Lareb Databank

Opnieuw zoeken

TACROLIMUS

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in TACROLIMUS behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 31-1-2023.


TACROLIMUS

Aantal meldingen 96
Ernstig 42
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
40
(42%)
54
(56%)
2
(2%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 3
longembolie : 2
pleurale effusie : 1
Bloed- en lymfestelsel : 5
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
Bloedarmoede : 1
pancytopenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
Bloedvaten : 3
verhoogde bloeddruk : 3
Hart : 3
hartstilstand : 2
onregelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 17
droge huid : 1
haaruitval : 7
huiduitslag : 1
jeukende huiduitslag : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
puntbloedingen : 1
reactie op zonlicht : 1
volledige haaruitval (alopecia totalis) : 2
Immuunsysteem : 1
longtransplantaatafstoting : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4
longabces : 1
ontsteking van de nier en nierbekken : 1
progressieve multifocale leuko-encefalopathie : 2
Intoxicaties en letsels : 2
productafleveringsfout : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 1
Lever en galwegen : 1
geneesmiddelgeïnduceerd leverletsel : 1
Maag-darmstelsel : 10
acute onsteking alvleesklier : 1
braken : 2
buikpijn : 1
caries tanden : 1
misselijkheid : 1
obstipatie, verstopping : 1
tanden bros : 1
trombose arteria mesenterica : 1
verkleurde ontlasting : 1
Neoplasmata : 4
goedaardig gezwel huid (papilloom) : 1
kwaadaardige longkanker : 1
maligne melanoom : 1
T-cellymfoom : 1
Nier en urinewegen : 9
nierfalen : 4
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
toxische nefropathie : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
uitblijven van urineproductie : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 4
gezichtsvermogen afgenomen : 1
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
lichtschuwheid : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 3
oorsuizen : 2
slechthorendheid : 1
Psychisch : 15
achterdochtigheid : 1
agressie : 1
angst : 2
depressie : 3
depressieve stemming : 1
hallucinatie (visueel) : 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
psychische stoornis : 1
psychotische stoornis : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
verwarde toestand : 1
zelfmoord : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 9
afname spiervolume (spieratrofie) : 1
gewrichtspijn : 2
kaakklem : 1
pijn in arm of been : 1
Spierpijn : 1
spierspasmen : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 8
creatininespiegel bloed verhoogd : 2
gewicht verlaagd : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
immunosuppressieve geneesmiddelspiegel verlaagd : 1
leverenzym verhoogd : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
verlaagde spiegels van een geneesmiddel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 31
geneesmiddelinteractie : 11
koorts : 1
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 1
malaise : 3
onverwacht effect : 5
pijn : 1
pijn in de borstkas : 1
pijn op de injectieplaats : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 4
voedselinteractie : 1
Voeding en stofwisseling : 5
jicht : 1
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 1
verhoging ammoniak (hyperammoniëmie) : 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 1
verstoring van het zoutenevenwicht in het bloed : 1
Zenuwstelsel : 39
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 1
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 1
coma : 2
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 1
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 1
gelaatsparese : 1
hersenaandoening (encefalopathie) : 1
hersenziekte door een stofwisselingsstoornis (metabole encefalopathie) : 1
hoofdpijn : 3
locked-in syndroom : 1
migraine : 1
Motorische disfunctie : 1
partieel insult : 1
posterieure reversibele encefalopathie syndroom : 3
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
toeval (convulsie) : 3
trilling/beving (tremor) : 8
verlamming : 1
zenuwstelselaandoening : 1
ziekte van Parkinson : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
foetale groeibeperking : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

TACROLIMUS

Aantal meldingen 73.743
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
29.009
(39%)
37.039
(50%)
7.695
(10%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
430
(1%)
33.029
(45%)
18.629
(25%)
20.694
(28%)
961
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 4.613
Bloed- en lymfestelsel : 6.284
Bloedvaten : 3.178
Chirurgische en medische verrichtingen : 2.526
Congenitale en genetische afwijkingen : 468
Endocrien syteem : 343
Hart : 2.723
Huid- en onderhuid : 4.744
Immuunsysteem : 6.019
Infecties en parasitaire aandoeningen : 22.448
Intoxicaties en letsels : 12.928
Lever en galwegen : 2.400
Maag-darmstelsel : 8.656
Neoplasmata : 6.198
Nier en urinewegen : 8.573
Oog : 1.337
Oor en evenwichtsorgaan : 333
Product aanlegenheden : 433
Psychisch : 2.484
Sociale omstandigheden : 173
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.499
Testuitslagen en onderzoeken : 9.161
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 14.853
Voeding en stofwisseling : 5.481
Voortplantingsstelsel en borsten : 428
Zenuwstelsel : 8.861
Zwangerschap en perinatale periode : 850
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L04AD01 CICLOSPORINE Capsule, Infuus
2 L04AD01 CICLOSPORINE Overige toedieningsvormen
3 L04AD01 CIQORIN (CICLOSPORINE) Capsule
4 L04AD01 NEORAL (CICLOSPORINE) Capsule, Drank
5 L04AD01 SANDIMMUNE (CICLOSPORINE) Oplossing voor infuus