Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

PACLITAXEL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in PACLITAXEL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L01CD01 ABRAXANE (PACLITAXEL) Poeder voor infuus
L01CD01 PACLITAXEL Oplossing voor infuus
L01CD01 PACLITAXIN (PACLITAXEL) Oplossing voor infuus
L01CD01 PAZENIR (PACLITAXEL) Poeder voor infuus

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Wielema M.L, de Graaf H, de Groot J, Passier J.M.L, van Roon E.N Twijfel over meerwaarde van ranitidine als onderdeel van premedicatie ter preventie van overgevoeligheidsreacties op paclitaxel Pharmaceutisch Weekblad - Wetenschappelijk Platform 2012 2012;6:a1304 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 22-11-2022.


PACLITAXEL

Aantal meldingen 161
Ernstig 48
Geslacht
Man
Vrouw
18
(11%)
143
(89%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 32
ademstilstand : 1
hoesten : 1
interstitiële longziekte : 3
kortademigheid : 17
longembolie : 1
longontsteking : 5
ongecontroleerde samentrekking van spieren in het strottenhoofd (laryngospasme) : 1
pleurale effusie : 1
vocht in de longen : 2
Bloed- en lymfestelsel : 3
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
febriele neutropenie : 1
pancytopenie : 1
Bloedvaten : 11
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
lage bloeddruk : 1
opvlieger : 1
overmatig blozen : 5
trombose ader : 1
verhoogde bloeddruk : 2
Hart : 11
hartfalen : 1
hartkloppingen : 1
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartritmestoornis (boezemflutter) : 1
hartspieraandoening : 1
hartstilstand : 1
linkerventrikeldisfunctie : 1
snel hartritme : 2
trage hartslag : 2
Huid- en onderhuid : 44
brandend gevoel van de huid : 1
erythema multiforme : 1
galbulten : 1
haaruitval : 2
hand-voet syndroom : 1
huidontsteking met blaarvorming : 2
huidreactie : 1
huiduitslag : 10
Jeuk : 2
jeukende huiduitslag : 2
nagelafwijking : 5
nagelloslating : 4
nagelverkleuring : 1
overmatig zweten : 2
roodheid : 5
verandering haarkleur : 1
verlies van vingerafdrukken : 1
vervellen : 2
Immuunsysteem : 27
anafylactische reactie : 3
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 23
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4
longontsteking : 2
nagelinfectie : 1
orale candida infectie : 1
Lever en galwegen : 2
afwijkende leverfunctie : 2
Maag-darmstelsel : 24
alvleesklierontsteking : 1
braken : 3
branderige tong : 1
buikklachten : 2
buikpijn : 3
darmontsteking (enterocolitis) : 1
diarree : 1
gastro-intestinale perforatie : 1
ischemische colitis : 1
maagperforatie : 1
misselijkheid : 5
oesofaguspijn : 1
ontsteking van de dikke darm : 1
pneumatosis intestinalis : 1
tintelingen mond : 1
Nier en urinewegen : 1
nierfunctie verminderd : 1
Oog : 4
Afwijking oogbeweging : 1
droog oog : 1
oogirritatie : 1
refractieaandoening : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 2
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 3
Apathisch : 1
bedplassen : 1
verwarde toestand : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 34
botpijn : 1
gewrichtspijn : 2
Klachten skelet/spierstelsel : 1
nekpijn : 1
pijn in arm of been : 4
pijn in kaak : 1
rugpijn : 16
sclerodermie : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 4
spierspasmen : 1
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 6
elektrocardiogramverandering : 1
gewicht verlaagd : 1
myocardnecrosemarker verhoogd : 1
Pseudomonas-test positief : 1
streptokokkentest positief : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 52
afscheiding : 1
geneesmiddelinteractie : 3
het heet hebben : 1
koorts : 5
koude rillingen : 3
malaise : 4
onbestendig gevoel borstkas : 7
onverwacht effect : 10
perifeer oedeem : 3
pijn in de borstkas : 4
pijn op de injectieplaats : 5
reactie op infuusplaats : 1
slijmvliesonsteking : 1
vermoeidheid : 3
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 1
verminderde eetlust : 1
Zenuwstelsel : 28
aangezichtspijn : 1
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 1
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 2
gedeeltelijk verlies van het reukvermogen : 1
hersenaandoening (encefalopathie) : 1
hoofdpijn : 3
perifere zenuwpijn : 5
Polyneuropathie : 1
smaakverlies : 1
tintelingen : 6
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 1
verlies van proprioceptie : 1
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PACLITAXEL

Aantal meldingen 116.570
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
80.695
(69%)
29.870
(26%)
6.005
(5%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1.361
(1%)
31.879
(27%)
50.021
(43%)
31.603
(27%)
1.706
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingen



Ademhalingsstelsel en borstkas : 18.553
Bloed- en lymfestelsel : 26.230
Bloedvaten : 13.362
Chirurgische en medische verrichtingen : 379
Congenitale en genetische afwijkingen : 216
Endocrien syteem : 216
Hart : 6.692
Huid- en onderhuid : 16.501
Immuunsysteem : 7.004
Infecties en parasitaire aandoeningen : 7.970
Intoxicaties en letsels : 4.124
Lever en galwegen : 2.095
Maag-darmstelsel : 22.148
Neoplasmata : 4.802
Nier en urinewegen : 2.498
Oog : 1.590
Oor en evenwichtsorgaan : 695
Product aanlegenheden : 265
Psychisch : 2.491
Sociale omstandigheden : 161
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 9.828
Testuitslagen en onderzoeken : 13.163
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 28.639
Voeding en stofwisseling : 6.156
Voortplantingsstelsel en borsten : 487
Zenuwstelsel : 16.802
Zwangerschap en perinatale periode : 227
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L01CD02 DOCETAXEL Oplossing voor infuus
2 L01CD02 DOCIRENA (DOCETAXEL) Infuus
3 L01CD02 TAXOTERE (DOCETAXEL) Oplossing voor infuus
4 L01CD04 CABAZITAXEL Oplossing voor infuus
5 L01CD04 JEVTANA (CABAZITAXEL) Oplossing voor infuus