Lareb Databank

Opnieuw zoeken

ETORICOXIB

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ETORICOXIB behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
M01AH05 ARCOXIA (ETORICOXIB) Filmomhulde tablet
M01AH05 AUXIB (ETORICOXIB) Filmomhulde tablet
M01AH05 ETORICOXIB Filmomhulde tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 29-11-2022.


ETORICOXIB

Aantal meldingen 493
Ernstig 86
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
136
(28%)
356
(72%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 51
amandelaandoening : 1
astma : 2
beklemming keel : 2
bloedneus : 4
hik : 1
hoesten : 4
hyperventilatie : 2
interstitiële longziekte : 1
kortademigheid : 23
kortademigheid bij inspanning : 2
neusverstopping : 1
orofaryngeale blaarvorming : 1
orofaryngeale pijn : 2
rinalgie : 1
snurken : 1
stemloosheid : 1
stemstoornis : 2
Bloed- en lymfestelsel : 12
aandoening bloedplaatje : 1
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
Bloedarmoede : 3
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
bloedarmoede met grotere rode bloedcellen dan normaal : 1
bloedstollingsstoornis : 1
pancytopenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 28
aderaandoening handen en voeten : 1
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
bleekheid : 1
Bloeduitstorting : 5
bloedvatocclusie : 1
flauwvallen : 1
Koude vingertoppen en tenen : 2
opvlieger : 1
trombose : 2
vaatnieuwvorming : 1
verhoogde bloeddruk : 12
Hart : 51
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 5
doorbloedingsstoornis hartspier (myocardischemie) : 1
ernstige vernauwing kransslagader : 1
hartaandoening : 1
hartfalen : 8
hartinfarct : 3
hartinfarct : 6
hartkloppingen : 12
hartstilstand : 1
kransslagaderateriosclerose : 1
onregelmatige hartslag : 7
scheur in de hartspier : 1
snel hartritme : 1
trage hartslag : 3
Huid- en onderhuid : 95
angio-oedeem : 4
blaar : 1
brandend gevoel van de huid : 1
Enkelvoudige blauwe plek : 1
galbulten : 12
haaruitval : 6
huidaandoening : 1
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidafwijking (fixed eruption) : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidreactie : 2
huiduitslag : 13
huidverkleuring : 1
Jeuk : 15
jeukende huiduitslag : 7
nagelafwijking : 1
nagelloslating : 2
nagelverkleuring : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 1
onychoclasis : 2
overmatig zweten : 6
papel : 1
psoriasis : 1
puntbloedingen : 1
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 4
roodheid : 3
vervellen : 2
Immuunsysteem : 6
anafylactische reactie : 2
immuuncomplexgemedieerde reactie type III : 1
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 2
type I hypersensitiviteit : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 13
appendicitis : 1
diverticulitis : 1
huidinfectie : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ontsteking tandvlees : 3
orale candida infectie : 1
orale herpes : 1
Parapharyngeal space infection : 1
pustuleuze rash : 1
urineweginfectie : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 2
val : 1
wond : 1
Lever en galwegen : 2
Hepatitis : 1
leverfalen : 1
Maag-darmstelsel : 139
aandoening maag-darmstelsel : 3
aften : 5
alvleesklierontsteking : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloeding van de endeldarm : 2
boeren : 2
braken : 10
buikbloeding : 4
buikklachten : 7
buikpijn : 8
diarree : 7
droge mond : 12
dunne darmbloeding : 1
enteritis : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 2
hemorroïdale hemorragie : 1
lipbloeding : 1
lipzwelling : 1
maag-darm bloeding : 1
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 6
maagontsteking : 1
maagzweer : 1
misselijkheid : 22
obstipatie, verstopping : 4
oesofaguspijn : 1
ontsteking mondholte : 6
opgezette buik : 1
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 8
pijn in de onderbuik : 1
slikken pijnlijk : 2
speekselkliervergoting : 2
tintelingen mond : 1
tongoedeem : 1
tongverkleuring : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
winderigheid : 1
zwarte ontlasting (door bloed) : 3
zweertje in de mond : 2
zweertje op de lip : 1
Neoplasmata : 1
meningioom : 1
Nier en urinewegen : 12
aandoening urinelozing : 1
Acute kidney injury : 3
bloed in de urine : 2
eiwitten in de urine (proteïnurie) : 1
nefrotisch syndroom : 2
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 1
verminderde urineafscheiding : 1
Oog : 32
afsluiting van de netvliesslagader : 1
dubbelzien : 3
gezichtsvermogen afgenomen : 9
nachtblindheid : 1
netvliesbloeding : 1
oogaandoening : 4
oogbloeding : 1
oogirritatie : 1
ooglidzwelling : 2
oogzwelling : 1
vaataandoening netvlies : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 6
Oor en evenwichtsorgaan : 16
doofheid : 1
draaiduizeligheid : 1
ooraandoening : 1
oorsuizen : 10
slechthorendheid : 3
Product aanlegenheden : 2
kleuraangelegenheid m.b.t. medisch hulpmiddel : 1
product substitutieaangelegenheid : 1
Psychisch : 82
abnormale dromen : 1
achterdochtigheid : 1
angst : 5
depressie : 7
depressieve stemming : 4
desoriëntatie : 1
dissociatie : 1
emotionele labiliteit : 1
emotionele stoornis : 2
hallucinatie (visueel) : 7
hallucinaties : 7
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
ijlen : 2
libidoverlies : 1
nachtmerrie : 2
negatieve gedachten : 1
onrust : 1
paniekreactie : 1
prikkelbaarheid : 1
rusteloosheid : 5
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 7
spanning : 1
stemmingswisselingen : 2
verwarde toestand : 7
waandenkbeelden : 2
zelfmoordgedachte : 6
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 30
ankyloserende spondylitis : 1
botaandoening : 1
gewrichtspijn : 4
gewrichtszwelling : 1
pijn in arm of been : 1
reumatoïde artritis : 1
rugpijn : 1
skeletspierstijfheid : 3
spierbloeding : 1
Spierpijn : 4
spierspasmen : 9
spierstijfheid : 1
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 26
bloeddruk verhoogd : 3
bloeddruk verlaagd : 1
gewicht verhoogd : 5
glomerulaire filtratiesnelheid verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
leverenzym abnormaal : 3
leverenzym verhoogd : 2
neutrofielentelling verlaagd : 1
rode bloedceltelling verlaagd : 1
sperma analyse abnormaal : 1
te weinig bloedplaatjes : 2
verhoogde oogboldruk : 1
vertraagde bloedstolling : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 142
cyste : 1
dorst : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 8
gevoel abnormaal : 2
gezichtszwelling : 6
griepachtige verschijnselen : 3
het heet hebben : 2
huilen : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
injectieplaatswarmte : 1
jeuk op de injectieplaats : 1
kater : 1
koorts : 5
koude rillingen : 2
lage lichaamstemperatuur : 1
lichaamszwakte : 1
malaise : 11
oedeem : 6
oedeem slijmvlies : 2
onbestendig gevoel borstkas : 6
ontsteking : 1
ontsteking op de injectieplaats : 1
onverwacht effect : 10
perifeer oedeem : 15
perifere zwelling : 2
pijn : 1
pijn in de borstkas : 9
pijn op de injectieplaats : 2
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
slijmvlies pijn : 1
statisch oedeem : 1
therapeutische reactietijd verminderd : 1
Vascular stent occlusion : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 21
verslechtering van de aandoening : 2
wisselwerking met alcohol : 1
zweertje op slijmvliezen : 3
zwelling aangezicht : 4
Voeding en stofwisseling : 22
folaatdeficiëntie : 1
gebrek aan vitamine-B12 : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
jicht : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 5
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
verminderde eetlust : 2
vocht vasthouden : 10
Voortplantingsstelsel en borsten : 11
aandoening testikels : 1
aandoening van vulva : 1
geslachtsorgaanpijn : 1
impotentie : 1
infertiliteit : 1
menstruatiestoornis : 1
onvruchtbaarheid vrouwelijk : 1
penisaandoening : 1
vulvovaginaal branderig gevoel : 2
vulvovaginale pijn : 1
Zenuwstelsel : 134
aandachtstoornis : 5
beroerte (CVA) : 4
branderig gevoel : 1
diffuse hoofdpijn : 3
duizeligheid : 27
dyskinesie : 1
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 3
geheugen vermindering : 4
geheugenverlies : 3
herseninfarct : 4
hoofdpijn : 13
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 2
migraine : 4
overactiviteit : 2
perifere zenuwpijn : 1
slaperigheid : 9
Smaakstoornis : 6
smaakverlies : 3
Spraakstoornis (algemeen) : 2
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 2
tintelingen : 7
toeval (convulsie) : 2
trilling/beving (tremor) : 2
verandering reukvermogen : 1
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 3
verstoorde smaak : 17
Zwangerschap en perinatale periode : 1
onbedoelde zwangerschap : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ETORICOXIB

Aantal meldingen 18.118
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
11.347
(63%)
6.274
(35%)
497
(3%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
441
(2%)
547
(3%)
8.976
(50%)
8.035
(44%)
119
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.174
Bloed- en lymfestelsel : 280
Bloedvaten : 931
Chirurgische en medische verrichtingen : 43
Congenitale en genetische afwijkingen : 13
Endocrien syteem : 14
Hart : 1.127
Huid- en onderhuid : 7.587
Immuunsysteem : 451
Infecties en parasitaire aandoeningen : 294
Intoxicaties en letsels : 515
Lever en galwegen : 239
Maag-darmstelsel : 3.889
Neoplasmata : 38
Nier en urinewegen : 546
Oog : 1.098
Oor en evenwichtsorgaan : 200
Product aanlegenheden : 61
Psychisch : 644
Sociale omstandigheden : 19
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 497
Testuitslagen en onderzoeken : 786
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 3.433
Voeding en stofwisseling : 311
Voortplantingsstelsel en borsten : 169
Zenuwstelsel : 1.912
Zwangerschap en perinatale periode : 9
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 M01AH01 CELEBREX (CELECOXIB) Capsule
2 M01AH01 CELECOXIB Capsule
3 M01AH02 ROFECOXIB Overige toedieningsvormen
4 M01AH03 VALDECOXIB Overige toedieningsvormen
5 M01AH04 DYNASTAT (PARECOXIB) Poeder injectievloeistof