Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

ZOLEDRONINEZUUR

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ZOLEDRONINEZUUR behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
M05BA08 ACLASTA (ZOLEDRONINEZUUR) Infusievloeistof
M05BA08 ZOLEDRONINEZUUR Infusievloeistof, Oplossing voor infuus
M05BA08 ZOMETA (ZOLEDRONINEZUUR) Infusievloeistof, Oplossing voor infuus

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Eijgenraam M. Haaruitval door alendronaat GeBu 2000 34(3):36-37
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Bisphosphonates and alopecia 2008
2 Bisphosphonates and blurred vision 2013
3 Bisphosphonates and depression 2010
4 Bisphosponates and stomatitis 2009
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 22-9-2020.


ZOLEDRONINEZUUR

Aantal meldingen 127
Ernstig 42
Geslacht
Man
Vrouw
36
(28%)
91
(72%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 14
bloedneus : 1
chronische bronchitis, astma en longemfyseem : 1
diafragma-aandoening : 1
hoesten : 1
kortademigheid : 8
longinfiltraat : 1
obstructieve luchtwegaandoening : 1
Bloed- en lymfestelsel : 2
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
Bloedvaten : 3
aderontsteking (tromboflebitis) : 1
opvlieger : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 4
hartkloppingen : 1
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
onregelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 10
alopecia diffusa : 1
galbulten : 1
gele huid : 1
haaruitval : 1
hand-voet syndroom : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 1
Jeuk : 1
onychoclasis : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
Immuunsysteem : 3
anafylactische reactie : 1
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4
abces : 1
longontsteking : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
oogkascellulitis : 1
Intoxicaties en letsels : 4
gewrichtsontwrichting : 1
Producttoedieningsfout : 1
reactie gerelateerd aan infusie : 1
ruptuur pees : 1
Lever en galwegen : 1
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 1
Maag-darmstelsel : 26
aften : 1
boeren : 1
braken : 3
buikpijn : 1
darmobstructie (ileus) : 1
diarree : 3
droge mond : 1
misselijkheid : 6
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 1
pijn in de mond : 1
tandaandoening : 1
tandpijn : 2
tintelingen mond : 2
winderigheid : 1
Nier en urinewegen : 14
Acute kidney injury : 5
beschadiging van de nierbuisjes (tubulaire necrose) : 1
nierfalen : 4
nierfunctie verminderd : 1
nierpijn : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
urinegeur abnormaal : 1
Oog : 17
afwijkende, uitpuilende stand van de oogbol (exoftalmie) : 1
inwendige oogontsteking (uveitis) : 3
jeuk aan oog : 1
ontstoken iris (iridocyclitis) : 2
ooglidaandoening : 1
ooglidzwelling : 1
oogontsteking : 1
oogpijn : 3
oogzwelling : 1
wazig zien : 2
zwelling van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 4
doofheid : 1
oorsuizen : 2
slechthorendheid : 1
Psychisch : 5
desoriëntatie : 1
hallucinaties : 1
verwarde toestand : 3
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 63
botpijn : 7
Gewrichtsontsteking : 3
gewrichtspijn : 6
gewrichtsstijfheid : 1
nekpijn : 2
osteitis : 2
osteonecrose van kaak : 4
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 2
pijn in kaak : 2
rugpijn : 2
skeletspierstelselpijn : 4
skeletspierstijfheid : 3
Spierpijn : 15
spierspasmen : 4
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 3
versterf botweefsel : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 8
bloeddruk verhoogd : 1
calciumspiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
INR verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
verhoogde leverenzymen : 1
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 69
afsterven van weefsel (necrose) : 1
dorst : 3
geneesmiddelinteractie : 3
gevoel abnormaal : 1
griepachtige verschijnselen : 13
koorts : 21
koude rillingen : 5
malaise : 5
ontsteking : 1
onverwacht effect : 3
perifeer oedeem : 1
pijn : 3
pijn in de borstkas : 1
verkleuring van infuusplaats : 1
vermoeidheid : 5
verslechtering van de aandoening : 1
vertraagde genezing : 1
Voeding en stofwisseling : 8
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 5
laag fosfaatgehalte (hypofosfatemie) : 1
uitdroging : 1
verminderde eetlust : 1
Zenuwstelsel : 30
chronische inflammatoire demyeliniserende radiculoneuropathie : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 9
flauwvallen : 1
Guillain-Barré-syndroom : 1
hoofdpijn : 7
migraine : 1
slaperigheid : 2
Smaakstoornis : 1
tintelingen : 1
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 1
verstoorde smaak : 3
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ZOLEDRONINEZUUR

Aantal meldingen 52.527
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
37.177
(71%)
13.417
(26%)
1.933
(4%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
418
(1%)
26.246
(50%)
6.513
(12%)
15.611
(30%)
3.739
(7%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 4.248
Bloed- en lymfestelsel : 2.185
Bloedvaten : 3.081
Chirurgische en medische verrichtingen : 2.753
Congenitale en genetische afwijkingen : 244
Endocrien syteem : 556
Hart : 2.920
Huid- en onderhuid : 3.894
Immuunsysteem : 760
Infecties en parasitaire aandoeningen : 6.541
Intoxicaties en letsels : 6.862
Lever en galwegen : 937
Maag-darmstelsel : 9.204
Neoplasmata : 4.435
Nier en urinewegen : 3.786
Oog : 2.451
Oor en evenwichtsorgaan : 819
Product aanlegenheden : 278
Psychisch : 3.042
Sociale omstandigheden : 886
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 22.369
Testuitslagen en onderzoeken : 6.778
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 22.615
Voeding en stofwisseling : 3.816
Voortplantingsstelsel en borsten : 757
Zenuwstelsel : 8.653
Zwangerschap en perinatale periode : 18
Vergelijkbare geneesmiddelen