Lareb Databank

Opnieuw zoeken

USTEKINUMAB

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in USTEKINUMAB behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L04AC05 STELARA (USTEKINUMAB) Injectievloeistof, Oplossing voor infuus
L04AC05 USTEKINUMAB Injectie/infuus

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Davidson L, van den Reek JMPA, van Hunsel F, de Jong EMGJ, Kullberg BJ Global Risk of Bacterial Skin Infections and Herpesviridae Infections with Ustekinumab, Secukinumab and Tumour Necrosis Factoralpha Inhibitors: Spontaneous Reports of Adverse Drug Reactions 2022 2022 DOI
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 29-11-2022.


USTEKINUMAB

Aantal meldingen 107
Ernstig 26
Geslacht
Man
Vrouw
51
(48%)
56
(52%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 11
beklemming keel : 1
hoesten : 3
interstitiële longziekte : 1
kortademigheid : 5
sputum toegenomen : 1
Bloedvaten : 2
Bloeduitstorting : 1
lage bloeddruk : 1
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
galblaasverwijdering : 1
Hart : 7
hartfalen : 1
hartinfarct : 1
hartinfarct : 3
hartkloppingen : 2
Huid- en onderhuid : 27
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 2
brandend gevoel van de huid : 1
eczeem : 2
ernstige huidaandoening (AGEP) : 1
haaruitval : 1
huidontsteking : 1
huiduitslag : 4
huiduitslag (rash papulair) : 1
Jeuk : 4
jeukende huiduitslag : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 3
psoriasis : 3
roodheid : 1
Immuunsysteem : 3
overgevoeligheid : 3
Infecties en parasitaire aandoeningen : 12
bacteriele gewrichtsontsteking : 1
bacteriëmie : 1
Bovenste luchtweginfectie : 1
faryngitis : 1
gordelroos : 2
ontsteking tandvlees : 2
ooglidinfectie : 1
Pustule : 1
tinea pedis : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
Lever en galwegen : 3
galstenen : 1
geelzucht : 1
ontsteking van de galwegen : 1
Maag-darmstelsel : 16
acute onsteking alvleesklier : 1
braken : 2
buikklachten : 3
diarree : 3
maagklachten : 1
misselijkheid : 5
pijn in de bovenbuik : 1
Neoplasmata : 9
acute myeloïde leukemie : 1
blaaskanker : 1
diffuus grootcellig B-cellymfoom : 2
huidkanker : 1
kwaadaardige longkanker : 1
niercel carcinoom : 2
overgangscelcarcinoom : 1
Nier en urinewegen : 1
nierfunctie verminderd : 1
Oog : 3
blindheid : 1
dubbelzien : 1
jeuk aan oog : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 3
oorsuizen : 2
otorroe : 1
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 10
angst : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 3
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
Lusteloos : 1
onrust : 1
slapeloosheid : 1
vrees : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 20
gewrichtspijn : 9
nekpijn : 1
osteitis : 1
reumatische aandoening : 1
rugpijn : 2
Spierpijn : 5
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 4
bloed in urine : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 44
aangezichtspijn : 1
gevoel abnormaal : 1
griepachtige verschijnselen : 1
hartdood : 1
het koud hebben : 1
injectieplaatshematoom : 1
injectieplaatsverharding : 1
injectieplaatswarmte : 1
jeuk op de injectieplaats : 2
koorts : 3
koude rillingen : 4
lichaamszwakte : 1
malaise : 4
onbestendig gevoel borstkas : 1
ontsteking : 1
ontsteking op de injectieplaats : 1
onverwacht effect : 1
perifere zwelling : 1
pijn : 1
roodheid op de injectieplaats : 2
vermoeidheid : 9
verslechtering van de aandoening : 2
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 1
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 1
verhoogde triglyceriden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 5
Heavy menstrual bleeding : 2
onregelmatige menstruatie : 1
vaginale afscheiding : 1
verlate menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 28
beroerte (CVA) : 2
cerebrale ischemie : 1
duizeligheid : 2
evenwichtsstoornis : 1
geheugen vermindering : 2
hoofdpijn : 9
migraine : 1
migraine met voortekenen (aura) : 1
niet kunnen ruiken : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
tintelingen : 3
titubatie van hoofd : 1
trilling/beving (tremor) : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
spontane miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

USTEKINUMAB

Aantal meldingen 47.981
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
25.003
(52%)
19.550
(41%)
3.428
(7%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
32
(0%)
29.078
(61%)
1.092
(2%)
16.930
(35%)
849
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.331
Bloed- en lymfestelsel : 599
Bloedvaten : 1.027
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.975
Congenitale en genetische afwijkingen : 70
Endocrien syteem : 127
Hart : 1.133
Huid- en onderhuid : 9.021
Immuunsysteem : 786
Infecties en parasitaire aandoeningen : 11.227
Intoxicaties en letsels : 12.358
Lever en galwegen : 566
Maag-darmstelsel : 6.171
Neoplasmata : 2.782
Nier en urinewegen : 674
Oog : 850
Oor en evenwichtsorgaan : 274
Product aanlegenheden : 1.979
Psychisch : 1.485
Sociale omstandigheden : 267
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4.756
Testuitslagen en onderzoeken : 3.049
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 14.540
Voeding en stofwisseling : 814
Voortplantingsstelsel en borsten : 401
Zenuwstelsel : 4.382
Zwangerschap en perinatale periode : 245
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L04AC01 ZENAPAX () Infuus
2 L04AC01 ZINBRYTA (DACLIZUMAB) Injectie
3 L04AC02 BASILIXIMAB Infuus
4 L04AC02 SIMULECT (BASILIXIMAB) Poeder voor infuus
5 L04AC03 ANAKINRA Injectie
6 L04AC03 KINERET (ANAKINRA) Injectievloeistof
7 L04AC07 ROACTEMRA (TOCILIZUMAB) Injectievloeistof, Oplossing voor infuus
8 L04AC07 TOCILIZUMAB Infuus
9 L04AC08 CANAKINUMAB Injectie
10 L04AC08 ILARIS (CANAKINUMAB) Injectievloeistof
11 L04AC10 COSENTYX (SECUKINUMAB) Injectievloeistof
12 L04AC11 SILTUXIMAB Infuus
13 L04AC11 SYLVANT (SILTUXIMAB) Poeder voor infuus
14 L04AC12 KYNTHEUM (BRODALUMAB) Injectievloeistof
15 L04AC13 TALTZ (IXEKIZUMAB) Injectievloeistof
16 L04AC14 KEVZARA (SARILUMAB) Injectievloeistof
17 L04AC16 TREMFYA (GUSELKUMAB) Injectievloeistof
18 L04AC17 ILUMETRI (TILDRAKIZUMAB) Injectievloeistof
19 L04AC18 SKYRIZI (RISANKIZUMAB) Injectievloeistof
20 L04AC19 ENSPRYNG (SATRALIZUMAB) Injectievloeistof
21 L04AC21 BIMZELX (BIMEKIZUMAB) Injectievloeistof