Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

ACETYLSALICYLZUUR, COMB.PREPARATEN EXCL PSYCHOLEPTICA

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in ACETYLSALICYLZUUR, COMB.PREPARATEN EXCL PSYCHOLEPTICA behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N02BA51 ASPIRINE C (ACETYLSALICYLZUUR/ASCORBINEZUUR) Bruistablet
N02BA51 MIGRAFIN (ACETYLSALICYLZUUR/METOCLOPRAMIDE) Zakje (poeder)

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 3-10-2023.


ACETYLSALICYLZUUR, COMB.PREPARATEN EXCL PSYCHOLEPTICA

Aantal meldingen 37
Ernstig 3
Geslacht
Man
Vrouw
10
(27%)
27
(73%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 4
bronchospasme : 1
Faryngeale zwelling : 1
kortademigheid : 1
loopneus : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
Huid- en onderhuid : 7
angio-oedeem : 2
galbulten : 2
Jeuk : 1
Meerdere blauwe plekken : 1
rode huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 2
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
overgevoeligheid : 1
Maag-darmstelsel : 18
aandoening maag-darmstelsel : 1
braken : 2
buikpijn : 4
diarree : 2
gezwollen tong : 1
misselijkheid : 2
obstipatie, verstopping : 3
tandverkleuring : 1
tongspasme : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
Oog : 2
vochtophoping rondom oogkas : 1
zwelling van ooglid : 1
Psychisch : 6
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 2
abnormaal orgasme : 1
angst : 1
rusteloosheid : 1
slapeloosheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1
dwangstand van het hoofd : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 5
gezichtszwelling : 1
koorts : 1
malaise : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 1
Zenuwstelsel : 9
dementie : 1
duizeligheid : 1
dyskinesie : 2
hoofdpijn : 1
krampachtige achteroverstrekking lichaam : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
slaperigheid : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ACETYLSALICYLZUUR, COMB.PREPARATEN EXCL PSYCHOLEPTICA

Aantal meldingen 206.119
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
89.865
(44%)
106.833
(52%)
9.421
(5%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
2.902
(1%)
59.601
(29%)
65.830
(32%)
73.841
(36%)
3.945
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 25.443
Bloed- en lymfestelsel : 15.939
Bloedvaten : 16.112
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.490
Congenitale en genetische afwijkingen : 957
Endocrien syteem : 283
Hart : 8.762
Huid- en onderhuid : 35.311
Immuunsysteem : 7.818
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4.484
Intoxicaties en letsels : 22.756
Lever en galwegen : 2.288
Maag-darmstelsel : 77.911
Neoplasmata : 1.552
Nier en urinewegen : 10.213
Oog : 10.171
Oor en evenwichtsorgaan : 2.168
Product aanlegenheden : 1.045
Psychisch : 5.239
Sociale omstandigheden : 312
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 5.326
Testuitslagen en onderzoeken : 11.816
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 26.600
Voeding en stofwisseling : 4.160
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.784
Zenuwstelsel : 26.674
Zwangerschap en perinatale periode : 1.608
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N02BA01 ACETYLSALICYLZUUR Poeder injectievloeistof, Tablet
2 N02BA01 ALKA SELTZER (ACETYLSALICYLZUUR) Bruistablet
3 N02BA01 ASPEGIC (ACETYLSALICYLZUUR) Poeder injectievloeistof
4 N02BA01 ASPIRINE (ACETYLSALICYLZUUR) Kauwtablet, Tablet, Zakje
5 N02BA01 ASPRO (ACETYLSALICYLZUUR) Bruistablet
6 N02BA11 DIFLUNISAL Tablet
7 N02BA11 DOLACED (DIFLUNISAL) Tablet
8 N02BA15 ASCAL (CARBASALAATCALCIUM) Zakje (poeder)
9 N02BA65 CARBASALAATCALCIUM, COMB.PREPARATEN EXCL PSYCHOLEPTICA Overige toedieningsvormen