Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

COLCHICINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in COLCHICINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
M04AC01 COLCHICINE Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 23-11-2021.


COLCHICINE

Aantal meldingen 189
Ernstig 30
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
125
(66%)
63
(33%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 13
beklemming keel : 1
bloedneus : 5
falen van de ademhaling : 1
kortademigheid : 4
orofaryngeale pijn : 1
stemstoornis : 1
Bloed- en lymfestelsel : 9
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 2
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
pancytopenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 4
verlaagd aantal lymfocyten in het bloed : 1
Bloedvaten : 3
Bloeduitstorting : 1
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 8
hartfalen : 1
hartflutter : 1
hartkloppingen : 1
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
onregelmatige hartslag : 2
ontsteking hartzakje : 1
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 41
dermatitis psoriasiformis : 1
eczeem : 3
Enkelvoudige blauwe plek : 1
ernstige huidaandoening (AGEP) : 1
galbulten : 2
Gevoelige huid : 1
haaraandoening : 1
haaruitval : 9
huiduitslag : 4
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag met blaasjes : 1
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
Jeuk : 3
jeukende huiduitslag : 2
nagelloslating : 1
overmatig zweten : 3
psoriasis : 4
verandering haarkleur : 1
vervellen : 1
Immuunsysteem : 1
anafylactische shock : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3
blaasontsteking : 1
steenpuist op aangezicht : 1
zweetklierinfectie : 1
Lever en galwegen : 1
Hepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 90
aandoening maag-darmstelsel : 2
aandrang voor ontlasting : 1
aften : 2
Angular cheilitis : 1
boeren : 1
braken : 13
buikpijn : 6
darmobstructie (paralytische ileus) : 1
darm-perforatie : 1
diarree : 37
frequente darmbewegingen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
gezwollen tong : 1
landkaarttong : 1
misselijkheid : 11
obstipatie, verstopping : 2
ontsteking mondholte : 1
opgezette buik : 2
pijn in de bovenbuik : 2
zweertje in de mond : 2
Nier en urinewegen : 2
nefrotisch syndroom : 1
urinegeur abnormaal : 1
Oog : 6
oogafscheiding : 1
ooglidaandoening : 1
ptosis van een ooglid : 1
wazig zien : 3
Oor en evenwichtsorgaan : 1
draaiduizeligheid : 1
Psychisch : 18
abnormale dromen : 1
angst : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 1
dissociatie : 1
emotionele labiliteit : 1
hallucinaties : 2
hyposomnie : 1
nachtmerrie : 1
onrust : 1
prikkelbaarheid : 1
slapeloosheid : 1
verwarde toestand : 2
waandenkbeelden : 1
zelfmoordgedachte : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 33
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 3
gewrichtspijn : 4
gewrichtsstijfheid : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 1
Myopathie : 1
rugpijn : 1
skeletspierstelsel borstpijn : 1
Spierontsteking : 1
Spierpijn : 14
spierspasmen : 1
spierzwakte : 5
Testuitslagen en onderzoeken : 14
gewicht verhoogd : 2
INR verhoogd : 3
internationale genormaliseerde ratio abnormaal : 1
leverenzym abnormaal : 1
leverenzym verhoogd : 2
leverfunctietests abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 2
spermatozoa progressieve motiliteit verlaagd : 1
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 61
geneesmiddelinteractie : 14
griepachtige verschijnselen : 3
koorts : 6
koude rillingen : 3
lichaamszwakte : 3
loopstoornis : 1
malaise : 4
multi-orgaanfalen : 1
onbestendig gevoel borstkas : 2
onverwacht effect : 2
perifeer oedeem : 1
pijn in de borstkas : 2
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
systemische ontstekingsreactiesyndroom : 1
verminderde werkzaamheid : 2
vermoeidheid : 10
verslechtering van de aandoening : 3
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 4
jicht : 2
verminderde eetlust : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 4
bloed in het sperma : 1
impotentie : 2
oligospermie : 1
Zenuwstelsel : 52
aandachtstoornis : 1
branderig gevoel : 2
cluster hoofdpijn : 1
duizeligheid : 5
een verlaagde spierspanning : 1
epileptische aanval zich uitend op bepaalde plaats in het lichaam (locale convulsie) : 1
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 2
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 2
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 12
neuromyopathie : 1
perifere zenuwpijn : 2
Polyneuropathie : 1
slaperigheid : 1
smaakverlies : 2
Spraakstoornis (algemeen) : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 9
verminderd bewustzijn : 1
verstoorde smaak : 1
zenuwpijn : 1
zenuwpijn handen en voeten : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

COLCHICINE

Aantal meldingen 10.022
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
3.629
(36%)
6.008
(60%)
385
(4%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
126
(1%)
2.624
(26%)
3.726
(37%)
3.164
(32%)
382
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 460
Bloed- en lymfestelsel : 988
Bloedvaten : 314
Chirurgische en medische verrichtingen : 47
Congenitale en genetische afwijkingen : 37
Endocrien syteem : 16
Hart : 349
Huid- en onderhuid : 2.106
Immuunsysteem : 198
Infecties en parasitaire aandoeningen : 293
Intoxicaties en letsels : 1.066
Lever en galwegen : 486
Maag-darmstelsel : 4.181
Neoplasmata : 49
Nier en urinewegen : 781
Oog : 193
Oor en evenwichtsorgaan : 62
Product aanlegenheden : 42
Psychisch : 418
Sociale omstandigheden : 30
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 842
Testuitslagen en onderzoeken : 1.013
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.977
Voeding en stofwisseling : 681
Voortplantingsstelsel en borsten : 49
Zenuwstelsel : 959
Zwangerschap en perinatale periode : 25
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

Er is geen informatie bekend.