABAZITAXEL) Oplossing voor infuus