Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

INDOMETACINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in INDOMETACINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
M01AB01 INDOCID (INDOMETACINE) Capsule met gereguleerde afgifte
M01AB01 INDOMETACINE Capsule, Zetpil

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Non-Steroidal Anti Inflammatory Drugs: Overview of reports of Over The Counter (OTC) products 2013 Signals document
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 26-4-2022.


INDOMETACINE

Aantal meldingen 161
Ernstig 13
Geslacht
Man
Vrouw
57
(35%)
104
(65%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 7
bloedneus : 2
kortademigheid : 3
orofaryngeale pijn : 1
pijnlijke ademhaling : 1
Bloedvaten : 8
afsterven van weefsel (necrose) door zuurstoftekort : 1
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 1
flauwvallen : 1
hemorragisch infarct : 1
opvlieger : 1
verhoogde bloeddruk : 2
Hart : 4
hartkloppingen : 4
Huid- en onderhuid : 19
eczeem : 2
galbulten : 2
haaruitval : 1
huidgeur afwijkend : 1
huiduitslag : 4
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
Jeuk : 3
Meerdere blauwe plekken : 1
overmatig zweten : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
puntbloedingen : 1
Immuunsysteem : 2
anafylactische reactie : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
steenpuist op aangezicht : 1
Lever en galwegen : 1
afwijkende leverfunctie : 1
Maag-darmstelsel : 85
aandoening maag-darmstelsel : 3
bloederige ontlasting : 1
bloeding van de endeldarm : 1
braken : 10
buikklachten : 2
buikpijn : 20
darm-perforatie : 1
diarree : 10
droge mond : 1
maagklachten : 1
maagontsteking : 1
maagzweerperforatie : 1
misselijkheid : 26
obstipatie, verstopping : 2
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 1
winderigheid : 1
zweertje in de mond : 1
zwelling in mond : 1
Nier en urinewegen : 9
aandoening urinelozing : 1
bloed in de urine : 1
eiwitten in de urine (proteïnurie) : 1
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 2
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 2
urineretentie : 1
Oog : 11
accomodatiestoornis ooglens : 1
droogheid van het slijmvlies van het oog (xeroftalmie) : 1
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 2
neerslag in het hoornvlies van het oog : 1
oogpijn : 1
traanproductie verhoogd : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 4
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 3
Psychisch : 20
abnormaal gedrag : 1
agressie : 1
angst : 2
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 1
desoriëntatie : 1
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
nachtmerrie : 1
paniekaanval : 1
paniekreactie : 1
psychotische stoornis : 1
slaapstoornis : 1
stotteren : 1
verminderd libido : 1
verwarde toestand : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4
gewrichtspijn : 1
gewrichtszwelling : 1
skeletspierstijfheid : 1
spierspasmen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 6
gewicht verhoogd : 3
gewicht verlaagd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
vertraagde bloedstolling : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 29
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 3
gezichtszwelling : 4
koorts : 2
lichaamszwakte : 1
malaise : 7
oedeem : 2
perifere zwelling : 1
pijn in de borstkas : 2
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
vermoeidheid : 5
Voeding en stofwisseling : 2
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 3
vaginale bloeding : 2
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 84
aandachtstoornis : 2
ataxie : 1
duizeligheid : 33
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 2
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 20
presyncope : 2
slaperigheid : 14
spierspasmen : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 1
toeval (convulsie) : 2
trilling/beving (tremor) : 1
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

INDOMETACINE

Aantal meldingen 22.852
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
12.495
(55%)
9.117
(40%)
1.240
(5%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
311
(1%)
6.193
(27%)
5.519
(24%)
9.083
(40%)
1.746
(8%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.410
Bloed- en lymfestelsel : 1.183
Bloedvaten : 1.076
Chirurgische en medische verrichtingen : 66
Congenitale en genetische afwijkingen : 90
Endocrien syteem : 28
Hart : 996
Huid- en onderhuid : 4.692
Immuunsysteem : 892
Infecties en parasitaire aandoeningen : 490
Intoxicaties en letsels : 590
Lever en galwegen : 450
Maag-darmstelsel : 7.798
Neoplasmata : 67
Nier en urinewegen : 1.245
Oog : 1.449
Oor en evenwichtsorgaan : 718
Product aanlegenheden : 50
Psychisch : 1.721
Sociale omstandigheden : 16
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 468
Testuitslagen en onderzoeken : 912
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 3.828
Voeding en stofwisseling : 570
Voortplantingsstelsel en borsten : 149
Zenuwstelsel : 4.806
Zwangerschap en perinatale periode : 135
Vergelijkbare geneesmiddelen