Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

OCRELIZUMAB

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in OCRELIZUMAB behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L04AA36 OCRELIZUMAB Infuus
L04AA36 OCREVUS (OCRELIZUMAB) Oplossing voor infuus

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 19-10-2021.


OCRELIZUMAB

Aantal meldingen 30
Ernstig 7
Geslacht
Man
Vrouw
5
(17%)
25
(83%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 7
bronchospasme : 1
Faryngeale zwelling : 2
kortademigheid : 2
longembolie : 1
orofaryngeale pijn : 1
Bloedvaten : 2
aderontsteking : 2
Hart : 1
hartinfarct : 1
Huid- en onderhuid : 8
acne : 1
dunne huid : 1
haaruitval : 3
huiduitslag : 1
Jeuk : 1
roodheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4
bovenste luchtweginfectie : 1
herpes-simplex-encefalitis : 1
Varicella zoster virus infection : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 1
Maag-darmstelsel : 15
aften : 1
buikklachten : 1
caries tanden : 1
colitis ulcerosa : 1
diarree : 2
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
lipzwelling : 1
maagdarmgeluiden abnormaal : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 2
tanden bros : 1
winderigheid : 1
zwelling in mond : 1
Neoplasmata : 1
alveesklierkanker : 1
Nier en urinewegen : 1
vaker urineren : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
draaiduizeligheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 7
gewrichtspijn : 3
Spierpijn : 4
Testuitslagen en onderzoeken : 1
bloeddruk verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 27
injectieplaatswarmte : 1
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 4
koude rillingen : 4
lichaamszwakte : 1
malaise : 3
ontsteking op de injectieplaats : 2
pijn in de borstkas : 1
pijn op de injectieplaats : 2
vermoeidheid : 5
wond op de aanbrengingsplaats : 1
zwelling van injectieplaats : 2
Voeding en stofwisseling : 1
gebrek aan vitamine-B12 : 1
Zenuwstelsel : 9
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 1
gelaatsparese : 1
hoofdpijn : 5
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

OCRELIZUMAB

Aantal meldingen 17.093
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
11.424
(67%)
4.433
(26%)
1.236
(7%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
161
(1%)
11.096
(65%)
59
(0%)
5.488
(32%)
289
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.262
Bloed- en lymfestelsel : 510
Bloedvaten : 839
Chirurgische en medische verrichtingen : 78
Congenitale en genetische afwijkingen : 27
Endocrien syteem : 74
Hart : 565
Huid- en onderhuid : 2.546
Immuunsysteem : 571
Infecties en parasitaire aandoeningen : 6.362
Intoxicaties en letsels : 2.592
Lever en galwegen : 128
Maag-darmstelsel : 1.819
Neoplasmata : 553
Nier en urinewegen : 562
Oog : 574
Oor en evenwichtsorgaan : 390
Product aanlegenheden : 24
Psychisch : 1.203
Sociale omstandigheden : 120
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.903
Testuitslagen en onderzoeken : 2.221
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 5.449
Voeding en stofwisseling : 451
Voortplantingsstelsel en borsten : 239
Zenuwstelsel : 4.545
Zwangerschap en perinatale periode : 183
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L04AA02 MUROMONAB-CD3 Overige toedieningsvormen
2 L04AA03 LYMFOCYTENIMMUNOGLOBULINE Overige toedieningsvormen
3 L04AA04 ATG IMMUNOGLOB (THYMOCYTENIMMUNOGLOBULINE) Infuus
4 L04AA04 GRAFALON (THYMOCYTENIMMUNOGLOBULINE) Infusievloeistof
5 L04AA04 THYMOCYTENIMMUNOGLOBULINE Infuus
6 L04AA04 THYMOGLOBULINE (THYMOCYTENIMMUNOGLOBULINE) Poeder voor infuus
7 L04AA06 CELLCEPT (MYCOFENOLAAT MOFETIL) Capsule, Drank, Infuus, Tablet
8 L04AA06 CELLCEPT (MYCOFENOLZUUR) Capsule, Drank (suspensie), Poeder voor infuus, Tablet
9 L04AA06 MYCOFENOLAAT MOFETIL Capsule, Drank, Infuus, Tablet
10 L04AA06 MYCOFENOLZUUR Capsule, Maagsapresistente tablet, Poeder voor infuus
11 L04AA06 MYFENAX (MYCOFENOLAAT MOFETIL) Capsule, Tablet
12 L04AA06 MYFENAX (MYCOFENOLZUUR) Tablet
13 L04AA06 MYFORTIC (MYCOFENOLZUUR) Maagsapresistente tablet
14 L04AA10 RAPAMUNE (SIROLIMUS) Drank, Filmomhulde tablet
15 L04AA10 SIROLIMUS Drank
16 L04AA13 ARAVA (LEFLUNOMIDE) Tablet
17 L04AA13 LEFLUNOMIDE Tablet
18 L04AA18 CERTICAN (EVEROLIMUS) Tablet
19 L04AA21 EFALIZUMAB Overige toedieningsvormen
20 L04AA23 NATALIZUMAB Infuus
21 L04AA23 TYSABRI (NATALIZUMAB) Injectievloeistof, Oplossing voor infuus
22 L04AA24 ABATACEPT Infuus
23 L04AA24 ORENCIA (ABATACEPT) Injectievloeistof, Poeder voor infuus
24 L04AA25 ECULIZUMAB Infuus
25 L04AA25 SOLIRIS (ECULIZUMAB) Oplossing voor infuus
26 L04AA26 BELIMUMAB Infuus
27 L04AA26 BENLYSTA (BELIMUMAB) Injectievloeistof, Poeder voor infuus
28 L04AA27 GILENYA (FINGOLIMOD) Capsule
29 L04AA28 BELATACEPT Infuus
30 L04AA28 NULOJIX (BELATACEPT) Poeder voor infuus
31 L04AA29 XELJANZ (TOFACITINIB) Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
32 L04AA31 AUBAGIO (TERIFLUNOMIDE) Tablet
33 L04AA32 OTEZLA (APREMILAST) Tablet
34 L04AA33 ENTYVIO (VEDOLIZUMAB) Injectievloeistof, Poeder voor infuus
35 L04AA33 VEDOLIZUMAB Infuus
36 L04AA34 ALEMTUZUMAB Infuus
37 L04AA34 LEMTRADA (ALEMTUZUMAB) Oplossing voor infuus
38 L04AA34 MABCAMPATH () Infuus
39 L04AA37 OLUMIANT (BARICITINIB) Tablet
40 L04AA38 ZEPOSIA (OZANIMOD) Capsule
41 L04AA40 MAVENCLAD (CLADRIBINE) Tablet
42 L04AA41 IDEFIRIX (IMLIFIDASE) Poeder voor infuus
43 L04AA42 MAYZENT (SIPONIMOD) Tablet
44 L04AA43 ULTOMIRIS (RAVULIZUMAB) Oplossing voor infuus
45 L04AA44 RINVOQ (UPADACITINIB) Tablet met gereguleerde afgifte
46 L04AA45 JYSELECA (FILGOTINIB) Tablet