Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

ABATACEPT

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ABATACEPT behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L04AA24 ABATACEPT Infuus, Poeder voor infuus
L04AA24 ORENCIA (ABATACEPT) Injectievloeistof, Poeder voor infuus

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 24-1-2023.


ABATACEPT

Aantal meldingen 58
Ernstig 17
Geslacht
Man
Vrouw
14
(24%)
44
(76%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 11
droge keel : 1
falen van de ademhaling : 1
hoesten : 2
kortademigheid : 4
longembolie : 1
loopneus : 1
toegenomen luchtweguitscheiding : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
Bloedvaten : 2
verhoogde bloeddruk : 2
Hart : 6
hartkloppingen : 5
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
Huid- en onderhuid : 7
allergische huidontsteking : 1
dermatitis psoriasiformis : 1
jeukende huiduitslag : 1
overmatig zweten : 2
psoriasis : 2
Immuunsysteem : 2
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 10
diverticulitis : 1
endocarditis : 1
Escherichia-sepsis : 1
gordelroos : 1
keratitis bacterieel : 1
longontsteking : 1
ontsteking beenmerg : 1
orale herpes : 2
Pneumocystis jiroveci-pneumonie : 1
Maag-darmstelsel : 13
aften : 2
alvleesklierontsteking : 1
diarree : 2
diverticulaire perforatie : 1
droge mond : 1
misselijkheid : 6
Neoplasmata : 5
blaaskanker : 1
huidkanker : 1
maligne melanoom : 2
neuro-endocrien carcinoom metastase : 1
Oog : 3
droog oog : 1
inwendige oogontsteking (uveitis) : 1
opticus ischaemie neuropathie : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
draaiduizeligheid : 1
Psychisch : 6
angst : 1
depressie : 2
psychotische stoornis : 1
slapeloosheid : 1
zelfmoord : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 10
gewrichtspijn : 3
gewrichtszwelling : 1
nekpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 1
spierspasmen : 2
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 3
hartfrequentie verlaagd : 1
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
verlaagde longfunctietest : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 16
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 1
gevoel abnormaal : 1
koorts : 2
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 1
malaise : 1
pijn op de injectieplaats : 1
vermoeidheid : 2
vertraagde genezing : 2
zweertje op slijmvliezen : 1
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 2
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 4
aandoening van vulva : 1
borstpijn : 1
polymenorroe : 1
tepelpijn : 1
Zenuwstelsel : 16
aandachtstoornis : 1
afwezigheid van reflexen : 1
bewustzijnsverlies : 1
duizeligheid : 4
Guillain-Barré-syndroom : 1
hoofdpijn : 4
hypersomnie : 1
migraine : 1
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
tintelingen : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ABATACEPT

Aantal meldingen 70.390
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
54.620
(78%)
10.953
(16%)
4.817
(7%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
236
(0%)
52.989
(75%)
1.771
(3%)
14.248
(20%)
1.146
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 5.757
Bloed- en lymfestelsel : 764
Bloedvaten : 2.045
Chirurgische en medische verrichtingen : 3.349
Congenitale en genetische afwijkingen : 75
Endocrien syteem : 189
Hart : 1.651
Huid- en onderhuid : 6.176
Immuunsysteem : 2.142
Infecties en parasitaire aandoeningen : 17.756
Intoxicaties en letsels : 11.827
Lever en galwegen : 624
Maag-darmstelsel : 6.904
Neoplasmata : 2.875
Nier en urinewegen : 985
Oog : 1.445
Oor en evenwichtsorgaan : 503
Product aanlegenheden : 3.991
Psychisch : 1.680
Sociale omstandigheden : 398
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 12.734
Testuitslagen en onderzoeken : 4.166
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 30.409
Voeding en stofwisseling : 1.025
Voortplantingsstelsel en borsten : 411
Zenuwstelsel : 6.401
Zwangerschap en perinatale periode : 95
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L04AA34 ALEMTUZUMAB Infuus
2 L04AA13 ARAVA (LEFLUNOMIDE) Tablet
3 L04AA04 ATG IMMUNOGLOB (THYMOCYTENIMMUNOGLOBULINE) Infuus
4 L04AA03 ATGAM (LYMFOCYTENIMMUNOGLOBULINE) Oplossing voor infuus
5 L04AA31 AUBAGIO (TERIFLUNOMIDE) Tablet
6 L04AA28 BELATACEPT Infuus
7 L04AA26 BELIMUMAB Infuus
8 L04AA26 BENLYSTA (BELIMUMAB) Injectievloeistof, Poeder voor infuus
9 L04AA06 CELLCEPT (MYCOFENOLAAT MOFETIL) Capsule, Drank, Infuus, Tablet
10 L04AA06 CELLCEPT (MYCOFENOLZUUR) Capsule, Drank (suspensie), Poeder voor infuus, Tablet
11 L04AA18 CERTICAN (EVEROLIMUS) Tablet
12 L04AA25 ECULIZUMAB Infuus
13 L04AA21 EFALIZUMAB Overige toedieningsvormen
14 L04AA33 ENTYVIO (VEDOLIZUMAB) Injectievloeistof, Poeder voor infuus
15 L04AA27 FINGOLIMOD Capsule
16 L04AA27 GILENYA (FINGOLIMOD) Capsule
17 L04AA04 GRAFALON (THYMOCYTENIMMUNOGLOBULINE) Infusievloeistof
18 L04AA41 IDEFIRIX (IMLIFIDASE) Poeder voor infuus
19 L04AA45 JYSELECA (FILGOTINIB) Tablet
20 L04AA52 KESIMPTA (OFATUMUMAB) Injectievloeistof
21 L04AA13 LEFLUNOMIDE Tablet
22 L04AA34 LEMTRADA (ALEMTUZUMAB) Oplossing voor infuus
23 L04AA03 LYMFOCYTENIMMUNOGLOBULINE Overige toedieningsvormen
24 L04AA34 MABCAMPATH () Infuus
25 L04AA40 MAVENCLAD (CLADRIBINE) Tablet
26 L04AA42 MAYZENT (SIPONIMOD) Tablet
27 L04AA02 MUROMONAB-CD3 Overige toedieningsvormen
28 L04AA06 MYCOFENOLAAT MOFETIL Capsule, Drank, Infuus, Tablet
29 L04AA06 MYCOFENOLZUUR Capsule, Maagsapresistente tablet, Poeder voor infuus
30 L04AA06 MYFENAX (MYCOFENOLAAT MOFETIL) Capsule, Tablet
31 L04AA06 MYFENAX (MYCOFENOLZUUR) Tablet
32 L04AA06 MYFORTIC (MYCOFENOLZUUR) Maagsapresistente tablet
33 L04AA23 NATALIZUMAB Infuus
34 L04AA28 NULOJIX (BELATACEPT) Poeder voor infuus
35 L04AA36 OCRELIZUMAB Infuus
36 L04AA36 OCREVUS (OCRELIZUMAB) Oplossing voor infuus
37 L04AA37 OLUMIANT (BARICITINIB) Tablet
38 L04AA32 OTEZLA (APREMILAST) Tablet
39 L04AA50 PONVORY (PONESIMOD) Tablet
40 L04AA10 RAPAMUNE (SIROLIMUS) Drank, Filmomhulde tablet
41 L04AA44 RINVOQ (UPADACITINIB) Tablet met gereguleerde afgifte
42 L04AA51 SAPHNELO (ANIFROLUMAB) Oplossing voor infuus
43 L04AA10 SIROLIMUS Capsule
44 L04AA25 SOLIRIS (ECULIZUMAB) Oplossing voor infuus
45 L04AA04 THYMOCYTENIMMUNOGLOBULINE Infuus
46 L04AA04 THYMOGLOBULINE (THYMOCYTENIMMUNOGLOBULINE) Poeder voor infuus
47 L04AA23 TYSABRI (NATALIZUMAB) Injectievloeistof, Oplossing voor infuus
48 L04AA43 ULTOMIRIS (RAVULIZUMAB) Oplossing voor infuus
49 L04AA33 VEDOLIZUMAB Infuus
50 L04AA29 XELJANZ (TOFACITINIB) Drank, Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
51 L04AA38 ZEPOSIA (OZANIMOD) Capsule