Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

CERTOLIZUMAB PEGOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in CERTOLIZUMAB PEGOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L04AB05 CERTOLIZUMAB PEGOL Injectie
L04AB05 CERTOLIZUMAB PEGOL INJ Injectie
L04AB05 CIMZIA (CERTOLIZUMAB PEGOL) Injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Jessurun, N., Vonkeman, H. Spuls, P. Jong, E. de, Hoentjen, F., Tas, S., Nurmohamed, M., Kant, A. Beloop, behandeling en beleving van bijwerkingen Pharmaceutisch Weekblad 2018 153(10):24-25
2 Weber-Schoendorfer,C., Cuppers-Maarschalkerweerd,B. et al Increased risk of birth defects after TNF-a inhibitor therapy A prospective multicentre cohort study Birth Defects Res A Clin Mol Teratol 2014 100(7):519-59
3 Linn-Rasker S.P., Albada-Kuipers van G.A., Zweers, P.G.M.A. Merkelcel-carcinoom bij gebruik van TNF-a-blokkers NTVG 2012 156:A4812
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Overview of participants, experiences and adverse drug reaction reports in the pilot Dutch Biologic Monitor 2019
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 15-9-2020.


CERTOLIZUMAB PEGOL

Aantal meldingen 43
Ernstig 8
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
9
(21%)
33
(77%)
1
(2%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 9
bloedneus : 1
eosinofiele pneumonie : 1
falen van de ademhaling : 1
kortademigheid : 1
longontsteking : 1
neusverstopping : 1
orthopnoea : 1
piepen : 1
stemstoornis : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
eosinofilie : 1
Bloedvaten : 2
opvlieger : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Huid- en onderhuid : 15
abnormale verhoorning van de huid : 1
acne : 1
droge huid : 1
eczeem : 1
galbulten : 1
haaruitval : 1
huiduitslag : 1
huidvariant van SLE (bepaalde autoimmuunaandoening) : 1
Jeuk : 2
jeukende huiduitslag : 2
nagelgroei abnormaal : 1
overmatig zweten : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
Immuunsysteem : 3
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 1
Reaction to excipient : 1
Intoxicaties en letsels : 2
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 2
Lever en galwegen : 1
auto-immuunhepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 17
braken : 1
buikpijn : 1
diarree : 5
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 3
opgezette buik : 2
slikken pijnlijk : 1
tandvlees bloeding : 2
Neoplasmata : 3
B-cellymfoom : 1
neonataal neuroblastoom : 1
overgangscelcarcinoom : 1
Oog : 4
droog oog : 2
dysfunctie van klieren van Meibom : 1
traanproductie verhoogd : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
oorpijn : 1
Psychisch : 5
angst : 1
Apathisch : 1
depressieve stemming : 2
stemming veranderd : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3
peesafwijking : 1
pijn in de zij : 1
spierspasmen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 4
bloed in urine : 1
bloedingstijd verlengd : 1
gewicht verhoogd : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 22
gegeneraliseerd oedeem : 1
griepachtige verschijnselen : 2
injectieplaatsverkleuring : 1
jeuk op de injectieplaats : 1
koude rillingen : 1
malaise : 3
oedeem : 1
ontsteking op de injectieplaats : 1
perifeer oedeem : 2
pijn in de borstkas : 3
reactie op de injectieplaats : 1
roodheid op de injectieplaats : 1
vermoeidheid : 3
verslechtering van de aandoening : 1
Voeding en stofwisseling : 2
abnormale gewichtstoename : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 4
hevige menstruatie (menorragie) : 1
impotentie : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
Zenuwstelsel : 13
duizeligheid : 4
gezichtsvelduitval : 1
hoofdpijn : 5
migraine : 1
multipele sclerose : 1
verminderde gevoeligheid : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
premature bevalling : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CERTOLIZUMAB PEGOL

Aantal meldingen 48.126
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
34.348
(71%)
11.403
(24%)
2.375
(5%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
5
(0%)
33.596
(70%)
1.214
(3%)
13.087
(27%)
224
(0%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.481
Bloed- en lymfestelsel : 657
Bloedvaten : 1.179
Chirurgische en medische verrichtingen : 2.673
Congenitale en genetische afwijkingen : 104
Endocrien syteem : 98
Hart : 1.034
Huid- en onderhuid : 6.320
Immuunsysteem : 1.289
Infecties en parasitaire aandoeningen : 13.086
Intoxicaties en letsels : 8.071
Lever en galwegen : 448
Maag-darmstelsel : 8.259
Neoplasmata : 1.578
Nier en urinewegen : 810
Oog : 1.013
Oor en evenwichtsorgaan : 332
Product aanlegenheden : 785
Psychisch : 1.539
Sociale omstandigheden : 353
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 6.571
Testuitslagen en onderzoeken : 2.849
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 20.383
Voeding en stofwisseling : 869
Voortplantingsstelsel en borsten : 469
Zenuwstelsel : 4.407
Zwangerschap en perinatale periode : 1.027
Vergelijkbare geneesmiddelen