Lareb Databank

Opnieuw zoeken

INTERFERON BETA 1A

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in INTERFERON BETA 1A behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L03AB07 AVONEX (INTERFERON BETA 1A) Injectievloeistof
L03AB07 AVONEX (INTERFERON BETA) Injectie
L03AB07 INTERFERON BETA 1A BIOGEN IDEC Injectie
L03AB07 INTERFERON BETA 1A MERCK SERONO Injectie
L03AB07 INTERFERON BETA 1A MERCK SERONO Injectie
L03AB07 REBIF (INTERFERON BETA 1A MERCK SERONO) Injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 22-11-2022.


INTERFERON BETA 1A

Aantal meldingen 93
Ernstig 23
Geslacht
Man
Vrouw
26
(28%)
67
(72%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 2
longembolie : 1
neusverstopping : 1
Bloed- en lymfestelsel : 6
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
Bloedarmoede : 1
hemolytisch uremisch syndroom : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
trombotische microangiopathie : 1
Bloedvaten : 4
fenomeen van Raynaud : 1
opvlieger : 1
vaatontsteking : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 2
hartkloppingen : 2
Huid- en onderhuid : 12
angio-oedeem : 1
brandend gevoel van de huid : 1
dermatitis psoriasiformis : 1
galbulten : 1
haaruitval : 4
huidaandoening : 1
Jeuk : 1
jeukende huiduitslag : 1
nachtzweten : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 8
abces : 1
abces op de injectie plaats : 2
bacteriele gewrichtsontsteking : 1
huidinfectie door schimmels : 1
onderhuidse ontsteking met afstervend weefsel (necrose) : 1
orale candida infectie : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
Lever en galwegen : 5
afwijkende leverfunctie : 1
geelzucht : 1
geelzucht toxisch : 1
geneesmiddelgeïnduceerd leverletsel : 1
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 1
Maag-darmstelsel : 6
bloederige diarree : 1
darm-perforatie : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 2
pijn in de bovenbuik : 1
Neoplasmata : 3
baarmoederhalskanker (cervixcarcinoom) : 1
Hodgkin lymfoom : 1
squameuscelcarcinoom van de huid : 1
Nier en urinewegen : 3
bloed in de urine : 1
nierstenen : 1
urine-incontinentie : 1
Oog : 2
gezichtsvelduitval : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
Psychisch : 10
agressie : 1
depressie : 2
depressieve stemming : 3
ijlen : 1
slapeloosheid : 1
symptoom van depressie : 1
zelfmoordgedachte : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 11
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 1
pijn in arm of been : 1
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 1
Spierpijn : 2
spierspasmen : 2
spierzwakte : 1
spondylartropathie : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 9
afwijkingen aan zaadcellen : 1
bloedtest abnormaal : 2
Drug specific antibody : 1
gewicht verhoogd : 2
gewicht verlaagd : 2
high density lipoproteïne verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 40
afsterven van weefsel (necrose) : 1
griepachtige verschijnselen : 9
het heet hebben : 1
het koud hebben : 1
injectieplaatshematoom : 1
injectieplaatskneuzing : 1
injectieplaatsverharding : 2
koorts : 5
koude rillingen : 3
littekenvorming op de injectieplaats : 1
malaise : 1
oedeem slijmvlies : 1
onverwacht effect : 2
pijn op de injectieplaats : 4
reactie op de injectieplaats : 4
vermoeidheid : 2
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 2
laag albumine (hypoalbuminemie) : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 5
Heavy menstrual bleeding : 1
onvruchbaarheid mannelijk : 1
symptomen overgang : 2
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 15
aandachtstoornis : 1
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 1
duizeligheid : 3
Electric shock sensation : 1
flauwvallen : 1
migraine : 1
perifere motorische neuropathie : 1
posterieure reversibele encefalopathie syndroom : 1
tintelingen : 2
trilling/beving (tremor) : 1
verminderd bewustzijn : 1
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

INTERFERON BETA 1A

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen