Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

GOLIMUMAB

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in GOLIMUMAB behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L04AB06 GOLIMUMAB Injectie
L04AB06 SIMPONI (GOLIMUMAB) Injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Jessurun, N., Vonkeman, H. Spuls, P. Jong, E. de, Hoentjen, F., Tas, S., Nurmohamed, M., Kant, A. Beloop, behandeling en beleving van bijwerkingen Pharmaceutisch Weekblad 2018 153(10):24-25
2 Jessurun, N., Jong, M. de, Hoentjen, F. IBD-patiënten ervaren vaak infecties en huidreacties Pharmaceutisch Weekblad 2018 153(40/41):40-41
3 Weber-Schoendorfer,C., Cuppers-Maarschalkerweerd,B. et al Increased risk of birth defects after TNF-a inhibitor therapy A prospective multicentre cohort study Birth Defects Res A Clin Mol Teratol 2014 100(7):519-59
4 Linn-Rasker S.P., Albada-Kuipers van G.A., Zweers, P.G.M.A. Merkelcel-carcinoom bij gebruik van TNF-a-blokkers NTVG 2012 156:A4812
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Overview of participants, experiences and adverse drug reaction reports in the pilot Dutch Biologic Monitor 2019
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-7-2020.


GOLIMUMAB

Aantal meldingen 21
Ernstig 4
Geslacht
Man
Vrouw
8
(38%)
13
(62%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Bloed- en lymfestelsel : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Huid- en onderhuid : 7
huiduitslag : 2
Jeuk : 2
nachtzweten : 1
overmatig zweten : 1
zweer : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 5
bronchitis : 1
infectie : 1
koortsuitslag : 1
ontsteking van de nier en nierbekken : 1
ooglidinfectie : 1
Maag-darmstelsel : 7
aandoening maag-darmstelsel : 1
buikpijn : 1
caries tanden : 1
misselijkheid : 1
obstipatie, verstopping : 1
vergroting speekselklier : 1
zweertje in de mond : 1
Neoplasmata : 1
neuro-endocrien carcinoom van de huid : 1
Nier en urinewegen : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
Oog : 2
droog oog : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
Psychisch : 4
abnormale dromen : 1
depressieve stemming : 2
slaapstoornis : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2
gewrichtspijn : 1
spierspasmen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 1
gewicht verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 9
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
griepachtige verschijnselen : 1
koorts : 1
loopstoornis : 1
oedeem : 1
pijn : 1
vermoeidheid : 2
weefselschade op injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 1
abnormale gewichtstoename : 1
Zenuwstelsel : 7
arteria carotis dissecans : 1
duizeligheid : 1
herseninfarct : 1
hoofdpijn : 1
multipele sclerose : 2
tintelingen : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

GOLIMUMAB

Aantal meldingen 32.652
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
21.209
(65%)
9.622
(29%)
1.821
(6%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
106
(0%)
18.742
(57%)
1.971
(6%)
11.284
(35%)
549
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.880
Bloed- en lymfestelsel : 516
Bloedvaten : 852
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.544
Congenitale en genetische afwijkingen : 52
Endocrien syteem : 91
Hart : 707
Huid- en onderhuid : 3.039
Immuunsysteem : 709
Infecties en parasitaire aandoeningen : 9.369
Intoxicaties en letsels : 7.605
Lever en galwegen : 312
Maag-darmstelsel : 3.115
Neoplasmata : 1.476
Nier en urinewegen : 514
Oog : 685
Oor en evenwichtsorgaan : 214
Product aanlegenheden : 2.766
Psychisch : 848
Sociale omstandigheden : 186
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4.093
Testuitslagen en onderzoeken : 1.803
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 11.460
Voeding en stofwisseling : 479
Voortplantingsstelsel en borsten : 248
Zenuwstelsel : 2.602
Zwangerschap en perinatale periode : 97
Vergelijkbare geneesmiddelen