Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

SECUKINUMAB

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in SECUKINUMAB behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L04AC10 COSENTYX (SECUKINUMAB) Injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Overview of participants, experiences and adverse drug reaction reports in the pilot Dutch Biologic Monitor 2019
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 16-9-2021.


SECUKINUMAB

Aantal meldingen 69
Ernstig 11
Geslacht
Man
Vrouw
28
(41%)
41
(59%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 15
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 3
kortademigheid : 5
longembolie : 1
loopneus : 1
neusverstopping : 1
pharynxaandoening : 1
prikkeling voorhoofdsholten : 1
sputum verkleurd : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 3
lage bloeddruk : 1
trombose ader : 2
Hart : 2
hartkloppingen : 1
onregelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 20
acne : 1
angio-oedeem : 1
brandend gevoel van de huid : 1
droge huid : 1
galbulten : 2
haaruitval : 1
huiduitslag : 2
Jeuk : 4
jeukende huiduitslag : 1
nachtzweten : 1
overmatig zweten : 1
pijn aan de huid : 1
psoriasis : 1
roodheid : 1
vervellen : 1
Immuunsysteem : 2
anafylactische reactie : 1
immunodeficiëntie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 20
candida infectie slokdarm : 1
Candida-infectie : 2
faryngitis : 1
Haemophilus-pneumonie : 1
humaan herpesvirus-6-infectie : 1
infectieuze pleurale effusie : 1
longontsteking : 1
neus-keelontsteking : 2
oesofagitis door schimmels : 1
oftalmische herpes zoster : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
orale candida infectie : 1
orale herpes : 2
orale schimmelinfectie : 1
steenpuist op aangezicht : 1
tandwortelvliesontsteking (periodontitis) : 1
virale encefalitis : 1
Intoxicaties en letsels : 1
wond : 1
Lever en galwegen : 2
leverpijn : 1
leververvetting (hepatische steatose) : 1
Maag-darmstelsel : 26
aften : 2
braken : 1
branderige tong : 1
buikpijn : 2
colitis ulcerosa : 1
diarree : 4
dyschezie : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 1
maagklachten : 2
misselijkheid : 2
obstipatie, verstopping : 2
ontsteking van de dikke darm : 1
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 1
pijn in de mond : 1
ziekte van Crohn : 2
Neoplasmata : 1
longkanker metastase : 1
Oog : 4
droog oog : 1
ontsteking oogleden : 2
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
oorsuizen : 1
Product aanlegenheden : 1
medisch hulpmiddel niet-effectief : 1
Psychisch : 2
onrust : 1
slapeloosheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 5
gewrichtspijn : 1
gewrichtszwelling : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 4
creatininespiegel bloed verhoogd : 1
leverenzym abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
te weinig bloedplaatjes : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 12
injectieplaatshematoom : 1
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 1
malaise : 1
oedeem : 1
pijn op de injectieplaats : 1
vermoeidheid : 5
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
ontsteking van de eikel (balanitis) : 1
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 9
duizeligheid : 3
hoofdpijn : 5
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

SECUKINUMAB

Aantal meldingen 86.551
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
47.669
(55%)
34.305
(40%)
4.577
(5%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
358
(0%)
65.911
(76%)
3.149
(4%)
16.727
(19%)
406
(0%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 6.463
Bloed- en lymfestelsel : 691
Bloedvaten : 1.541
Chirurgische en medische verrichtingen : 890
Congenitale en genetische afwijkingen : 76
Endocrien syteem : 179
Hart : 1.180
Huid- en onderhuid : 23.570
Immuunsysteem : 2.313
Infecties en parasitaire aandoeningen : 17.477
Intoxicaties en letsels : 18.047
Lever en galwegen : 544
Maag-darmstelsel : 9.685
Neoplasmata : 1.471
Nier en urinewegen : 1.136
Oog : 1.614
Oor en evenwichtsorgaan : 892
Product aanlegenheden : 3.175
Psychisch : 3.510
Sociale omstandigheden : 167
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 13.151
Testuitslagen en onderzoeken : 4.414
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 37.727
Voeding en stofwisseling : 1.433
Voortplantingsstelsel en borsten : 585
Zenuwstelsel : 7.022
Zwangerschap en perinatale periode : 232
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L04AC01 ZENAPAX () Infuus
2 L04AC01 ZINBRYTA (DACLIZUMAB) Injectie
3 L04AC02 BASILIXIMAB Infuus
4 L04AC02 SIMULECT (BASILIXIMAB) Poeder voor infuus
5 L04AC03 ANAKINRA Injectie
6 L04AC03 KINERET (ANAKINRA) Injectievloeistof
7 L04AC05 STELARA (USTEKINUMAB) Injectievloeistof, Oplossing voor infuus
8 L04AC05 USTEKINUMAB Injectie/infuus
9 L04AC07 ROACTEMRA (TOCILIZUMAB) Injectievloeistof, Oplossing voor infuus
10 L04AC07 TOCILIZUMAB Infuus
11 L04AC08 CANAKINUMAB Injectie
12 L04AC08 ILARIS (CANAKINUMAB) Injectievloeistof
13 L04AC11 SILTUXIMAB Infuus
14 L04AC11 SYLVANT (SILTUXIMAB) Poeder voor infuus
15 L04AC12 KYNTHEUM (BRODALUMAB) Injectievloeistof
16 L04AC13 TALTZ (IXEKIZUMAB) Injectievloeistof
17 L04AC14 KEVZARA (SARILUMAB) Injectievloeistof
18 L04AC16 TREMFYA (GUSELKUMAB) Injectievloeistof
19 L04AC17 ILUMETRI (TILDRAKIZUMAB) Injectievloeistof
20 L04AC18 SKYRIZI (RISANKIZUMAB) Injectievloeistof