Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

PARACETAMOL, COMBINATIEPREPARATEN EXCL PSYCHOLEPTICA

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in PARACETAMOL, COMBINATIEPREPARATEN EXCL PSYCHOLEPTICA behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N02BE51 ACETYLSALICYLZUUR/PARACETAMOL/COFFEINE Tablet
N02BE51 ANTIGRIPPINE (PARACETAMOL/ASCORBINEZUUR) Poeder voor drank
N02BE51 ANTIGRIPPINE (PARACETAMOL/COFFEINE/ASCORBINEZUUR) Tablet
N02BE51 APC TABLET (ACETYLSALICYLZUUR/PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
N02BE51 BOOTS PHARMACEUTICALS (PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
N02BE51 CITROSAN (PARACETAMOL/ASCORBINEZUUR) Poeder voor drank
N02BE51 EXCEDRIN (ACETYLSALICYLZUUR/PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
N02BE51 FINIMAL (PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
N02BE51 FINIMAL (PARACETAMOL/COFFEINE/ASCORBINEZUUR) Bruistablet
N02BE51 HOOFDPIJNPOEDERS 'DARO' (PARACETAMOL/PROPYFENAZON/COFFEINE) Zakje (poeder)
N02BE51 HOOFDPIJNPOEDERS 'DARO' (PROPYFENAZON/PARACETAMOL/COFFEINE) Zakje (poeder)
N02BE51 IDYL (PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
N02BE51 LIVSANE (PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
N02BE51 PANADOL PLUS (PARACETAMOL/COFFEINE) Omhulde tablet
N02BE51 PARACETAMOL/ASCORBINEZUUR Poeder voor drank
N02BE51 PARACETAMOL/COFFEINE Tablet
N02BE51 PARACETAMOL/METOCLOPRAMIDE Zetpil
N02BE51 PARACETAMOL/VITAMINE C (PARACETAMOL/ASCORBINEZUUR) Zakje (poeder)
N02BE51 PARACOF (PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
N02BE51 PARADON HTP (PROPYFENAZON/PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
N02BE51 PROPYFENAZON/PARACETAMOL/COFFEINE Tablet
N02BE51 ROTER (PARACETAMOL/ASCORBINEZUUR) Poeder voor drank
N02BE51 SANALGIN (PROPYFENAZON/PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
N02BE51 SARIDON (PROPYFENAZON/PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
N02BE51 WITTE-KRUISPREPARATEN (PARACETAMOL/COFFEINE) Zakje (poeder)

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Bijl A.M.H, van Puijenbroek EP Anaphylactic reactions to OTC analgesics, particularly propyphenazone-combinations Drug Safety 2004 27(12):921-922 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Anaphylactic reactions on the combination of paracetamol, propyphenazone and caffeine (Saridon®) 2004 Signals document
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 26-4-2022.


PARACETAMOL, COMBINATIEPREPARATEN EXCL PSYCHOLEPTICA

Aantal meldingen 142
Ernstig 21
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
43
(30%)
98
(69%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 18
afwijkende ademhaling : 1
bloedneus : 2
droge keel : 1
hoesten : 2
hoorbare piepende ademhaling : 2
irritatie keel : 1
kortademigheid : 7
loopneus : 1
neusklachten : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 4
aderaandoening handen en voeten : 1
Bloeduitstorting : 1
hoge bloeddruk : 1
trombose : 1
Hart : 8
hartkloppingen : 7
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
Huid- en onderhuid : 47
allergische huidontsteking : 2
angio-oedeem : 8
galbulten : 9
huidaandoening : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 8
Jeuk : 5
jeukende huiduitslag : 2
Meerdere blauwe plekken : 2
overmatig zweten : 4
rode huiduitslag : 4
roodheid : 1
Immuunsysteem : 20
anafylactische reactie : 3
anafylactische shock : 6
immuuncomplexgemedieerde reactie type III : 1
overgevoeligheid : 6
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 3
type I hypersensitiviteit : 1
Maag-darmstelsel : 51
aambeien : 1
aandoening maag-darmstelsel : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
boeren : 1
braken : 6
buikklachten : 4
buikpijn : 8
colitis microscopisch : 1
diarree : 8
gehemelte oedeem : 1
maagklachten : 1
maagzweer met bloeding : 1
misselijkheid : 11
oesofaguspijn : 1
pijn in de bovenbuik : 1
slokdarm ongemak : 1
tongverkleuring : 1
verminderde gevoeligheid in de mond : 2
Nier en urinewegen : 6
aandoening urinelozing : 1
Acute kidney injury : 1
kristalurie : 1
urinegeur abnormaal : 1
vaker urineren : 1
verkleuring van de urine : 1
Oog : 8
droog oog : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
glasvochttroebelingen : 1
oogontsteking : 1
oogzwelling : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 2
draaiduizeligheid : 1
slechthorendheid : 1
Psychisch : 8
afhankelijkheid van geneesmiddel : 1
onrust : 1
reukhallucinatie : 1
slapeloosheid : 3
verwarde toestand : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 9
pijn in arm of been : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 2
spierspasmen : 4
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 4
bloeddruk verhoogd : 2
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
urineanalyse abnormaal : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 35
geneesmiddelinteractie : 2
gevoel abnormaal : 1
gezichtszwelling : 1
het heet hebben : 1
injectieplaatshematoom : 1
koorts : 3
koude rillingen : 2
malaise : 3
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
onttrekkingssyndroom : 1
onverwacht effect : 1
pijn in de borstkas : 4
pijn op de injectieplaats : 1
roodheid op de injectieplaats : 2
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 1
vermoeidheid : 6
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 5
bloedingen na de menopauze : 1
Heavy menstrual bleeding : 2
Intermenstrual bleeding : 2
Zenuwstelsel : 32
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 1
duizeligheid : 8
flauwvallen : 1
hoofdpijn : 6
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 1
tintelingen : 4
tintelingen slijmvlies : 1
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 3
verandering reukvermogen : 3
verminderde gevoeligheid : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PARACETAMOL, COMBINATIEPREPARATEN EXCL PSYCHOLEPTICA

Aantal meldingen 161.428
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
93.272
(58%)
55.328
(34%)
12.828
(8%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
2.737
(2%)
58.532
(36%)
55.256
(34%)
41.712
(26%)
3.191
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 9.127
Bloed- en lymfestelsel : 4.049
Bloedvaten : 4.897
Chirurgische en medische verrichtingen : 706
Congenitale en genetische afwijkingen : 459
Endocrien syteem : 123
Hart : 4.795
Huid- en onderhuid : 46.527
Immuunsysteem : 5.363
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3.482
Intoxicaties en letsels : 36.839
Lever en galwegen : 13.019
Maag-darmstelsel : 26.021
Neoplasmata : 344
Nier en urinewegen : 4.248
Oog : 8.238
Oor en evenwichtsorgaan : 921
Product aanlegenheden : 4.063
Psychisch : 14.835
Sociale omstandigheden : 517
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3.044
Testuitslagen en onderzoeken : 11.296
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 33.146
Voeding en stofwisseling : 3.563
Voortplantingsstelsel en borsten : 518
Zenuwstelsel : 17.425
Zwangerschap en perinatale periode : 737
Vergelijkbare geneesmiddelen