Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

FENTANYL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in FENTANYL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N02AB03 ABSTRAL (FENTANYL) Tablet
N02AB03 ACTIQ (FENTANYL) Zuigtablet
N02AB03 BREAKYL (FENTANYL) Tablet
N02AB03 DUROGESIC (FENTANYL) Pleister
N02AB03 EFFENTORA (FENTANYL) Tablet
N02AB03 FENTANYL Druppels, Neusspray, Pleister
N02AB03 INSTANYL (FENTANYL) Neusspray
N02AB03 IONSYS (FENTANYL) Systeem voor transdermaal gebruik
N02AB03 PECFENT (FENTANYL) Neusspray
N02AB03 RECIVIT (FENTANYL) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Ekhart, C., Hunsel, F. van Meldingen over bijwerkingen opioïden nemen gestaag toe Pharmaceutisch Weekblad 2019 154(20):14-15
2 Hartman, J., Hunsel, F. van Verslaving niet uitgesloten bij snelwerkend fentanyl PW 2016 151(10):30-31
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 30-6-2020.


FENTANYL

Aantal meldingen 248
Ernstig 32
Geslacht
Man
Vrouw
83
(33%)
165
(67%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 21
beklemming keel : 1
bloedneus : 1
droge keel : 1
hik : 1
hypoventilatie : 1
kortademigheid : 12
niezen : 1
onderdrukking ademhaling : 2
stoornis in de gasuitwisseling : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
Normocytic anaemia : 1
Bloedvaten : 8
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 1
flauwvallen : 1
Koude vingertoppen en tenen : 3
lage bloeddruk : 1
overmatig blozen : 1
Endocrien syteem : 1
acute bijnierschorsinsufficiëntie : 1
Hart : 7
hartkloppingen : 6
iets vertraagde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (1e graads AV blok) : 1
Huid- en onderhuid : 43
blaar : 3
contact eczeem : 3
Enkelvoudige blauwe plek : 1
haaruitval : 3
huidhypopigmentatie : 2
huidirritatie : 1
huiduitslag : 2
Jeuk : 8
jeukende huiduitslag : 2
Meerdere blauwe plekken : 1
nagelafwijking : 1
nagelongemak : 1
overmatig zweten : 11
rode huiduitslag : 1
roodheid : 1
Stevens-Johnson-syndroom : 1
vervellen : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
onsteking van het netvlies : 1
Intoxicaties en letsels : 4
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
Onjuiste toedieningsweg van product : 1
overdosis : 1
val : 1
Lever en galwegen : 1
galblaasdilatatie : 1
Maag-darmstelsel : 76
bloederige ontlasting : 1
braken : 16
branderige tong : 1
buikklachten : 5
buikpijn : 3
diarree : 2
droge mond : 4
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 2
lipzwelling : 2
misselijkheid : 28
obstipatie, verstopping : 3
opgezette buik : 2
pijn in de mond : 1
tintelingen mond : 1
tongaandoening : 1
verkleurde ontlasting : 1
winderigheid : 1
Nier en urinewegen : 4
urineretentie : 2
vaak plassen : 1
verkleuring van de urine : 1
Oog : 11
blindheid : 2
droog oog : 1
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 2
pupil vernauwing : 2
scherpzien gereduceerd : 1
tijdelijke blindheid : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 4
binnenooraandoening : 1
cerumen samengeperst : 1
doofheid : 1
overgevoeligheid voor geluid : 1
Product aanlegenheden : 14
adhesieaangelegenheid m.b.t. product : 2
klacht over product : 8
product blisterverpakkingaangelegenheid : 1
product druppelaaraangelegenheid : 1
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
slecht functioneren van hulpmiddel : 1
Psychisch : 54
afhankelijkheid van geneesmiddel : 1
agressie : 2
angst : 3
depressie : 1
depressieve stemming : 4
Derealisatie : 1
emotionele labiliteit : 1
hallucinaties : 4
ijlen : 5
manie : 1
nachtmerrie : 3
onrust : 4
paniekaanval : 2
psychotische stoornis : 4
rusteloosheid : 2
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 3
spanning : 1
stemmingswisselingen : 1
verwarde toestand : 4
vrees : 1
woede-aanval : 2
zelfmoordgedachte : 1
zelfmoordpoging : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 17
gewrichtsstijfheid : 1
pijn in arm of been : 2
rugpijn : 1
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 3
spierspasmen : 7
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 10
gewicht verhoogd : 2
gewicht verlaagd : 2
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
INR verhoogd : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
wisselende glucosespiegel : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 120
Administration site irritation : 1
erytheem op de toedieningsplaats : 5
exfoliatie op toedieningsplaats : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 5
geneesmiddelentolerantie : 1
geneesmiddelinteractie : 13
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
geneesmiddelonttrekkingssyndroom bij pasgeborene bij medicijngebruik door de moeder : 1
gevoel abnormaal : 2
gezichtszwelling : 2
hematoom op aanbrengingsplaats : 1
het heet hebben : 1
huidontsteking op de plaats van toediening : 1
huilen : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 2
koorts : 2
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 1
malaise : 9
oedeem : 2
onttrekkingssyndroom : 10
onverwacht effect : 15
perifeer oedeem : 3
pijn : 4
pijn in de borstkas : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
pruritus op de toedieningsplaats : 3
reactie op de plaats van toediening : 11
slijmvliesbloeding : 3
Therapeutisch product effect verlaagd : 4
vermoeidheid : 5
verslechtering van de aandoening : 1
voedselinteractie : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
zuigelingensterfte : 1
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 1
zwelling op de toedieningsplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 6
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
verminderde eetlust : 4
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
oligospermie : 1
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 1
Zenuwstelsel : 68
aandachtstoornis : 1
bewustzijnsverlies : 1
cognitieve aandoening : 1
coma : 2
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 12
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 1
flauwvallen : 2
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
geheugen vermindering : 3
geheugenverlies : 1
gezichtsvelduitval : 1
hoofdpijn : 8
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
hypersomnie : 1
niet-reagerend op prikkels : 1
overmatige gevoeligheid : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 11
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 1
spierspasmen : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
tintelingen : 1
toestand van bewegingloosheid (stupor) : 1
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 3
verandering reukvermogen : 1
verminderd bewustzijn : 2
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

FENTANYL

Aantal meldingen 182.309
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
95.616
(52%)
56.570
(31%)
30.123
(17%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
264
(0%)
85.096
(47%)
83.076
(46%)
11.897
(7%)
1.976
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 9.253
Bloed- en lymfestelsel : 636
Bloedvaten : 5.808
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.807
Congenitale en genetische afwijkingen : 119
Endocrien syteem : 346
Hart : 6.090
Huid- en onderhuid : 12.173
Immuunsysteem : 2.681
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3.162
Intoxicaties en letsels : 43.630
Lever en galwegen : 727
Maag-darmstelsel : 66.652
Neoplasmata : 2.369
Nier en urinewegen : 3.191
Oog : 1.739
Oor en evenwichtsorgaan : 739
Product aanlegenheden : 12.426
Psychisch : 18.350
Sociale omstandigheden : 1.686
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4.975
Testuitslagen en onderzoeken : 6.274
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 50.795
Voeding en stofwisseling : 2.847
Voortplantingsstelsel en borsten : 404
Zenuwstelsel : 40.164
Zwangerschap en perinatale periode : 285
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N02AB02 PETHIDINE Injectievloeistof
2 N02AB72 PETHIDINE/PROMAZINE Injectievloeistof