Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

LETROZOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in LETROZOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L02BG04 FEMARA (LETROZOL) Omhulde tablet
L02BG04 LETROMAN (LETROZOL) Omhulde tablet
L02BG04 LETROZOL Omhulde tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 28-6-2022.


LETROZOL

Aantal meldingen 159
Ernstig 15
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
3
(2%)
154
(97%)
2
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 12
bloedneus : 1
hoesten : 1
kortademigheid : 3
kortademigheid bij inspanning : 1
orofaryngeale pijn : 1
pijnlijke ademhaling : 1
productieve hoest : 1
stemstoornis : 2
verhoogde bloeddruk in de longarterie : 1
Bloed- en lymfestelsel : 2
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 9
opvlieger : 3
overmatig blozen : 3
trombose : 1
verhoogde bloeddruk : 2
Hart : 6
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hartinfarct : 2
hartkloppingen : 1
onregelmatige hartslag : 1
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 27
blaar : 1
dermatitis psoriasiformis : 1
dermatomyositis : 1
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 9
huiduitslag : 3
Jeuk : 3
lichen sclerosus : 1
minder haargroei : 1
nagelafwijking : 1
overmatig zweten : 1
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 1
roodheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3
ontsteking tandvlees : 1
urineweginfectie : 2
Intoxicaties en letsels : 2
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 2
Lever en galwegen : 3
afwijkende leverfunctie : 1
geelzucht : 1
leververvetting (hepatische steatose) : 1
Maag-darmstelsel : 28
braken : 1
buikklachten : 1
buikpijn : 1
caries tanden : 2
diarree : 3
droge mond : 2
leukoplakie oraal : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 8
Mondslijmvlies ruw : 1
obstipatie, verstopping : 2
ontsteking mondholte : 2
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 1
tintelingen mond : 1
Nier en urinewegen : 1
vaak plassen : 1
Oog : 20
cornea-aandoening : 1
droog oog : 1
glasvochtbloeding : 1
glasvochtloslating : 2
groei van de wimpers : 1
oogaandoening : 1
oogirritatie : 2
scherpzien gereduceerd : 1
staar : 3
wazig zien : 7
Psychisch : 22
abnormaal gedrag : 1
angst : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 8
emotionele labiliteit : 1
emotionele stoornis : 1
onrust : 1
paniekaanval : 2
prikkelbaarheid : 1
slapeloosheid : 2
stemmingswisselingen : 1
symptoom van depressie : 1
zelfmoordgedachte : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 85
botpijn : 3
costochondritis : 1
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 31
gewrichtsstijfheid : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 1
misvormingwervelkolom : 1
osteoporose : 1
pees pijn : 1
pijn in arm of been : 4
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 1
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 5
spier ongemak : 1
Spierpijn : 17
spierspasmen : 3
spierzwakte : 1
tenosynovitis stenosans : 1
trigger finger of hokkende vinger : 8
Testuitslagen en onderzoeken : 8
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 3
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
witte bloedceltelling verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 85
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddelinteractie : 2
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel abnormaal : 1
gezichtszwelling : 1
griepachtige verschijnselen : 1
het koud hebben : 2
hoge koorts : 1
huilen : 1
injectieplaatshematoom : 2
injectieplaatswarmte : 4
koude rillingen : 4
lichaamszwakte : 3
loopstoornis : 3
malaise : 8
oedeem : 1
oedeem slijmvlies : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
ontsteking op de injectieplaats : 4
onverwacht effect : 7
perifeer oedeem : 1
pijn in de borstkas : 2
pijn op de injectieplaats : 7
roodheid op de injectieplaats : 2
slijmvliesdroogheid : 3
vermoeidheid : 19
verslechtering van de aandoening : 1
Voeding en stofwisseling : 6
gebrek aan vitamine-B12 : 1
jicht : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
toegenomen eetlust : 1
verminderde eetlust : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 7
atrofische vulvovaginitis : 1
bekkenbodemspierzakheid : 1
melkafscheiding : 1
vaginale afscheiding : 1
vaginale bloeding : 1
vaginale droogheid : 1
vulvovaginale pijn : 1
Zenuwstelsel : 51
beroerte (CVA) : 2
bewegingsstoornis : 1
carpaal tunnel syndroom : 5
cognitieve aandoening : 1
duizeligheid : 4
dyskinesie : 1
flauwvallen : 1
geheugen vermindering : 3
herseninfarct : 1
hoofdpijn : 15
migraine : 1
slaperigheid : 1
Smaakstoornis : 2
Spraakstoornis (algemeen) : 1
tintelingen : 4
trilling/beving (tremor) : 1
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 3
zenuwpijn : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

LETROZOL

Aantal meldingen 22.132
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
20.790
(94%)
199
(1%)
1.143
(5%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
144
(1%)
7.983
(36%)
3.064
(14%)
9.498
(43%)
1.443
(7%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.001
Bloed- en lymfestelsel : 2.341
Bloedvaten : 1.850
Chirurgische en medische verrichtingen : 388
Congenitale en genetische afwijkingen : 109
Endocrien syteem : 122
Hart : 941
Huid- en onderhuid : 3.501
Immuunsysteem : 265
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.537
Intoxicaties en letsels : 1.504
Lever en galwegen : 495
Maag-darmstelsel : 4.149
Neoplasmata : 3.702
Nier en urinewegen : 590
Oog : 918
Oor en evenwichtsorgaan : 312
Product aanlegenheden : 259
Psychisch : 1.803
Sociale omstandigheden : 104
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 6.306
Testuitslagen en onderzoeken : 3.332
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 6.588
Voeding en stofwisseling : 1.216
Voortplantingsstelsel en borsten : 665
Zenuwstelsel : 3.540
Zwangerschap en perinatale periode : 84
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L02BG01 AMINOGLUTETHIMIDE Overige toedieningsvormen
2 L02BG03 ANASTROZOL Tablet
3 L02BG03 ARIMIDEX (ANASTROZOL) Tablet
4 L02BG06 AROMASIN (EXEMESTAAN) Omhulde tablet
5 L02BG06 EXEMESTAAN Omhulde tablet