Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

OXYCODON

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in OXYCODON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Monster M Oxycontintabletten en matrix in de ontlasting Geneesmiddelenbulletin 2006 40(6):69-70 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Oxycontin en tablet in de ontlasting 2008
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 4-10-2022.


OXYCODON

Aantal meldingen 585
Ernstig 71
Geslacht
Man
Vrouw
219
(37%)
366
(63%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 62
ademhalingsproblemen (apneu) : 2
ademnood : 1
bloedneus : 1
Central sleep apnoea syndrome : 1
droge keel : 1
Faryngeale zwelling : 2
hik : 12
hoesten : 3
hoorbare piepende ademhaling : 1
hyperventilatie : 1
hypopnoea : 1
irritatie keel : 1
kortademigheid : 18
longembolie : 1
loopneus : 1
luchtwegaandoening : 1
neusverstopping : 1
onderdrukking ademhaling : 3
orofaryngeale pijn : 2
slaap apneu syndroom : 2
stemstoornis : 6
Bloed- en lymfestelsel : 1
Normocytic anaemia : 1
Bloedvaten : 31
bleekheid : 4
Bloeduitstorting : 1
erythromelalgie : 1
fenomeen van Raynaud : 2
Koude vingertoppen en tenen : 3
lage bloeddruk : 5
opvlieger : 9
overmatig blozen : 2
Shock symptom : 1
trombose ader : 1
vaatontsteking : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 16
hartkloppingen : 8
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartstilstand : 2
onregelmatige hartslag : 1
trage hartslag : 3
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
Huid- en onderhuid : 150
blaar : 2
droge huid : 1
eczeem : 1
galbulten : 8
haaruitval : 5
huidlaesie : 1
huidreactie : 2
huiduitslag : 10
huiduitslag (rash papulair) : 2
Jeuk : 69
jeukende huiduitslag : 3
nachtzweten : 2
nagelafwijking : 1
nagelverkleuring : 1
overmatig zweten : 28
puntbloedingen : 1
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 5
trichorrhexis : 1
vervellen : 4
zweten en rillen : 1
Immuunsysteem : 4
anafylactische reactie : 1
overgevoeligheid : 3
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4
bronchitis : 1
onsteking van het netvlies : 1
ontsteking tandvlees : 1
vulvovaginale candidiasis : 1
Intoxicaties en letsels : 7
blootstelling via moedermelk : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
overdosering (niet opzettelijk) : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 2
val : 1
vergiftiging : 1
Lever en galwegen : 1
hepatitis cholestatisch : 1
Maag-darmstelsel : 280
aandoening maag-darmstelsel : 1
afwezigheid van speeksel : 1
boeren : 3
braakneiging : 4
braken : 54
buikklachten : 7
buikpijn : 9
darmobstructie (paralytische ileus) : 3
diarree : 15
droge mond : 16
fecaal braken : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 4
gezwollen tong : 4
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
kleine zweertjes van het slijmvlies van de tong : 1
lipzwelling : 1
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 2
misselijkheid : 101
obstipatie, verstopping : 33
oesofaguspijn : 2
opgezette buik : 2
pijn in de bovenbuik : 1
pijn in de mond : 1
pijn in de onderbuik : 1
tanden bros : 2
tandpijn : 1
tandverlies : 1
tintelingen mond : 3
tongaandoening : 1
Tongue discomfort : 1
tongverkleuring : 1
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
Neoplasmata : 1
kwaadaardig gezwel van gladde spieren (leiomyosarcoom) : 1
Nier en urinewegen : 20
aandoening urinelozing : 1
incontinentie : 2
nachtelijke urinelozing : 1
nierfunctie verminderd : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 3
urine-incontinentie : 1
urineretentie : 7
vaak plassen : 2
vaker urineren : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 35
blindheid : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 5
lichtschuwheid : 3
loslating van het netvlies : 1
macula degeneratie : 1
oogafscheiding : 1
oogirritatie : 3
oogpijn : 2
presbyopie : 1
rood oog : 1
scheelzien : 1
stoornis zien (fotopsie) : 3
traanproductie verhoogd : 4
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 7
Oor en evenwichtsorgaan : 26
binnenooraandoening : 1
cerumen samengeperst : 1
draaiduizeligheid : 4
oorcongestie : 1
oorongemak : 1
oorpijn : 1
oorsuizen : 9
overgevoeligheid voor geluid : 6
slechthorendheid : 1
wagenziekte : 1
Product aanlegenheden : 1
product coatingaangelegenheid : 1
Psychisch : 171
abnormaal gedrag : 3
abnormaal orgasme : 1
abnormale dromen : 3
achtervolgingswaan : 1
afhankelijkheid : 1
afhankelijkheid van geneesmiddel : 4
agressie : 5
angst : 15
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 6
depressieve stemming : 11
emotionele droefheid : 1
emotionele labiliteit : 1
hallucinatie (visueel) : 3
hallucinaties : 14
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 3
ijlen : 5
Lusteloos : 4
nachtmerrie : 7
onrust : 4
paniekaanval : 2
paniekreactie : 2
psychotische stoornis : 4
rusteloosheid : 4
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaapaanvallen : 1
slaapstoornis : 5
slapeloosheid : 19
somnabulisme : 1
stemmingsstoornis : 1
stemmingswisselingen : 2
symptoom van depressie : 1
uitgelaten stemming : 5
verlies van dromen : 1
verminderd libido : 2
verwarde toestand : 15
waandenkbeelden : 2
zelfmoordgedachte : 7
zelfmoordpoging : 1
zenuwachtigheid : 2
Sociale omstandigheden : 2
fysieke handicap : 1
Onvermogen om te zitten : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 40
gewrichtsaandoening : 1
gewrichtspijn : 5
gewrichtszwelling : 1
kaakklem : 2
pijn in arm of been : 4
pijn in kaak : 1
rugpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 9
spierspasmen : 8
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 6
Testuitslagen en onderzoeken : 27
bloeddruk verlaagd : 5
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 3
gewicht verlaagd : 3
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
hartfrequentie verlaagd : 2
hemoglobine verlaagd : 1
hormoonspiegel abnormaal : 1
leverenzym abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
Productresidu aanwezig : 2
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
wisselende glucosespiegel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 240
aangezichtspijn : 1
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
dorst : 3
dorst verminderd : 1
Gait inability : 1
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 7
geneesmiddelinteractie : 31
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 10
geneesmiddelonttrekkingssyndroom bij pasgeborene bij medicijngebruik door de moeder : 1
gevoel abnormaal : 6
gezichtszwelling : 1
griepachtige verschijnselen : 2
het heet hebben : 2
het koud hebben : 6
honger : 1
huilen : 2
injectieplaatshematoom : 1
injectieplaatswarmte : 2
jeuk op de injectieplaats : 2
koorts : 7
koude rillingen : 11
lichaamszwakte : 4
loopstoornis : 4
malaise : 26
niet lekker voelen : 1
oedeem : 2
onbestendig gevoel borstkas : 2
ontsteking op de injectieplaats : 3
onttrekkingssyndroom : 8
onverwacht effect : 19
perifeer oedeem : 13
perifere zwelling : 1
pijn : 8
pijn in de borstkas : 5
pijn op de injectieplaats : 5
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
roodheid op de injectieplaats : 3
stoornis temperatuurregulatie : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 4
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 1
vermoeidheid : 17
verslechtering van de aandoening : 1
voedselinteractie : 2
zich dronken voelen : 2
zwelling : 2
zwelling aangezicht : 1
zwelling van injectieplaats : 3
Voeding en stofwisseling : 19
hunkering naar voedsel : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
uitdroging : 1
verminderde eetlust : 15
Voortplantingsstelsel en borsten : 12
impotentie : 3
onregelmatige menstruatie : 1
uitblijven zaadlozing : 1
vaginale bloeding : 1
verlate menstruatie : 2
wegblijven van de menstruatie : 4
Zenuwstelsel : 261
aandachtstoornis : 4
afwijkend coördinatievermogen : 1
bewegingsstoornis : 1
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 2
circadiane slaapritmestoornis : 1
clonus : 1
coma : 1
diffuse hoofdpijn : 3
duizeligheid : 50
een verlaagde spierspanning : 1
epilepsie : 2
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 5
evenwichtsstoornis : 8
flauwvallen : 17
geheugen vermindering : 3
geheugenverlies : 5
Guillain-Barré-syndroom : 1
hoofdpijn : 35
kokerzicht : 1
leuko-encefalopathie : 1
migraine : 3
migraine met voortekenen (aura) : 1
niet kunnen ruiken : 1
overmatige gevoeligheid : 1
perifere zenuwpijn : 1
presyncope : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 2
sedatie : 1
slaap paralyse : 1
slaapzucht (lethargie) : 1
slaperigheid : 44
Smaakstoornis : 3
spierspasmen : 3
Spraakstoornis (algemeen) : 4
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 10
toeval (convulsie) : 5
trilling/beving (tremor) : 12
verandering reukvermogen : 2
verlamming : 1
verminderd bewustzijn : 5
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 5
verstoorde smaak : 6
zenuwpijn : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

OXYCODON

Aantal meldingen 127.924
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
47.182
(37%)
50.709
(40%)
30.033
(23%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
16
(0%)
101.473
(79%)
18.539
(14%)
6.409
(5%)
1.487
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 7.836
Bloed- en lymfestelsel : 701
Bloedvaten : 2.895
Chirurgische en medische verrichtingen : 4.081
Congenitale en genetische afwijkingen : 607
Endocrien syteem : 279
Hart : 7.224
Huid- en onderhuid : 6.349
Immuunsysteem : 2.372
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3.781
Intoxicaties en letsels : 49.398
Lever en galwegen : 1.541
Maag-darmstelsel : 22.710
Neoplasmata : 1.484
Nier en urinewegen : 2.664
Oog : 1.738
Oor en evenwichtsorgaan : 683
Product aanlegenheden : 2.013
Psychisch : 48.133
Sociale omstandigheden : 8.783
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4.285
Testuitslagen en onderzoeken : 6.025
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 50.694
Voeding en stofwisseling : 2.797
Voortplantingsstelsel en borsten : 698
Zenuwstelsel : 21.598
Zwangerschap en perinatale periode : 488
Vergelijkbare geneesmiddelen