Lareb Databank

Opnieuw zoeken

DICLOFENAC

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in DICLOFENAC behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
M02AA15 DICLOFENAC Gel
M02AA15 LIVSANE (DICLOFENAC) Gel
M02AA15 VOLTAREN (DICLOFENAC) Gel

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 16-9-2021.


DICLOFENAC

Aantal meldingen 65
Ernstig 8
Geslacht
Man
Vrouw
22
(34%)
43
(66%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 14
astma : 1
bloedneus : 1
hoesten : 2
hoorbare piepende ademhaling : 1
kortademigheid : 7
loopneus : 1
productieve hoest : 1
Bloedvaten : 4
Bloeduitstorting : 2
fenomeen van Raynaud : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 3
hartfalen : 3
Huid- en onderhuid : 30
allergische huidontsteking : 1
blaar : 4
droge huid : 1
eczeem : 2
galbulten : 6
huiduitslag : 4
huiduitslag met blaasjes : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 2
jeukende huiduitslag : 2
rode huiduitslag : 2
roodheid : 2
vervellen : 1
vlekkerige huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 2
anafylactische reactie : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
infectiegevoeligheid verhoogd : 1
Intoxicaties en letsels : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 1
Maag-darmstelsel : 19
aften : 1
boeren : 1
braken : 1
branderige tong : 1
buikpijn : 1
diarree : 2
gezwollen tong : 2
lip pijn : 1
lipzwelling : 2
maagklachten : 1
misselijkheid : 5
pijn in de bovenbuik : 1
Nier en urinewegen : 3
Acute kidney injury : 2
nierfalen : 1
Oog : 3
Eye haematoma : 1
ongemak in het oog : 1
ooglidzwelling : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
draaiduizeligheid : 1
Psychisch : 2
hallucinaties : 1
nachtmerrie : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4
gewrichtspijn : 1
gewrichtszwelling : 1
skeletspierstijfheid : 1
spierzwakte : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 20
erytheem op de toedieningsplaats : 2
geneesmiddelinteractie : 2
hematoom op aanbrengingsplaats : 1
koude rillingen : 1
malaise : 1
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
perifeer oedeem : 1
perifere zwelling : 2
pijn : 2
vermoeidheid : 2
verslechtering van de aandoening : 1
vesikels op de toedieningsplaats : 2
zwelling op de toedieningsplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 1
verminderde eetlust : 1
Zenuwstelsel : 11
duizeligheid : 2
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 1
hoofdpijn : 4
migraine met voortekenen (aura) : 1
overmatige gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

DICLOFENAC

Aantal meldingen 135.827
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
74.931
(55%)
51.852
(38%)
9.044
(7%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1.818
(1%)
32.238
(24%)
58.259
(43%)
39.939
(29%)
3.573
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 9.248
Bloed- en lymfestelsel : 3.071
Bloedvaten : 4.822
Chirurgische en medische verrichtingen : 524
Congenitale en genetische afwijkingen : 196
Endocrien syteem : 91
Hart : 3.137
Huid- en onderhuid : 46.312
Immuunsysteem : 8.990
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.742
Intoxicaties en letsels : 14.229
Lever en galwegen : 2.748
Maag-darmstelsel : 29.248
Neoplasmata : 364
Nier en urinewegen : 4.665
Oog : 12.879
Oor en evenwichtsorgaan : 1.159
Product aanlegenheden : 1.148
Psychisch : 3.326
Sociale omstandigheden : 207
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3.989
Testuitslagen en onderzoeken : 4.830
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 30.348
Voeding en stofwisseling : 1.765
Voortplantingsstelsel en borsten : 592
Zenuwstelsel : 11.069
Zwangerschap en perinatale periode : 164
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 M02AA05 TANTUM (BENZYDAMINE) Creme
2 M02AA09 BUFEXAMAC Overige toedieningsvormen
3 M02AA13 IBUPROFEN Overige toedieningsvormen
4 M02AA13 NUROFEN (IBUPROFEN) Pleister