Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

MYCOFENOLZUUR

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in MYCOFENOLZUUR behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Dost D, van Leerdam M.E, Weimar W, Bijl A.M.H, van Gelder T Crohn’s-like enterocolitis associated with mycophenolic acid treatment Gut 2008 57 DOI
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Bronchiectasis in children in association with mycophenolate mofetil 2002 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-9-2023.


MYCOFENOLZUUR

Aantal meldingen 123
Ernstig 42
Geslacht
Man
Vrouw
49
(40%)
74
(60%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 17
bronchiëctasie : 7
hoesten : 3
kortademigheid : 2
longpijn : 1
luchtwegaandoening : 4
Bloed- en lymfestelsel : 10
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 4
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
Bloedarmoede : 2
Myelosuppression : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
Bloedvaten : 7
bleekheid : 1
Bloeduitstorting : 1
lage bloeddruk : 2
opvlieger : 1
Spataderen : 1
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
Endocrien syteem : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 3
hartkloppingen : 1
hartstilstand : 1
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 24
acne : 1
brandend gevoel van de huid : 2
droge huid : 2
eczeem : 1
erythema multiforme : 1
haaruitval : 6
huidontsteking : 1
huiduitslag : 3
Jeuk : 1
jeukende huiduitslag : 1
overmatig zweten : 1
Paradoxale psoriasis : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
rode huiduitslag : 1
vervellen : 1
Immuunsysteem : 2
anafylactische reactie : 1
immuunreconstitutie-ontstekingssyndroom : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 14
bacteriële infectie : 1
bronchitis : 1
huidinfectie : 1
longontsteking : 1
onderste luchtweginfectie : 4
ontsteking van de nier en nierbekken : 1
progressieve multifocale leuko-encefalopathie : 4
urineweginfectie : 1
Lever en galwegen : 2
leveraandoening : 1
ontsteking van de galblaas : 1
Maag-darmstelsel : 53
aandoening maag-darmstelsel : 1
abnormale ontlasting : 2
acute onsteking alvleesklier : 1
alvleesklierontsteking : 1
braken : 6
buikklachten : 5
buikpijn : 3
colitis ulcerosa : 1
darmulcus : 1
diarree : 10
gastro-intestinale vaatmisvorming hemorragisch : 1
misselijkheid : 11
ontsteking van de dikke darm : 1
opgezette buik : 2
pijn in de bovenbuik : 1
tanden bros : 1
tandpijn : 1
ziekte van Crohn : 1
zuurbranden : 2
zweertje in de mond : 1
Neoplasmata : 2
acute lymfocytaire leukemie : 1
goedaardig gezwel huid (papilloom) : 1
Nier en urinewegen : 4
bloed in de urine : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 2
Oog : 5
gezichtsvermogen afgenomen : 1
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
macula-oedeem : 1
ongemak in het oog : 1
oogbloeding : 1
Psychisch : 21
angst : 3
depressie : 2
depressieve stemming : 2
emotionele stoornis : 1
hallucinaties : 1
paniekaanval : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 1
slapeloosheid : 4
suïcidaal gedrag : 1
verwarde toestand : 2
zelfmoord : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 24
gewrichtspijn : 11
pijn in arm of been : 1
reumatische aandoening : 1
rugpijn : 2
spierhypertrofie : 1
Spierpijn : 6
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 9
alkalisch fosfatase verhoogd : 1
bloeddruk diastolisch verhoogd : 1
creatininespiegel bloed verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 2
laboratoriumtest abnormaal : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 46
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
geneesmiddelinteractie : 4
griepachtige verschijnselen : 1
hyperplasie : 1
koorts : 5
koude rillingen : 3
lichaamszwakte : 4
malaise : 5
onbestendig gevoel borstkas : 1
ontsteking : 1
ontsteking op de injectieplaats : 1
onverwacht effect : 2
pijn : 2
pijn in de borstkas : 1
pijn op de injectieplaats : 1
roodheid op de injectieplaats : 1
vermoeidheid : 11
verslechtering van de aandoening : 1
Voeding en stofwisseling : 7
jicht : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
uitdroging : 1
verminderde eetlust : 2
voedselintolerantie : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
genitale uitslag : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
Zenuwstelsel : 28
aandachtstoornis : 1
Brain fog : 1
duizeligheid : 5
Electric shock sensation : 1
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 8
leuko-encefalopathie : 1
migraine : 1
Motorische disfunctie : 1
overmatige gevoeligheid : 1
tintelingen : 1
toeval (convulsie) : 2
trilling/beving (tremor) : 4
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

MYCOFENOLZUUR

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L04AA02 MUROMONAB-CD3 Overige toedieningsvormen
2 L04AA03 ATGAM (LYMFOCYTENIMMUNOGLOBULINE) Oplossing voor infuus
3 L04AA03 LYMFOCYTENIMMUNOGLOBULINE Overige toedieningsvormen
4 L04AA04 ATG IMMUNOGLOB (THYMOCYTENIMMUNOGLOBULINE) Infuus
5 L04AA04 GRAFALON (THYMOCYTENIMMUNOGLOBULINE) Infusievloeistof
6 L04AA04 THYMOCYTENIMMUNOGLOBULINE Infuus
7 L04AA04 THYMOGLOBULINE (THYMOCYTENIMMUNOGLOBULINE) Poeder voor infuus
8 L04AA10 RAPAMUNE (SIROLIMUS) Drank, Filmomhulde tablet
9 L04AA10 SIROLIMUS Capsule
10 L04AA13 ARAVA (LEFLUNOMIDE) Tablet
11 L04AA13 LEFLUNOMIDE Tablet
12 L04AA18 CERTICAN (EVEROLIMUS) Tablet
13 L04AA21 EFALIZUMAB Overige toedieningsvormen
14 L04AA23 NATALIZUMAB Infuus
15 L04AA23 TYSABRI (NATALIZUMAB) Injectievloeistof, Oplossing voor infuus
16 L04AA24 ABATACEPT Infuus
17 L04AA24 ORENCIA (ABATACEPT) Injectievloeistof, Poeder voor infuus
18 L04AA25 ECULIZUMAB Infuus
19 L04AA25 EPYSQLI (ECULIZUMAB) Oplossing voor infuus
20 L04AA25 SOLIRIS (ECULIZUMAB) Oplossing voor infuus
21 L04AA26 BELIMUMAB Infuus
22 L04AA26 BENLYSTA (BELIMUMAB) Injectievloeistof, Poeder voor infuus
23 L04AA27 FINGOLIMOD Capsule
24 L04AA27 GILENYA (FINGOLIMOD) Capsule
25 L04AA28 BELATACEPT Infuus
26 L04AA28 NULOJIX (BELATACEPT) Poeder voor infuus
27 L04AA29 XELJANZ (TOFACITINIB) Drank, Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
28 L04AA31 AUBAGIO (TERIFLUNOMIDE) Tablet
29 L04AA32 OTEZLA (APREMILAST) Tablet
30 L04AA33 ENTYVIO (VEDOLIZUMAB) Injectievloeistof, Poeder voor infuus
31 L04AA33 VEDOLIZUMAB Infuus
32 L04AA34 ALEMTUZUMAB Infuus
33 L04AA34 LEMTRADA (ALEMTUZUMAB) Oplossing voor infuus
34 L04AA34 MABCAMPATH () Infuus
35 L04AA36 OCRELIZUMAB Infuus
36 L04AA36 OCREVUS (OCRELIZUMAB) Oplossing voor infuus
37 L04AA37 OLUMIANT (BARICITINIB) Tablet
38 L04AA38 ZEPOSIA (OZANIMOD) Capsule
39 L04AA40 MAVENCLAD (CLADRIBINE) Tablet
40 L04AA41 IDEFIRIX (IMLIFIDASE) Poeder voor infuus
41 L04AA42 MAYZENT (SIPONIMOD) Tablet
42 L04AA43 ULTOMIRIS (RAVULIZUMAB) Oplossing voor infuus
43 L04AA44 RINVOQ (UPADACITINIB) Tablet met gereguleerde afgifte
44 L04AA45 JYSELECA (FILGOTINIB) Tablet
45 L04AA50 PONVORY (PONESIMOD) Tablet
46 L04AA51 SAPHNELO (ANIFROLUMAB) Oplossing voor infuus
47 L04AA52 KESIMPTA (OFATUMUMAB) Injectievloeistof
48 L04AA54 ASPAVELI (PEGCETACOPLAN) Infusievloeistof
49 L04AA55 ENJAYMO (SUTIMLIMAB) Infusievloeistof
50 L04AA59 TAVNEOS (AVACOPAN) Capsule