Lareb Databank

Opnieuw zoeken

DASATINIB

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in DASATINIB behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L01EA02 DASATINIB Tablet
L01EA02 SPRYCEL (DASATINIB) Drank (suspensie), Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Muller AM Nephrotic syndrome as possible adverse drug reaction in patients using dasatinib. Abstractbook Internistendagen 2017 Download publicatie

2 Muller-Hansma AHG, van der Lugt J, Zwaan CM Nephrotic syndrome under treatment with dasatinib: be aware of a possible adverse drug reaction. The Netherlands Journal of Medicine 2017 75 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Dasatinib and nephrotic syndrome 2017 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 6-12-2022.


DASATINIB

Aantal meldingen 38
Ernstig 19
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
18
(47%)
19
(50%)
1
(3%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 17
chylothorax : 3
kortademigheid : 1
longaandoening : 1
longontsteking : 2
pleurale effusie : 6
pulmonale arteriële hypertensie : 2
vocht in de longen : 2
Bloed- en lymfestelsel : 7
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
Bloedarmoede : 2
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 3
Hart : 3
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
spasme in de kransslagader : 2
Huid- en onderhuid : 6
acne : 1
haaraandoening : 1
huiduitslag : 1
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 1
vlekkerige huiduitslag : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
cytomegaloviruscolitis : 1
Intoxicaties en letsels : 2
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 2
Maag-darmstelsel : 7
braken : 1
dyschezie : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
misselijkheid : 2
vochtophoping in de buikholte (ascites) : 1
zweertje in de mond : 1
Nier en urinewegen : 1
nefrotisch syndroom : 1
Oog : 1
oogbloeding : 1
Psychisch : 1
rusteloosheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 5
botpijn : 1
gewrichtspijn : 1
Spierpijn : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 23
injectieplaatswarmte : 1
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 1
koude rillingen : 2
malaise : 2
oedeem : 1
ontsteking op de injectieplaats : 2
onverwacht effect : 1
perifere zwelling : 1
pijn op de injectieplaats : 3
roodheid op de injectieplaats : 2
vermoeidheid : 3
zwelling aangezicht : 1
zwelling van injectieplaats : 2
Voeding en stofwisseling : 5
diabetes mellitus : 1
laag albumine (hypoalbuminemie) : 1
laag fosfaatgehalte (hypofosfatemie) : 1
verminderde eetlust : 1
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
Zenuwstelsel : 5
hoofdpijn : 5
Zwangerschap en perinatale periode : 2
baarmoedercontracties gedurende de zwangerschap : 1
tekenen van stress bij het ongeboren kind : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

DASATINIB

Aantal meldingen 26.052
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
12.212
(47%)
12.038
(46%)
1.802
(7%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
84
(0%)
17.682
(68%)
2.797
(11%)
5.035
(19%)
454
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 6.758
Bloed- en lymfestelsel : 2.397
Bloedvaten : 804
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.108
Congenitale en genetische afwijkingen : 96
Endocrien syteem : 73
Hart : 1.854
Huid- en onderhuid : 2.788
Immuunsysteem : 313
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.464
Intoxicaties en letsels : 2.738
Lever en galwegen : 270
Maag-darmstelsel : 5.189
Neoplasmata : 1.526
Nier en urinewegen : 655
Oog : 624
Oor en evenwichtsorgaan : 179
Product aanlegenheden : 67
Psychisch : 782
Sociale omstandigheden : 57
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.929
Testuitslagen en onderzoeken : 2.952
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 7.789
Voeding en stofwisseling : 1.492
Voortplantingsstelsel en borsten : 215
Zenuwstelsel : 3.163
Zwangerschap en perinatale periode : 95
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L01EA01 GLIVEC (IMATINIB) Tablet
2 L01EA01 IMATINIB Tablet, Zetpil
3 L01EA03 TASIGNA (NILOTINIB) Capsule
4 L01EA04 BOSULIF (BOSUTINIB) Tablet
5 L01EA05 ICLUSIG (PONATINIB) Tablet
6 L01EA06 SCEMBLIX (ASCIMINIB) Tablet