Lareb Databank

Opnieuw zoeken

ENZALUTAMIDE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ENZALUTAMIDE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L02BB04 XTANDI (ENZALUTAMIDE) Capsule, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Enzalutamide and difficulty swallowing the capsules 2016 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 29-11-2022.


ENZALUTAMIDE

Aantal meldingen 51
Ernstig 7
Geslacht
Man
Vrouw
51
(100%)
0
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 4
hoesten : 1
kortademigheid : 2
verhoogde bloeddruk in de longarterie : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
Bloedvaten : 2
veno-occlusieve ziekte : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 4
hartfalen : 1
lekkende hartklep (mitralisklepinsufficiëntie) : 1
linkerventrikeldisfunctie : 1
tricuspidalisklepinsufficiëntie : 1
Huid- en onderhuid : 8
hand-voet syndroom : 1
huiduitslag : 1
rode huiduitslag : 1
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 3
verandering haartextuur : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
orale candida infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 3
val : 2
Vreemd lichaam in de keel : 1
Lever en galwegen : 1
levervenetrombose : 1
Maag-darmstelsel : 16
acute onsteking alvleesklier : 1
braken : 1
diarree : 1
droge mond : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 4
gezwollen tong : 1
misselijkheid : 1
ontsteking mondholte : 1
opgezette buik : 1
slokdarmstenose : 1
tintelingen mond : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 2
Nier en urinewegen : 1
urineblaasbloeding : 1
Product aanlegenheden : 1
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
Psychisch : 10
abnormale dromen : 2
angst : 1
Apathisch : 1
Derealisatie : 1
libidoverlies : 1
Lusteloos : 1
paniekaanval : 1
stemmingsstoornis : 1
verwarde toestand : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 5
dwangstand van het hoofd : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 1
spierspasmen : 1
spierstijfheid : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 1
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 13
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
geneesmiddelinteractie : 1
gevoel abnormaal : 1
lichaamszwakte : 1
malaise : 1
perifeer oedeem : 1
pijn : 1
pijn op de injectieplaats : 1
vermoeidheid : 5
Voeding en stofwisseling : 2
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 4
impotentie : 1
pijn testikels : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 2
Zenuwstelsel : 12
beroerte (CVA) : 1
cognitieve aandoening : 1
duizeligheid : 3
epilepsie : 1
hoofdpijn : 1
spierspasmen : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
verstoorde smaak : 1
zenuwpijn : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ENZALUTAMIDE

Aantal meldingen 43.328
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
269
(1%)
42.363
(98%)
696
(2%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
43
(0%)
37.070
(86%)
2.143
(5%)
3.894
(9%)
178
(0%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.893
Bloed- en lymfestelsel : 747
Bloedvaten : 3.487
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.054
Congenitale en genetische afwijkingen : 17
Endocrien syteem : 62
Hart : 1.393
Huid- en onderhuid : 2.604
Immuunsysteem : 231
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.666
Intoxicaties en letsels : 7.001
Lever en galwegen : 294
Maag-darmstelsel : 8.912
Neoplasmata : 5.233
Nier en urinewegen : 1.637
Oog : 1.077
Oor en evenwichtsorgaan : 545
Product aanlegenheden : 994
Psychisch : 3.520
Sociale omstandigheden : 253
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 5.844
Testuitslagen en onderzoeken : 6.708
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 23.128
Voeding en stofwisseling : 3.547
Voortplantingsstelsel en borsten : 434
Zenuwstelsel : 9.093
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L02BB01 FLUTAMIDE Tablet
2 L02BB02 ANANDRON (NILUTAMIDE) Tablet
3 L02BB03 BICALUTAMIDE Tablet
4 L02BB03 BICAMEDICA (BICALUTAMIDE) Tablet
5 L02BB03 BILURON (BICALUTAMIDE) Tablet
6 L02BB03 CASODEX (BICALUTAMIDE) Tablet
7 L02BB05 ERLEADA (APALUTAMIDE) Tablet
8 L02BB06 NUBEQA (DAROLUTAMIDE) Tablet