Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Opnieuw zoeken

BCG-VACCIN

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in BCG-VACCIN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L03AX03 BCG-MEDAC (BCG-VACCIN) Poeder instillatievloeistof
L03AX03 BCG-VACCIN Poeder instillatievloeistof
L03AX03 ONCOTICE (BCG-VACCIN) Poeder instillatievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 19-1-2021.


BCG-VACCIN

Aantal meldingen 29
Ernstig 11
Geslacht
Man
Vrouw
21
(72%)
8
(28%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 2
pulmonaal granuloom : 1
stemstoornis : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Hart : 1
hart ongemak : 1
Huid- en onderhuid : 4
galbulten : 1
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
overmatig zweten : 1
vervellen : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 9
boviene tuberculose : 1
hulpmiddelgerelateerde infectie : 1
ontsteking beenmerg : 1
renaal abces : 1
sepsis : 1
tuberculose : 4
Lever en galwegen : 1
Hepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 3
bloederige ontlasting : 1
maagdarmstelselhypomotiliteit : 1
obstipatie, verstopping : 1
Nier en urinewegen : 1
blaaspijn : 1
Psychisch : 2
depressieve stemming : 1
slapeloosheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 6
Gewrichtsontsteking : 1
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten : 2
gewrichtspijn : 2
Spierpijn : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 4
koorts : 1
oedeem : 1
pijn : 1
vermoeidheid : 1
Zenuwstelsel : 4
branderig gevoel : 1
dementie : 1
trilling/beving (tremor) : 1
verminderd geestelijk vermogen : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

BCG-VACCIN

Aantal meldingen 35.556
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
13.973
(39%)
18.808
(53%)
2.775
(8%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
576
(2%)
9.089
(26%)
5.695
(16%)
19.455
(55%)
741
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 856
Bloed- en lymfestelsel : 11.224
Bloedvaten : 666
Chirurgische en medische verrichtingen : 291
Congenitale en genetische afwijkingen : 46
Endocrien syteem : 36
Hart : 195
Huid- en onderhuid : 2.396
Immuunsysteem : 340
Infecties en parasitaire aandoeningen : 13.447
Intoxicaties en letsels : 2.417
Lever en galwegen : 300
Maag-darmstelsel : 940
Neoplasmata : 351
Nier en urinewegen : 1.146
Oog : 266
Oor en evenwichtsorgaan : 45
Product aanlegenheden : 220
Psychisch : 384
Sociale omstandigheden : 2.657
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.201
Testuitslagen en onderzoeken : 823
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 10.914
Voeding en stofwisseling : 251
Voortplantingsstelsel en borsten : 274
Zenuwstelsel : 1.486
Zwangerschap en perinatale periode : 34
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L03AX10 IMMUCOTHEL (IMMUNOCYANINE) Poeder injectievloeistof, Poeder instillatievloeistof
2 L03AX10 IMMUNOCYANINE Injectie
3 L03AX11 BEROMUN () Infuus
4 L03AX11 TASONERMINE Infuus
5 L03AX13 COPAXONE (GLATIRAMEER) Injectievloeistof
6 L03AX13 GLATIRAMEER Injectievloeistof
7 L03AX15 MEPACT (MIFAMURTIDE) Poeder voor infuus
8 L03AX15 MIFAMURTIDE Infuus
9 L03AX16 MOZOBIL (PLERIXAFOR) Injectievloeistof