Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

BUPRENORFINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in BUPRENORFINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N02AE01 BUPRENORFINE Pleister
N02AE01 BUTRANS (BUPRENORFINE) Pleister
N02AE01 TEMGESIC (BUPRENORFINE) Injectievloeistof, Tablet
N02AE01 TRANSTEC (BUPRENORFINE) Pleister

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Buprenorphine and inflammation resulting in skin depigmentation 2014
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 6-12-2022.


BUPRENORFINE

Aantal meldingen 266
Ernstig 31
Geslacht
Man
Vrouw
63
(24%)
203
(76%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 14
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
beklemming keel : 2
hik : 1
hyperventilatie : 1
Infantile apnoea : 1
kortademigheid : 4
neusverstopping : 1
stemloosheid : 1
stemstoornis : 2
Bloedvaten : 8
lage bloeddruk : 4
opvlieger : 2
overmatig blozen : 1
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
Hart : 7
hartfalen : 1
hartkloppingen : 3
onregelmatige hartslag : 1
snel hartritme : 1
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 81
allergische huidontsteking : 2
angio-oedeem : 1
blaar : 2
brandend gevoel van de huid : 6
contact eczeem : 1
dermale absorptie verstoord : 1
galbulten : 1
huidirritatie : 3
huidlaesie : 2
huidreactie : 4
huiduitslag : 12
Jeuk : 16
jeukende huiduitslag : 3
korst : 1
Meerdere blauwe plekken : 1
overmatig zweten : 10
palmerytheem : 1
pigmentatieaandoening : 1
roodheid : 9
vermindering huidpigment : 3
vervellen : 1
Immuunsysteem : 7
anafylactische reactie : 1
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 5
Infecties en parasitaire aandoeningen : 6
bacteriëmie : 1
borstontsteking : 1
huidinfectie : 1
pustels op de toedieningsplaats : 1
urineweginfectie : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 8
blootstelling via moedermelk : 1
huidabrasie : 1
litteken : 1
Product appearance confusion : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 1
verbranding : 1
wond : 1
Wrong dose : 1
Maag-darmstelsel : 87
aandoening maag-darmstelsel : 1
aften : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 2
braken : 17
branderige tong : 1
buikklachten : 1
buikpijn : 1
diarree : 2
droge mond : 7
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
gezwollen tong : 1
gingiva-pijn : 1
lipaandoening : 1
lipzwelling : 1
misselijkheid : 29
obstipatie, verstopping : 9
ontsteking mondholte : 2
pijn in de bovenbuik : 1
pijn in de mond : 1
tandpijn : 1
tongaandoening : 1
Tongue erythema : 1
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
winderigheid : 1
zwelling in mond : 1
Nier en urinewegen : 7
Acute kidney injury : 1
bloed in de urine : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
urine-incontinentie : 1
urineretentie : 3
Oog : 4
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 1
periorbitale zwelling : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 6
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 3
overgevoeligheid voor geluid : 1
Paraesthesia ear : 1
Product aanlegenheden : 17
adhesieaangelegenheid m.b.t. product : 4
hulpmiddel adhesieaangelegenheid : 1
klacht over product : 6
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
product substitutieaangelegenheid : 2
slecht functioneren van hulpmiddel : 2
verpakking van product moeilijk te openen : 1
Psychisch : 52
agressie : 2
angst : 7
angststoornis : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 3
Derealisatie : 1
desoriëntatie : 1
emotionele stoornis : 1
hallucinatie (visueel) : 3
hallucinaties : 3
het uitblijven van een orgasme : 1
ijlen : 2
katatonie : 1
nachtmerrie : 4
onrust : 2
paniekaanval : 1
paniekreactie : 1
psychische stoornis : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 1
stemming veranderd : 1
verwarde toestand : 5
waandenkbeelden : 2
zelfmoordgedachte : 3
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 21
botpijn : 1
gewrichtspijn : 2
gewrichtszwelling : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 1
pijn in arm of been : 4
pijn in kaak : 1
skeletspierstijfheid : 1
spieraandoening : 1
Spierpijn : 3
spierspasmen : 5
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 7
gewicht verlaagd : 3
hartfrequentie verlaagd : 1
INR verlaagd : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 165
Administration site induration : 1
brandwond op toedieningsplaats : 5
erytheem op de toedieningsplaats : 18
erytheem op toedieningsplaats : 1
exfoliatie op toedieningsplaats : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 3
geneesmiddelinteractie : 4
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 2
gevoel abnormaal : 2
gevoel van relaxatie : 1
gezichtszwelling : 1
griepachtige verschijnselen : 2
huidontsteking op de plaats van toediening : 4
huilen : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
injectieplaatswarmte : 1
irritatie op de toedieningsplaats : 2
koorts : 1
koude rillingen : 4
lichaamszwakte : 1
lokale reactie : 1
malaise : 5
oedeem : 3
onbestendig gevoel borstkas : 1
ontlediging op de toedieningsplaats : 1
ontsteking op de injectieplaats : 1
onttrekkingssyndroom : 2
onverwacht effect : 19
overgevoeligheid op aanbrengingsplaats : 6
papels op de toedieningsplaats : 1
perifeer oedeem : 3
pijn : 3
pijn in de borstkas : 1
pijn op de aanbrengingsplaats : 1
pijn op de toedieningsplaats : 2
pruritus op de toedieningsplaats : 12
pruritus op toedieningsplaats : 1
rash op de toedieningsplaats : 4
reactie op de plaats van toediening : 31
roodheid op de injectieplaats : 1
Therapeutic response shortened : 1
vermoeidheid : 3
verslechtering van de aandoening : 1
vesikels op de toedieningsplaats : 3
zwelling : 2
Voeding en stofwisseling : 6
hunkering naar voedsel : 1
uitdroging : 2
verminderde eetlust : 3
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
borstpijn : 1
Zenuwstelsel : 78
aandachtstoornis : 1
coma : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 21
epilepsie : 1
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 1
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 5
gelaatsparese : 2
hoofdpijn : 11
hypersomnie : 1
presyncope : 3
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
sedatie : 1
slaapzucht (lethargie) : 1
slaperigheid : 9
slaperigheid pasgeborene : 1
Smaakstoornis : 2
Spraakstoornis (algemeen) : 3
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
tintelingen : 5
trilling/beving (tremor) : 3
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

BUPRENORFINE

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

Er is geen informatie bekend.