Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

NAPROXEN

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in NAPROXEN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
M01AE02 ALEVE CLASSIC (NAPROXEN) Omhulde tablet
M01AE02 ALEVE FEMINAX (NAPROXEN) Tablet
M01AE02 ALEVE INTENSE (NAPROXEN) Tablet
M01AE02 ALEVE SELECT (NAPROXEN) Tablet
M01AE02 NAPROXEN Drank (suspensie), Maagsapresistente tablet, Omhulde tablet, Zetpil

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Oosterhuis I., Grootheest van A.C. Bijwerkingen bij antireumatica: een overzicht van meldingen aan het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb Ned. Tijdschr. Reum. 2008 2008;3:47-49
2 Puijenbroek van E.P., Egberts A.C.G., Leufkens H.G.M. Detecting drug-drug interactions using a database for spontaneous adverse drug reactions: an example with diuretics and non-steroidal anti-inflammatory drugs EJCP 2000 56:733-738
3 Puijenbroek van E.P., Egberts A.C.G., Meyboom R.H.B. Different risks for NSAID-induced anaphylaxis Ann. Pharmacother. 2002 36:24-29
4 Heeringa M., Diemont W.L. Hoe de bezwaren te bezweren. Gastro-intestinale en renale complicaties bij gebruik van NSAID's. PW 2000 135(5):154-159
5 Zweers, P., Hunsel van F. Ook bij lage dosis nsaid’s ernstige reacties mogelijk PW 2014 149(42):12-15
6 Groot de M.C.H., Grootheest van A.C. Ouderen en pijnstillers PW 2007 142(44):31-32
7 Jessurun N, Puijenbroek van E. Relationship between structural alerts in NSAIDs and idiosyncratic hepatotoxicity: an analysis of spontaneous report data from the WHO database Drug Safety 2015 May;38(5):511-5
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Non-Steroidal Anti Inflammatory Drugs: Overview of reports of Over The Counter (OTC) products 2013
2 NSAID’s en acetylsalicylzuur worden door zwangere vrouwen gebruikt in het derde trimester 2020
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 27-10-2020.


NAPROXEN

Aantal meldingen 1.108
Ernstig 127
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
349
(31%)
757
(68%)
2
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 96
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
astma : 6
bloedneus : 11
bronchospasme : 7
eosinofiele pneumonie : 1
Faryngeale zwelling : 1
hik : 1
hoesten : 3
hoorbare piepende ademhaling : 1
hyperventilatie : 2
irritatie keel : 4
kortademigheid : 42
kortademigheid bij inspanning : 1
loopneus : 1
neusoedeem : 1
organiserende pneumonie : 1
orofaryngeale pijn : 5
snelle ademhaling : 1
stemstoornis : 2
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
vocht in de longen : 2
zeer ernstige astma-aanval (status asthmaticus) : 1
Bloed- en lymfestelsel : 9
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 2
bloedstollingsstoornis : 1
leukocytose : 1
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) : 1
pancytopenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
verhoogde neiging tot kneuzingen : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
Bloedvaten : 46
aorta dissecans : 1
Bloeduitstorting : 18
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 1
embolie : 1
flauwvallen : 2
lage bloeddruk : 3
maligne hypertensie : 1
opvlieger : 1
overmatig blozen : 3
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 3
trombose : 1
trombose ader : 1
vaatontsteking : 2
veneuze trombose : 1
verhoogde bloeddruk : 7
Endocrien syteem : 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 1
Hart : 38
hartaandoening : 1
hartfalen : 2
hartkloppingen : 26
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartstilstand : 1
onregelmatige hartslag : 3
ontsteking hartzakje : 1
snel hartritme : 3
Huid- en onderhuid : 248
acne : 2
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 24
blaar : 1
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
dermatitis psoriasiformis : 1
droge huid : 1
eczeem : 3
Enkelvoudige blauwe plek : 3
erythema multiforme : 2
exfoliatieve dermatitis : 1
galbulten : 30
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
haaruitval : 8
Henoch-Schönlein purpura : 1
huidaandoening : 2
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) : 1
huidafwijking (fixed eruption) : 3
huidkloven : 2
huidlaesie : 1
huidontsteking met blaarvorming : 4
huidreactie : 1
huiduitslag : 31
huiduitslag ( maculo-papulair) : 3
huiduitslag (rash papulair) : 2
huiduitslag met blaasjes : 3
huidverkleuring : 2
Jeuk : 26
jeukende huiduitslag : 5
Meerdere blauwe plekken : 12
nachtzweten : 3
nagelafwijking : 1
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig zweten : 12
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
pseudoporfyrie : 1
psoriasis : 4
reactie op zonlicht : 12
rode huiduitslag : 19
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 4
roodheid : 7
toename huidpigment : 1
vervellen : 4
Immuunsysteem : 55
anafylactische reactie : 14
anafylactische shock : 21
overgevoeligheid : 18
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 26
acne met pustels : 1
amandelontsteking : 1
Candida-infectie : 1
diverticulitis : 1
faryngitis : 2
onsteking van het neusslijmvlies : 5
ontsteking tandvlees : 4
ontsteking van haarzakjes : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 4
orale candida infectie : 1
orale herpes : 2
pustuleuze rash : 1
vulvovaginale candidiasis : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 1
kneuzing : 1
Lever en galwegen : 4
geelzucht : 1
Hepatitis : 2
hepatitis cholestatisch : 1
Maag-darmstelsel : 561
aandoening maag-darmstelsel : 9
aandoening slokdarm : 3
aandoening van anus en endeldarm : 2
aften : 8
anale hemorragie : 1
anale pruritus : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 7
bloedbraken : 4
bloederige diarree : 1
bloederige ontlasting : 4
bloeding van de endeldarm : 5
bloeding vanuit zweer twaalfvingerige darm (duodenum) : 1
boeren : 7
bovenste maagdarmkanaalbloeding : 1
braken : 26
buikbloeding : 10
buikklachten : 12
buikpijn : 114
colitis ulcerosa : 1
diarree : 42
droge mond : 13
endeldarmontsteking (proctitis) : 1
gezwollen tong : 3
gingiva-pijn : 1
hemorroïden getromboseerd : 1
lip droog : 3
lipoedeem : 1
lipzwelling : 12
maagaandoening : 3
maag-darm bloeding : 9
maag-darm pijn : 1
maagdarmontsteking : 1
maagklachten : 23
maagontsteking : 5
maagperforatie : 2
maagzweer : 3
maagzweerbloeding : 2
maagzweerperforatie : 1
misselijkheid : 85
niet-infectieuze gingivitis : 1
obstipatie, verstopping : 24
oedeem mond : 2
oesofaguspijn : 2
ontsteking mondholte : 20
ontsteking van de slokdarmwand : 2
ontstoken lippen : 1
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 5
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 29
pijn in de mond : 3
pijn in de onderbuik : 1
pijnlijke en krampachtige aandrang tot ontlasting : 1
speekselkliervergoting : 2
tandpijn : 1
tintelingen mond : 2
tongaandoening : 2
tongoedeem : 1
tongontsteking : 2
tongverkleuring : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
verkleurde ontlasting : 3
verminderde gevoeligheid in de mond : 3
winderigheid : 8
zwarte ontlasting (door bloed) : 3
zweertje in de mond : 6
zweertje op de lip : 1
zwelling in mond : 3
Nier en urinewegen : 30
aandoening urinelozing : 2
Acute kidney injury : 4
blaaspijn : 1
bloed in de urine : 3
nachtelijke urinelozing : 1
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 5
nierkoliek : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 3
uitblijven van urineproductie : 1
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 1
vaak plassen : 2
vaker urineren : 2
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 29
accomodatiestoornis ooglens : 2
bloeding in het oogwit : 2
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 4
glaucoom : 1
jeuk aan oog : 1
ontsteking oogleden : 1
oogirritatie : 1
ooglidaandoening : 1
ooglidzwelling : 2
oogzwelling : 1
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 9
zwelling van ooglid : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 26
doofheid : 1
doofheid unilateraal : 1
draaiduizeligheid : 1
dysacusis : 1
oorpruritus : 1
oorsuizen : 17
slechthorendheid : 4
Psychisch : 82
abnormale dromen : 3
achtervolgingswaan : 1
agressie : 3
angst : 2
Apathisch : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 9
depressieve stemming : 4
dissociatie : 2
dissociatieve stoornis : 1
emotionele stoornis : 1
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 6
Lusteloos : 3
nachtmerrie : 4
onrust : 2
ontremming : 1
paniekaanval : 3
prikkelbaarheid : 2
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 3
slaapaanvallen : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 14
spanning : 2
spraakzucht : 1
stemmingswisselingen : 1
uitgelaten stemming : 1
verwarde toestand : 5
zenuwachtigheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 39
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 3
gewrichtspijn : 6
gewrichtszwelling : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 1
myokymie : 1
peesafwijking : 1
pijn in arm of been : 1
rugpijn : 2
skeletspierstelsel borstpijn : 1
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 5
spierspasmen : 10
spierzwakte : 5
Testuitslagen en onderzoeken : 33
bloeddruk systolisch verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 5
bloedingstijd verlengd : 2
creatininespiegel bloed verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 6
gewicht verlaagd : 2
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
INR verhoogd : 1
leverenzym abnormaal : 1
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 4
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 1
verhoogde oogboldruk : 3
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
vertraagde bloedstolling : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 159
blaasje op slijmvliezen : 1
dorst : 1
gegeneraliseerd oedeem : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 25
gevoel abnormaal : 4
gevoel van relaxatie : 1
gezichtszwelling : 11
het heet hebben : 2
het koud hebben : 4
huilen : 1
injectieplaatswarmte : 1
koorts : 9
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 2
litteken op implantatieplaats : 1
loopstoornis : 1
malaise : 11
oedeem : 11
oedeem slijmvlies : 1
onbestendig gevoel borstkas : 2
onverwacht effect : 9
perifeer oedeem : 27
perifere zwelling : 3
pijn in de borstkas : 5
pijn ten gevolge van medisch hulpmiddel : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
vermoeidheid : 14
zweertje op slijmvliezen : 1
zwelling : 2
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 21
alkalose : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 3
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 3
ophoping van melkzuur in het bloed (melkzuur-acidose) : 1
slecht gevoede zuigeling : 1
toegenomen eetlust : 3
verminderde eetlust : 2
verstoring van het zoutenevenwicht in het bloed : 1
vocht vasthouden : 6
Voortplantingsstelsel en borsten : 34
bloed in het sperma : 1
borstcyste : 1
borstvergroting : 1
genitaal erytheem : 1
geslachtsorgaanpijn : 1
gezwollen borst : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 2
impotentie : 4
menstruatiestoornis : 6
onregelmatige menstruatie : 2
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 2
ontsteking van de eikel (balanitis) : 1
penisaandoening : 2
penisblaar : 1
peniszwelling : 1
vaginale bloeding : 3
verminderde menstruatie : 1
wegblijven van de menstruatie : 3
Zenuwstelsel : 229
aandachtstoornis : 7
aangezichtspijn : 1
afwijking trigeminus zenuw : 1
bloeding in of rondom de hersenen : 1
bloeding onder hersenvliezen (subarachnoïdale bloeding) : 1
branderig gevoel : 1
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 60
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 4
geheugen vermindering : 4
geheugenverlies : 3
geruptureerd cerebraal aneurysma : 1
gezichtsvelduitval : 1
hersenbloeding : 2
hoofdpijn : 42
hypersomnie : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
migraine : 1
onhandigheid : 1
ontsteking oogzenuw : 3
overactiviteit : 2
petit mal epilepsie : 1
presyncope : 2
psychomotorische vaardigheden gestoord : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaperigheid : 44
Smaakstoornis : 1
spanningshoofdpijn : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 13
tintelingen slijmvlies : 1
toestand van bewegingloosheid (stupor) : 1
toeval (convulsie) : 2
tongverlamming : 1
trage response op stimuli : 1
trilling/beving (tremor) : 4
veranderd bewustzijn : 2
verandering reukvermogen : 1
verlamming van een van de oogzenuwen : 1
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 1
zenuwstelselaandoening : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 2
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

NAPROXEN

Aantal meldingen 109.195
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
61.587
(56%)
32.238
(30%)
15.370
(14%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
129
(0%)
72.559
(66%)
19.225
(18%)
15.125
(14%)
2.157
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 6.691
Bloed- en lymfestelsel : 2.406
Bloedvaten : 3.154
Chirurgische en medische verrichtingen : 378
Congenitale en genetische afwijkingen : 140
Endocrien syteem : 104
Hart : 2.377
Huid- en onderhuid : 21.241
Immuunsysteem : 5.997
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.870
Intoxicaties en letsels : 15.750
Lever en galwegen : 1.046
Maag-darmstelsel : 25.469
Neoplasmata : 310
Nier en urinewegen : 3.438
Oog : 7.966
Oor en evenwichtsorgaan : 1.130
Product aanlegenheden : 1.002
Psychisch : 4.939
Sociale omstandigheden : 251
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 5.049
Testuitslagen en onderzoeken : 4.520
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 34.117
Voeding en stofwisseling : 1.377
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.344
Zenuwstelsel : 11.779
Zwangerschap en perinatale periode : 93
Vergelijkbare geneesmiddelen