Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

HYDROXYCARBAMIDE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in HYDROXYCARBAMIDE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L01XX05 HYDROXYCARBAMIDE Capsule, Drank (suspensie)
L01XX05 SIKLOS (HYDROXYCARBAMIDE) Tablet
L01XX05 XROMI (HYDROXYCARBAMIDE) Drank

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 26-4-2022.


HYDROXYCARBAMIDE

Aantal meldingen 104
Ernstig 25
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
50
(48%)
53
(51%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 10
chronische bronchitis, astma en longemfyseem : 1
hoesten : 4
interstitiële longziekte : 2
kortademigheid : 2
longontsteking : 1
Bloed- en lymfestelsel : 3
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
Bloedarmoede : 1
pancytopenie : 1
Bloedvaten : 3
Bloeding : 1
microscopische polyangiïtis : 1
opvlieger : 1
Huid- en onderhuid : 51
acne : 1
blaar : 1
dunne huid : 1
erythema multiforme : 1
haaruitval : 8
huidaandoening : 1
huiduitslag : 2
huidverkleuring : 1
Jeuk : 1
jeukende huiduitslag : 1
Meerdere blauwe plekken : 1
minder zweten : 1
nagel atrofie : 1
nagelafwijking : 2
nagelverkleuring : 2
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 1
onychoclasis : 4
overmatig zweten : 4
pigmentatieaandoening : 1
pijn aan de huid : 1
roodheid : 1
toename huidpigment : 2
verandering haartextuur : 1
vervellen : 3
vlekkerige huiduitslag : 1
zweer : 7
Immuunsysteem : 1
immuunsysteemaandoening : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
neus-keelontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 2
Product use complaint : 1
wond : 1
Maag-darmstelsel : 20
aandoening maag-darmstelsel : 1
abnormale ontlasting : 1
aften : 1
braken : 1
buikpijn : 1
caries tanden : 1
diarree : 3
droge mond : 2
gezwollen tong : 1
misselijkheid : 3
ontsteking mondholte : 1
opgezette buik : 1
speekselklierpijn : 1
tandverlies : 1
zweertje in de mond : 1
Neoplasmata : 1
tongkanker : 1
Oog : 4
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
oogpijn : 1
wazig zien : 1
Product aanlegenheden : 2
abnormale smaak van product : 1
product chargenummeraangelegenheid : 1
Psychisch : 11
abnormale dromen : 1
depressieve stemming : 1
hallucinatie (visueel) : 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
Near death experience : 1
psychische stoornis : 1
rusteloosheid : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 1
verwarde toestand : 1
Sociale omstandigheden : 1
menopauze : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 9
bindweefselaandoening : 1
botpijn : 1
gewrichtspijn : 1
pijn in arm of been : 2
skeletspierstelselpijn : 1
Spierpijn : 2
spierspasmen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 7
gewicht verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hematocriet verhoogd : 1
leverenzym verhoogd : 2
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 78
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
gevoel abnormaal : 2
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 1
injectieplaatsverharding : 1
injectieplaatswarmte : 1
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 23
koude rillingen : 9
malaise : 5
niet lekker voelen : 1
ontsteking op de injectieplaats : 1
onverwacht effect : 11
perifere zwelling : 2
pijn : 1
pijn op de injectieplaats : 1
roodheid op de injectieplaats : 1
ulcus : 1
vermoeidheid : 11
verslechtering van de aandoening : 2
voedselinteractie : 1
Voeding en stofwisseling : 3
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
verminderde eetlust : 2
Zenuwstelsel : 26
aandachtstoornis : 2
afwijkend coördinatievermogen : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 6
duizeligheid bij inspanning : 1
hoofdpijn : 6
migraine : 1
perifere zenuwpijn : 1
Polyneuropathie : 1
slaperigheid : 1
spierspasmen : 1
tintelingen : 1
trage response op stimuli : 1
trilling/beving (tremor) : 1
verminderde gevoeligheid : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

HYDROXYCARBAMIDE

Aantal meldingen 8.017
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
3.740
(47%)
3.720
(46%)
557
(7%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
67
(1%)
2.472
(31%)
1.123
(14%)
4.153
(52%)
202
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 756
Bloed- en lymfestelsel : 1.737
Bloedvaten : 335
Chirurgische en medische verrichtingen : 112
Congenitale en genetische afwijkingen : 37
Endocrien syteem : 24
Hart : 278
Huid- en onderhuid : 1.943
Immuunsysteem : 109
Infecties en parasitaire aandoeningen : 645
Intoxicaties en letsels : 814
Lever en galwegen : 247
Maag-darmstelsel : 1.348
Neoplasmata : 724
Nier en urinewegen : 255
Oog : 171
Oor en evenwichtsorgaan : 91
Product aanlegenheden : 76
Psychisch : 289
Sociale omstandigheden : 18
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 490
Testuitslagen en onderzoeken : 1.100
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2.019
Voeding en stofwisseling : 386
Voortplantingsstelsel en borsten : 98
Zenuwstelsel : 980
Zwangerschap en perinatale periode : 53
Vergelijkbare geneesmiddelen