Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

CODEINE MET PARACETAMOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in CODEINE MET PARACETAMOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N02AJ06 PARACETAMOL/CODEINE Tablet, Zetpil

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 26-5-2020.


CODEINE MET PARACETAMOL

Aantal meldingen 956
Ernstig 136
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
241
(25%)
712
(74%)
3
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 82
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
astma : 1
beklemming keel : 1
benauwdheid (paradoxaal bronchospasme) : 1
bloedneus : 5
bronchospasme : 3
droogheid neusslijmvlies : 1
Faryngeale zwelling : 3
hik : 1
hoesten : 12
hyperventilatie : 1
interstitiële longziekte : 2
irritatie keel : 1
kortademigheid : 26
kortademigheid bij inspanning : 1
longaandoening : 1
longembolie : 1
loopneus : 1
luchtwegaandoening : 2
neusverstopping : 2
onderdrukking ademhaling : 1
ophoesten van bloed : 1
orofaryngeale pijn : 5
pijn strottenhoofd : 1
schadelijk effect op de long : 1
stemstoornis : 3
verhoogde bloeddruk in de longarterie : 1
vocht in de longen : 2
Bloed- en lymfestelsel : 19
aandoening bloedplaatje : 1
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 4
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
Bloedarmoede : 1
bloedarmoede met grotere rode bloedcellen dan normaal : 1
bloedingsneiging : 1
Normochromic anaemia : 1
Normocytic anaemia : 1
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) : 1
pancytopenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 3
uitgebreide stollingsreactie in de bloedvaten (DISC) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
versterkte afbraak rode bloedlichaampjes : 1
Bloedvaten : 48
bleekheid : 2
Bloeding : 3
Bloeduitstorting : 7
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 1
fenomeen van Raynaud : 1
flauwvallen : 4
Koude vingertoppen en tenen : 3
lage bloeddruk : 3
lage bloeddruk bij opstaan : 3
maligne hypertensie : 1
opvlieger : 6
overmatig blozen : 4
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 2
trombose : 1
vaatontsteking : 3
verhoogde bloeddruk : 4
Endocrien syteem : 4
hyperadrenocorticisme : 1
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 50
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
ernstige vernauwing kransslagader : 1
hartaandoening : 1
hartfalen : 3
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 25
hartstilstand : 1
onregelmatige hartslag : 9
onvoldoende werking van de rechter harthelft (hartfalen) : 1
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
snel hartritme : 4
trage hartslag : 2
Huid- en onderhuid : 236
acne : 2
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 21
brandend gevoel van de huid : 2
contact eczeem : 1
droge huid : 1
dunne huid : 2
eczeem : 2
eczeem bij verdroogde huid (vaak bij verminderde talgaanmaak) : 1
Enkelvoudige blauwe plek : 1
galbulten : 16
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
haaruitval : 24
huidaandoening : 3
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidafwijking (fixed eruption) : 1
huidontsteking : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidreactie : 3
huiduitslag : 45
huiduitslag ( maculo-papulair) : 5
huiduitslag (toxisch) : 1
huiduitslag met blaasjes : 1
Jeuk : 27
jeukende huiduitslag : 3
Meerdere blauwe plekken : 5
nachtzweten : 3
nagelafwijking : 1
nagelloslating : 1
onychoclasis : 1
op acne lijkende huidontsteking : 1
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig zweten : 22
palmerytheem : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
psoriasis : 4
reactie op zonlicht : 5
ringvormige rode huidvlekken (erythema annulare) : 1
rode huiduitslag : 8
roodheid : 6
toename huidpigment : 1
verandering haartextuur : 1
vermindering huidpigment : 2
vervellen : 4
Immuunsysteem : 14
anafylactische reactie : 1
anafylactische shock : 3
overgevoeligheid : 9
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 17
bacteriele hersenvliesontsteking : 1
faryngitis : 2
longontsteking : 1
nematodiase : 1
neus-keelontsteking : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ontsteking beenmerg : 1
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
ooginfectie : 1
orale candida infectie : 1
pustuleuze rash : 2
voorhoofdsholte ontsteking : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 1
ziekte van Pfeiffer (mononucleosis infectiosa) : 1
Intoxicaties en letsels : 9
branderig gevoel slokdarm : 1
femurfractuur : 1
kneuzing : 2
loslaten operatielitteken : 1
val : 2
verbranding : 1
wondcomplicatie na operatie : 1
Lever en galwegen : 12
afwijkende leverfunctie : 3
galblaaskoliek : 1
galstuwing : 1
geelzucht (hepatocellulair) : 1
Hepatitis : 2
hepatitis acuut : 1
hepatitis cholestatisch : 2
hepatocellulair letsel : 1
Maag-darmstelsel : 299
aandoening maag-darmstelsel : 6
aandoening slokdarm : 1
aandrang voor ontlasting : 1
abnormale ontlasting : 4
acute onsteking alvleesklier : 1
aften : 3
alvleesklierontsteking : 1
anale pruritus : 1
Anesthesie van de mond : 1
bloedbraken : 1
bloederige ontlasting : 1
bloeding van de endeldarm : 2
boeren : 1
braken : 27
branderige tong : 1
buikbloeding : 3
buikklachten : 8
buikpijn : 29
caries tanden : 2
colitis ulcerosa : 1
darmuitstulping (divertikel) : 1
diarree : 24
droge mond : 13
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 4
gezwollen tong : 4
Intestinal pseudo-obstruction : 1
landkaarttong : 1
lipaandoening : 1
lipzwelling : 3
maagaandoening : 1
maag-darm bloeding : 2
maagklachten : 4
maagontsteking : 1
maagperforatie : 1
maagzweer : 1
misselijkheid : 53
obstipatie, verstopping : 17
ontkleuring slijmvlies maag-darmstelsel : 1
ontsteking mondholte : 11
ontsteking van de slokdarmwand : 1
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 3
pijn in de bovenbuik : 12
pijn in de mond : 3
pijn in de onderbuik : 1
retroperitoneale fibrose : 1
speekselkliervergoting : 1
tandaandoening : 1
tandpijn : 1
tandverkleuring : 3
tandvlees bloeding : 1
tandvlees verkleuring : 1
tintelingen mond : 3
tongaandoening : 1
tongontsteking : 6
tongverkleuring : 11
Trichoglossia : 1
verandering in het speeksel : 2
verkleurde ontlasting : 2
winderigheid : 2
zweertje in de mond : 2
Neoplasmata : 2
goedaardig gezwel huid (papilloom) : 1
overgangscelcarcinoomkanker van de nierkelk en ureter : 1
Nier en urinewegen : 22
aandoening urinelozing : 3
bloed in de urine : 3
hypocalciurie : 1
nefrotisch syndroom : 1
nierfalen : 2
nierfunctie verminderd : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 2
urine-incontinentie : 1
urineretentie : 4
urinewegaandoening : 1
vaker urineren : 2
verkleining van de nier (nieratrofie) : 1
Oog : 45
aandoening rondom oogkas : 1
accomodatiestoornis ooglens : 2
afwijking gele vlek van het oog (maculopathie) : 1
afwijking in het epitheel van het netvliespigment : 1
blindheid : 1
dubbelzien : 3
gezichtsvermogen afgenomen : 9
halogezicht : 1
oculogyrische crisis : 1
ontsteking oogleden : 1
oogaandoening : 2
oogirritatie : 1
ooglidzwelling : 1
oogontsteking : 1
oogpijn : 2
oogzenuw aandoening : 1
oogzwelling : 1
pupil vernauwing : 1
staar : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
vochtophoping rondom oogkas : 2
wazig zien : 10
Oor en evenwichtsorgaan : 18
doofheid : 1
draaiduizeligheid : 5
ooraandoening : 1
oorsuizen : 8
slechthorendheid : 3
Product aanlegenheden : 7
klacht over product : 6
kleuraangelegenheid m.b.t. medisch hulpmiddel : 1
Psychisch : 105
abnormale dromen : 2
achtervolgingswaan : 2
agressie : 4
angst : 5
Apathisch : 4
dagdromen : 1
depressie : 6
depressieve stemming : 4
Derealisatie : 1
desoriëntatie : 3
dissociatieve stoornis : 1
hallucinatie (visueel) : 3
hallucinaties : 12
manie : 1
nachtmerrie : 6
onrust : 3
paniekreactie : 1
psychische stoornis : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 8
slaapstoornis : 4
slapeloosheid : 11
tandenknarsen : 1
uitgelaten stemming : 1
verminderd libido : 4
verwarde toestand : 8
zelfmoordgedachte : 6
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 97
botaandoening : 1
botpijn : 3
Dupuytren-contractuur : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 5
fibromyalgie : 1
gewrichtspijn : 9
nekpijn : 1
osteitis : 2
osteoporose : 1
pees pijn : 1
peesafwijking : 1
pijn in arm of been : 3
pijn in kaak : 1
plantaire fasciale fibromatosis : 1
rugpijn : 4
skeletspierstelsel borstpijn : 1
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 3
slijmbeursonsteking : 1
spieraandoening : 1
spierbloeding : 2
spiercontractuur : 1
Spierpijn : 28
spierspasmen : 19
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 4
Testuitslagen en onderzoeken : 51
bilirubine bloed verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 2
bloeddruk verlaagd : 1
BSE verhoogd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 1
creatininespiegel bloed verhoogd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 2
gewicht verhoogd : 12
gewicht verlaagd : 2
glucosespiegel bloed verhoogd : 2
hartfrequentie verlaagd : 1
INR verlaagd : 3
lactaatdehydrogenasespiegel bloed verhoogd : 1
leverenzym abnormaal : 2
leverenzym verhoogd : 2
leverfunctietests abnormaal : 5
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
Productresidu aanwezig : 1
protrombinespiegel verlaagd : 1
schildklierfunctietest abnormaal : 1
schommeling in International Normalized Ratio : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
vertraagde bloedstolling : 3
vitamine B6 verhoogd : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 190
Complication associated with device : 1
dorst : 1
fysieke conditie afname : 1
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 11
gevoel abnormaal : 2
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gezichtszwelling : 6
griepachtige verschijnselen : 2
het heet hebben : 2
het koud hebben : 4
inhiberend geneesmiddel interactie : 2
injectieplaatskneuzing : 1
injectieplaatswarmte : 1
koorts : 9
koude rillingen : 6
lichaamszwakte : 1
loopstoornis : 4
malaise : 9
oedeem : 5
onbestendig gevoel borstkas : 3
ontsteking op de injectieplaats : 3
onttrekkingssyndroom : 2
onverwacht effect : 23
overgevoeligheid op aanbrengingsplaats : 1
perifeer oedeem : 17
pijn : 3
pijn in de borstkas : 17
pijn op de injectieplaats : 4
poliep : 1
reactie op de plaats van toediening : 1
roodheid op de injectieplaats : 1
slijmvliesonsteking : 1
uittreding van cytostatica buiten de bloedbaan op de injectie plaats : 1
verminderde werkzaamheid : 5
vermoeidheid : 27
zich dronken voelen : 5
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 1
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 32
herverdeling van vet : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 2
jicht : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 4
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 2
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 2
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 2
ophoping van melkzuur in het bloed (melkzuur-acidose) : 2
toegenomen eetlust : 3
uitdroging : 1
verhoging calcium (hypercalciëmie) : 2
verminderde eetlust : 6
vocht vasthouden : 2
zwaarlijvigheid : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 27
bloedingen na de menopauze : 1
borstaandoening : 1
borstpijn : 1
borstvergroting : 1
impotentie : 3
melkafscheiding : 1
onregelmatige menstruatie : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
seksuele stoornis : 1
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 1
tepelpijn : 1
uitblijven zaadlozing : 1
vaginale afscheiding : 3
vaginale bloeding : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 4
vulvovaginaal branderig gevoel : 2
vulvovaginale pijn : 1
vulvovaginale pruritus : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 247
aandachtstoornis : 5
aangezichtspijn : 1
afwijkend coördinatievermogen : 2
ataxie : 1
bewegingsarmoede : 1
bewegingsdrang (chorea) : 1
bewustzijnsverlies : 2
branderig gevoel : 3
cluster hoofdpijn : 1
coma : 2
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 43
dyskinesie : 1
epilepsie : 3
evenwichtsstoornis : 1
extrapiramidale aandoening : 1
facialis neuralgie : 1
flauwvallen : 6
geheugen vermindering : 8
geheugenverlies : 1
gezichtsvelduitval : 1
hersenaandoening (encefalopathie) : 1
herseninfarct : 1
hoofdpijn : 41
Idiopathic intracranial hypertension : 1
infarct in kleine hersenen : 1
migraine : 6
myasthenia gravis : 1
neurologisch symptoom : 1
niet kunnen ruiken : 3
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overmatige bewegingsdrang : 1
overmatige gevoeligheid : 2
perifere zenuwpijn : 2
pijn in de grote been zenuw : 1
Polyneuropathie : 1
presyncope : 3
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 2
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 18
Smaakstoornis : 2
smaakverlies : 9
spanningshoofdpijn : 1
spierspasmen : 3
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 12
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toeval (convulsie) : 3
toeval (convulsie) na staken van een geneesmiddel : 1
tongverlamming : 1
trage response op stimuli : 1
trilling/beving (tremor) : 8
verandering reukvermogen : 3
verhoogde spanning : 2
verlamming van de Radialiszenuw in de arm : 1
verminderde gevoeligheid : 4
verstoorde smaak : 12
zenuwpijn : 2
zenuwpijn handen en voeten : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 2
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CODEINE MET PARACETAMOL

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N02AJ13 TRAMADOL/PARACETAMOL Filmomhulde tablet
2 N02AJ13 ZALDIAR (TRAMADOL/PARACETAMOL) Filmomhulde tablet