Lareb Databank

Opnieuw zoeken

ACETYLSALICYLZUUR

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ACETYLSALICYLZUUR behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N02BA01 ACETYLSALICYLZUUR Poeder injectievloeistof, Tablet
N02BA01 ALKA SELTZER (ACETYLSALICYLZUUR) Bruistablet
N02BA01 ASPEGIC (ACETYLSALICYLZUUR) Poeder injectievloeistof
N02BA01 ASPIRINE (ACETYLSALICYLZUUR) Kauwtablet, Tablet, Zakje
N02BA01 ASPRO (ACETYLSALICYLZUUR) Bruistablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 29-11-2022.


ACETYLSALICYLZUUR

Aantal meldingen 67
Ernstig 15
Geslacht
Man
Vrouw
29
(43%)
38
(57%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 10
astma : 1
bloedneus : 3
hemothorax : 1
hoorbare piepende ademhaling : 1
hyperventilatie : 1
kortademigheid : 2
stemstoornis : 1
Bloed- en lymfestelsel : 4
auto-immuunhemolytische anemie : 1
Bloedarmoede : 2
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 4
blauwe pijnlijke verkleuring van een teen : 1
flauwvallen : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 1
Hart : 3
hartkloppingen : 2
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 30
angio-oedeem : 5
galbulten : 5
haaruitval : 2
huidaandoening : 1
huiduitslag : 6
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
Jeuk : 5
jeukende huiduitslag : 1
roodheid : 2
vervellen : 2
Immuunsysteem : 9
anafylactische reactie : 3
geneesmiddelenovergevoeligheid : 3
overgevoeligheid : 3
Maag-darmstelsel : 8
braken : 1
diarree : 1
lipoedeem : 1
lipzwelling : 2
maag-darm bloeding : 1
maagzweer : 1
tintelingen mond : 1
Nier en urinewegen : 1
verkleuring van de urine : 1
Oog : 11
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
ooglidzwelling : 3
oogzwelling : 1
scherpzien gereduceerd : 1
traanproductie verhoogd : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 1
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 5
doofheid : 1
oorsuizen : 4
Psychisch : 6
leesstoornis : 1
Lusteloos : 1
rusteloosheid : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
spanning : 1
Speech sound disorder : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 6
pijn in arm of been : 1
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 1
Spierpijn : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 4
gewicht verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 22
geneesmiddelinteractie : 2
het koud hebben : 1
injectieplaatswarmte : 1
koorts : 1
koude rillingen : 2
malaise : 1
niet lekker voelen : 1
oedeem : 2
ontsteking op de injectieplaats : 1
onverwacht effect : 3
pijn op de injectieplaats : 1
roodheid op de injectieplaats : 1
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 1
vermoeidheid : 1
zwelling aangezicht : 2
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 2
jicht : 2
Zenuwstelsel : 16
ataxie : 1
duizeligheid : 2
evenwichtsstoornis : 1
hersenbloeding : 1
hoofdpijn : 4
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 2
stoornis van het schrijven : 1
tintelingen : 1
trilling/beving (tremor) : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ACETYLSALICYLZUUR

Aantal meldingen 177.930
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
77.856
(44%)
92.422
(52%)
7.652
(4%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1.951
(1%)
52.965
(30%)
53.644
(30%)
65.688
(37%)
3.682
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 21.982
Bloed- en lymfestelsel : 14.243
Bloedvaten : 14.107
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.275
Congenitale en genetische afwijkingen : 892
Endocrien syteem : 256
Hart : 7.686
Huid- en onderhuid : 30.264
Immuunsysteem : 6.425
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3.801
Intoxicaties en letsels : 19.097
Lever en galwegen : 2.019
Maag-darmstelsel : 68.322
Neoplasmata : 1.344
Nier en urinewegen : 8.803
Oog : 8.172
Oor en evenwichtsorgaan : 1.898
Product aanlegenheden : 920
Psychisch : 4.608
Sociale omstandigheden : 276
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4.557
Testuitslagen en onderzoeken : 10.262
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 22.589
Voeding en stofwisseling : 3.534
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.574
Zenuwstelsel : 23.712
Zwangerschap en perinatale periode : 1.250
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N02BA11 DIFLUNISAL Tablet
2 N02BA11 DOLACED (DIFLUNISAL) Tablet
3 N02BA15 ASCAL (CARBASALAATCALCIUM) Zakje (poeder)
4 N02BA51 ASPIRINE C (ACETYLSALICYLZUUR/ASCORBINEZUUR) Bruistablet
5 N02BA51 MIGRAFIN (ACETYLSALICYLZUUR/METOCLOPRAMIDE) Zakje (poeder)
6 N02BA65 CARBASALAATCALCIUM, COMB.PREPARATEN EXCL PSYCHOLEPTICA Overige toedieningsvormen