Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

ETANERCEPT

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in ETANERCEPT behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L04AB01 BENEPALI (ETANERCEPT) Injectievloeistof
L04AB01 ENBREL (ETANERCEPT) Injectievloeistof, Poeder injectievloeistof
L04AB01 ERELZI (ETANERCEPT) Injectievloeistof
L04AB01 ETANERCEPT Injectie

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Watson S, van Puijenbroek E.P Etanercept and ophthalmic herpes WHO Signal 2018 2018 Download publicatie

2 van Lint JA, Jessurun NT, Tas SW, van den Bemt BJF, Nurmohamed MT, van Doorn MB., Spuls PI, van Tubergen AM, ten Klooster PM, van Puijenbroek EP, Hoentjen F, Vonkeman HE Gastrointestinal adverse drug reaction profile of etanercept: real world data from patients and healthcare professionals The Journal of Rheumatology 2021 48 DOI
3 Weits G, van Lint J Hoofdpijn als bijwerking van etanercept Reuma Magazine 2021 2021 Download publicatie

4 Weits G, van Lint J Maagdarmklachten bij etanercept Reuma Magazine 2021 2021 Download publicatie

5 van Boxem L, Gosselt H, Tas S, van den Bemt B, Vonkeman H, Hoentjen F, Nurmohamed M, van Doorn M, Jessurun N Patient-reported adverse drug reactions attributed to the use of etanercept: distinction based on nature, frequency and burden Annals of Rheumatic diseases 2022 81 DOI
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Etanercept and headache 2020 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-9-2023.


ETANERCEPT

Aantal meldingen 539
Ernstig 183
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
176
(33%)
357
(66%)
6
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 33
bloedneus : 2
hoesten : 2
hyperventilatie : 1
interstitiële longziekte : 5
kortademigheid : 10
kortademigheid bij inspanning : 3
longembolie : 1
longfibrose : 1
longontsteking : 1
longsarcoïdose : 1
loopneus : 1
piepen : 1
pneumothorax : 1
stemstoornis : 3
Bloed- en lymfestelsel : 11
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
Bloedarmoede : 1
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
eosinofilie : 1
pancytopenie : 2
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
vermindering van het aantal witte bloedcellen (granulocyten) in het bloed : 1
Bloedvaten : 13
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 2
overmatig blozen : 1
slechte perifere circulatie : 1
trombose : 1
vaatontsteking : 3
verhoogde bloeddruk : 4
Endocrien syteem : 3
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 1
schildklierontsteking : 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 1
Hart : 16
angina instabiel : 1
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 2
bloeding van het hartzakje : 1
hartaandoening : 1
hartfalen : 3
hartinfarct : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 1
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
onregelmatige hartslag : 1
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 121
acne : 1
allergische huidontsteking : 3
alopecia diffusa : 1
angio-oedeem : 4
blaar : 2
eczeem : 1
Enkelvoudige blauwe plek : 2
erythema multiforme : 1
exfoliatieve dermatitis : 1
galbulten : 10
granuloom huid : 1
haargroei abnormaal : 2
haaruitval : 8
huidaandoening : 2
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidontsteking : 2
huidreactie : 4
huiduitslag : 10
huiduitslag (rash papulair) : 3
huiduitslag (toxisch) : 2
huiduitslag met blaasjes : 1
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 2
Jeuk : 15
jeukende huiduitslag : 2
nachtzweten : 2
nagelafwijking : 1
nagelbed stoornis : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 3
pigmentatieaandoening : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 2
psoriasis : 9
pustulaire psoriasis : 2
reactie op zonlicht : 1
ringvormige rode huidvlekken (erythema annulare) : 2
rode huiduitslag : 2
roodheid : 9
sarcoidose van de huid : 1
Stevens-Johnson-syndroom : 1
vervellen : 2
Immuunsysteem : 14
anafylactische reactie : 1
anafylactische shock : 1
immunodeficiëntie : 1
overgevoeligheid : 6
sarcoidose : 4
serum ziekteachtige reactie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 66
abces : 1
bacteriele gewrichtsontsteking : 3
bacteriele hersenvliesontsteking : 1
blaasontsteking : 3
bovenste luchtweginfectie : 1
Bovenste luchtweginfectie : 5
cellulitis : 1
Clostridium difficile-colitis : 1
endocarditis : 1
gordelroos : 5
herpesvirusinfectie : 1
hersenvliesontsteking door pneumokokken : 1
huidinfectie : 1
infectie : 2
infectie met cytomegalovirus : 2
infectieuze pleurale effusie : 1
koortsuitslag : 1
longontsteking : 10
neus-keelontsteking : 3
onsteking van het neusslijmvlies : 2
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
ooginfectie : 1
orale infectie : 1
Pneumocystis jiroveci-pneumonie : 1
pustuleuze rash : 1
schimmelinfectie : 1
sepsis : 1
shock door bacteriën in de bloedbaan (septische shock) : 1
stafylokokkenabces : 1
stafylokokken-sepsis : 1
streptokokkenpneumonie : 1
tandpulpitis : 1
tandwortelvliesontsteking (periodontitis) : 1
tuberculose : 1
urineweginfectie : 2
urosepsis : 1
Varicella zoster virus infection : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
ziekte van Pfeiffer (mononucleosis infectiosa) : 1
Intoxicaties en letsels : 2
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
ruggenmergletsel : 1
Lever en galwegen : 5
afwijkende leverfunctie : 2
geelzucht toxisch : 1
leverfibrose : 1
leververvetting (hepatische steatose) : 1
Maag-darmstelsel : 38
abdominale adhesies : 1
alvleesklierontsteking : 3
bloederige ontlasting : 1
braken : 2
buikklachten : 4
buikpijn : 1
colitis ulcerosa : 2
diarree : 8
droge mond : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
misselijkheid : 5
necrotiserende pancreatitis : 1
obstipatie, verstopping : 1
oesofaguspijn : 1
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 1
tandaandoening : 1
tintelingen mond : 1
ziekte van Crohn : 2
Neoplasmata : 91
acute myeloïde leukemie : 1
adenocarcinoom : 2
alveesklierkanker : 1
astrocytoom : 1
baarmoederhalskanker (cervixcarcinoom) : 1
basaalcelcarcinoom : 3
B-cellymfoom : 1
blaas overgangscelcarcinoom : 1
blaaskanker : 1
borstkanker : 8
borstkanker vrouw : 1
bronchuscarcinoom : 1
centraal zenuwstelsellymfoom : 1
colonkanker : 4
colonkanker metastase : 1
cutaan T-cellymfoom : 2
eierstokkanker : 2
galblaaskanker : 2
gastro-intestinaalcarcinoom : 1
goedaardig gezwel huid (papilloom) : 1
goedaardig vetgezwel : 1
hairy cell leukemie : 1
Hodgkin lymfoom : 1
huidaandoening (plaveiselcelcarcinoom) : 1
huidkanker : 3
invasief ductaal mammacarcinoom : 2
kanker van de endeldarm : 2
keelkanker : 1
kwaadaardig gezwel : 1
kwaadaardige longkanker : 11
laryngeale kanker : 1
leukemie : 1
leverkanker : 1
levermetastase : 1
Malignant neoplasm of thymus : 1
maligne melanoom : 6
metastatisch neoplasma : 1
myelodysplastisch syndroom : 1
myeloïde leukemie : 1
neuro-endocrien carcinoom metastase : 1
neuro-endocrien carcinoom van de huid : 2
neusholtekanker : 1
niet-kleincellige longkanker : 1
non-Hodgkin-lymfoom : 5
plasmacel myeloom : 2
prostaatkanker : 1
slokdarmcarcinoom : 2
squameuscelcarcinoom van de long : 1
verhemelteneoplasma maligne : 1
Nier en urinewegen : 8
acute glomerulonefritis : 1
Acute kidney injury : 1
blaasklachten : 1
nefrotisch syndroom : 1
nierfalen : 1
nierontsteking (glomerulonefritis) : 2
vaker urineren : 1
Oog : 19
droog oog : 1
gezichtsvelduitval : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 2
inwendige oogontsteking (uveitis) : 3
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
loslating van het netvlies : 1
oogaandoening : 2
oogirritatie : 1
oogontsteking : 2
oogzenuw aandoening : 1
scherpzien gereduceerd : 1
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 9
doofheid : 1
doofheid unilateraal : 2
draaiduizeligheid : 2
oorpijn : 1
oorsuizen : 2
plots gehoorverlies : 1
Product aanlegenheden : 3
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
product substitutieaangelegenheid : 2
Psychisch : 27
abnormale dromen : 1
angst : 3
Apathisch : 1
depressie : 2
depressieve stemming : 3
desoriëntatie : 1
dyssomnie : 1
emotionele stoornis : 1
gelijkmatige stemming : 1
Lusteloos : 1
manie : 1
paniekaanval : 1
persoonlijkheidsverandering : 1
psychische stoornis : 2
slapeloosheid : 1
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 1
zelfmoord : 1
zelfmoordgedachte : 1
zenuwachtigheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 42
ankyloserende spondylitis : 1
Gewrichtsontsteking : 3
gewrichtspijn : 3
gewrichtsstijfheid : 1
gewrichtszwelling : 1
kaakaandoening : 1
mobiliteit verminderd : 1
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 2
pijn in arm of been : 7
Problemen ledemaat : 3
reumatische aandoening (syndroom van Sjögren) : 1
reumatoïde artritis : 1
skeletspierstijfheid : 5
Spierpijn : 8
spierspasmen : 3
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 22
aanwezigheid van auto-antistoffen : 1
afwijkend ECG : 1
antineutrofiele cytoplasmatische antistof positief : 1
bloeddruk verhoogd : 1
BSE verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 6
granulocytentelling verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
leverenzym abnormaal : 3
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
neutrofielentelling verlaagd : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verhoogde oogboldruk : 1
vitamine B6 : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 212
Complication associated with device : 4
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 39
geneesmiddelinteractie : 3
gezichtszwelling : 1
griepachtige verschijnselen : 3
het heet hebben : 2
injectieplaatskneuzing : 1
injectieplaatsurticaria : 1
injectieplaatsverharding : 1
injectieplaatswarmte : 2
jeuk op de injectieplaats : 4
koorts : 8
koude rillingen : 5
lage lichaamstemperatuur : 1
malaise : 9
nodule op injectieplaats : 1
oedeem : 2
oedeem slijmvlies : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
ontsteking : 3
ontsteking op de injectieplaats : 4
onverwacht effect : 17
perifeer oedeem : 5
perifere zwelling : 2
pijn : 5
pijn in de borstkas : 5
pijn op de injectieplaats : 12
reactie op de injectieplaats : 21
reactie op de plaats van toediening : 2
roodheid op de injectieplaats : 11
therapeutisch product ondoeltreffend : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 20
verslechtering van de aandoening : 5
zwelling : 3
zwelling (granuloom) : 1
zwelling aangezicht : 3
zwelling van injectieplaats : 2
Voeding en stofwisseling : 3
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
verhoging cholesterol (hypercholesterolemie) : 1
verhoogde triglyceriden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 5
borsthyperplasie : 1
cyste eierstok : 1
Heavy menstrual bleeding : 1
impotentie : 1
onregelmatige menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 99
aandachtstoornis : 1
amyotrofe laterale sclerose (ALS) : 2
beroerte (CVA) : 1
branderig gevoel : 1
cognitieve aandoening : 1
dementie (ziekte van Alzheimer) : 1
demyelinisatie : 9
demyeliniserende polyneuropathie : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 11
Electric shock sensation : 1
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 2
flauwvallen : 1
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 2
Guillain-Barré-syndroom : 2
hersenvliesontsteking : 1
hoofdpijn : 14
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
migraine : 1
multipele sclerose : 6
myasthenia gravis : 1
neurologisch symptoom : 1
ontsteking oogzenuw : 4
overactiviteit : 1
paraparese : 1
Polyneuropathie : 2
slaperigheid : 1
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
tintelingen : 11
trilling/beving (tremor) : 1
verandering reukvermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 5
verstoorde smaak : 1
witte stof laesie : 1
zenuwpijn : 3
zenuwpijn handen en voeten : 2
Zwangerschap en perinatale periode : 6
foetale dood : 2
foetale groeibeperking : 1
habituele abortus : 1
spontane miskraam : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ETANERCEPT

Aantal meldingen 575.397
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
400.245
(70%)
141.166
(25%)
33.986
(6%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1.127
(0%)
490.525
(85%)
6.870
(1%)
75.825
(13%)
1.050
(0%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 43.444
Bloed- en lymfestelsel : 7.685
Bloedvaten : 11.109
Chirurgische en medische verrichtingen : 23.277
Congenitale en genetische afwijkingen : 934
Endocrien syteem : 1.245
Hart : 9.374
Huid- en onderhuid : 72.175
Immuunsysteem : 15.527
Infecties en parasitaire aandoeningen : 119.873
Intoxicaties en letsels : 85.624
Lever en galwegen : 3.856
Maag-darmstelsel : 43.595
Neoplasmata : 17.756
Nier en urinewegen : 6.870
Oog : 15.217
Oor en evenwichtsorgaan : 5.447
Product aanlegenheden : 9.193
Psychisch : 20.058
Sociale omstandigheden : 4.617
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 111.440
Testuitslagen en onderzoeken : 30.552
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 291.445
Voeding en stofwisseling : 8.042
Voortplantingsstelsel en borsten : 4.262
Zenuwstelsel : 56.143
Zwangerschap en perinatale periode : 2.065
Vergelijkbare geneesmiddelen