Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

PETHIDINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in PETHIDINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N02AB02 PETHIDINE Injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 6-12-2022.


PETHIDINE

Aantal meldingen 11
Ernstig 4
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
3
(27%)
7
(64%)
1
(9%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 3
Infantile apnoea : 1
kortademigheid : 1
luchtwegaandoening : 1
Bloedvaten : 1
lage bloeddruk : 1
Hart : 1
bradycardie foetaal : 1
Huid- en onderhuid : 4
galbulten : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 1
Jeuk : 1
Immuunsysteem : 2
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
abces op de injectie plaats : 1
Maag-darmstelsel : 1
braken : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
oorpijn : 1
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 2
depressieve stemming : 1
dissociatie : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 5
jeuk op de injectieplaats : 1
pijn : 1
pijn op de injectieplaats : 1
roodheid op de injectieplaats : 1
vermoeidheid : 1
Zenuwstelsel : 5
een verlaagde spierspanning : 1
flauwvallen : 1
spierspasmen : 1
verhoogde spanning : 1
verminderde gevoeligheid : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
foetale hypokinesie : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PETHIDINE

Aantal meldingen 38.349
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
23.700
(62%)
13.016
(34%)
1.633
(4%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
203
(1%)
9.297
(24%)
26.607
(69%)
888
(2%)
1.354
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.112
Bloed- en lymfestelsel : 96
Bloedvaten : 2.766
Chirurgische en medische verrichtingen : 82
Congenitale en genetische afwijkingen : 36
Endocrien syteem : 8
Hart : 1.484
Huid- en onderhuid : 8.258
Immuunsysteem : 3.075
Infecties en parasitaire aandoeningen : 211
Intoxicaties en letsels : 800
Lever en galwegen : 86
Maag-darmstelsel : 14.945
Neoplasmata : 35
Nier en urinewegen : 195
Oog : 422
Oor en evenwichtsorgaan : 158
Product aanlegenheden : 77
Psychisch : 1.742
Sociale omstandigheden : 81
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 405
Testuitslagen en onderzoeken : 669
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 4.615
Voeding en stofwisseling : 150
Voortplantingsstelsel en borsten : 26
Zenuwstelsel : 11.636
Zwangerschap en perinatale periode : 54
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N02AB03 ABSTRAL (FENTANYL) Tablet
2 N02AB03 ACTIQ (FENTANYL) Zuigtablet
3 N02AB03 BREAKYL (FENTANYL) Tablet
4 N02AB03 DUROGESIC (FENTANYL) Pleister
5 N02AB03 EFFENTORA (FENTANYL) Tablet
6 N02AB03 FENTANYL Druppels, Neusspray, Pleister, Zuigtablet
7 N02AB03 INSTANYL (FENTANYL) Neusspray
8 N02AB03 IONSYS (FENTANYL) Systeem voor transdermaal gebruik
9 N02AB03 PECFENT (FENTANYL) Neusspray
10 N02AB03 RECIVIT (FENTANYL) Tablet
11 N02AB72 PETHIDINE/PROMAZINE Injectievloeistof