Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

SUMATRIPTAN

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in SUMATRIPTAN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N02CC01 IMIGRAN (SUMATRIPTAN) Injectievloeistof, Neusspray
N02CC01 IMIGRAN FTAB (SUMATRIPTAN) Tablet
N02CC01 SUMATRIPTAN Injectievloeistof, Tablet, Zetpil

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Coulter D.M., Passier J.L.M., Puijenbroek van E.P. Activation of Pain by Sumatriptan Headache 2003 43(9):994-999
2 Coulter D.M., Passier J.L.M., Puijenbroek van E.P. Activation of Pain by Sumatriptan Headache 2003 43(9):994-999
3 Passier J.L.M. Pijn activering door sumatriptan GeBu 2004 38(10):79-80
4 Passier J.L.M., Coulter D.M., Puijenbroek van E.P. Selective serotonergic vasoconstrictors in suspected association with pain activation (abstract) PEDS 2002 11(2):S257
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Selective serotonergic vasoconstrictors (triptans) and pain re-activation - an update 2015
2 Selective serotonergic vasoconstrictors in suspected association with pain activation 2002
3 Sumatriptan and zolmitriptan and emotional disinhibition 2003
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-7-2020.


SUMATRIPTAN

Aantal meldingen 509
Ernstig 53
Geslacht
Man
Vrouw
91
(18%)
418
(82%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 62
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
beklemming keel : 7
bloedneus : 6
Faryngeale zwelling : 3
irritatie keel : 1
kortademigheid : 20
neusklachten : 2
oedeem van het strottenhoofd : 1
ophoesten van bloed : 1
orofaryngeaal ongemak : 2
orofaryngeale pijn : 14
slaap apneu syndroom : 1
stemstoornis : 3
Bloed- en lymfestelsel : 2
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 38
aderaandoening handen en voeten : 1
aderontsteking (tromboflebitis) : 1
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 10
capillaire broosheid : 1
flauwvallen : 2
Koude vingertoppen en tenen : 4
lage bloeddruk : 3
opvlieger : 4
overmatig blozen : 6
vaatpijn : 1
vaatvernauwing : 2
verhoogde bloeddruk : 2
Hart : 34
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 4
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
hartinfarct : 1
hartinfarct : 3
hartkloppingen : 9
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 1
hartstilstand : 1
onregelmatige hartslag : 3
shock door hartaandoening (cardiogene shock) : 1
snel hartritme : 3
spasme in de kransslagader : 6
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 59
acne : 2
angio-oedeem : 3
blaar : 1
brandend gevoel van de huid : 3
dunne huid (huiddystrofie) : 1
haaruitval : 5
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 7
huiduitslag (rash papulair) : 1
huidverkleuring : 2
Jeuk : 4
jeukende huiduitslag : 2
Meerdere blauwe plekken : 2
nagelafwijking : 1
overmatig zweten : 17
pijn aan de huid : 4
rode huiduitslag : 1
roodheid : 1
verworven stoornis in de vetstofwisseling : 1
Immuunsysteem : 4
anafylactische reactie : 2
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 10
faryngitis : 4
laryngitis : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 4
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
Intoxicaties en letsels : 14
heupbreuk : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
onderhuidse bloeding : 1
overdosis : 1
postprocedurebloeding : 1
posttraumatische pijn : 7
procedurepijn : 1
retinaal letsel : 1
Lever en galwegen : 2
galblaaskoliek : 1
hepatitis cholestatisch : 1
Maag-darmstelsel : 104
aambeien : 1
aften : 2
bloeding van de endeldarm : 1
braken : 10
buikklachten : 4
buikpijn : 5
chronische gastritis : 1
colitis ulcerosa : 1
diarree : 5
droge mond : 2
gestoorde beweging van slokdarm : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 13
ischemische colitis : 2
lip droog : 1
maagklachten : 3
misselijkheid : 32
obstipatie, verstopping : 2
oedeem mond : 2
oesofaguspijn : 1
ontsteking van de slokdarmwand : 1
pijn in de bovenbuik : 5
pijn in de mond : 1
pijn in de onderbuik : 2
tintelingen mond : 3
tongoedeem : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 2
Nier en urinewegen : 14
bloed in de urine : 1
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 1
vaak plassen : 4
vaker urineren : 6
verkleuring van de urine : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 16
Afwijking oogbeweging : 1
droog oog : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 4
glasvochttroebelingen : 1
ongemak in het oog : 1
oogpijn : 1
retinavene occlusie : 1
trombose slagader netvlies : 2
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 2
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 9
draaiduizeligheid : 1
ooraandoening : 1
oorpijn : 2
oorsuizen : 2
overgevoeligheid voor geluid : 1
slechthorendheid : 2
Product aanlegenheden : 3
klacht over product : 1
kleuraangelegenheid m.b.t. medisch hulpmiddel : 1
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
Psychisch : 38
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 2
abnormale dromen : 3
afhankelijkheid van geneesmiddel : 4
angst : 6
Apathisch : 1
depressie : 2
desoriëntatie : 2
eetstoornis : 1
emotionele labiliteit : 1
emotionele stoornis : 2
gelijkmatige stemming : 1
hallucinatie (visueel) : 1
Lusteloos : 1
nachtmerrie : 3
onrust : 1
paniekreactie : 1
persoonlijkheidsstoornis : 1
uitgelaten stemming : 2
verwarde toestand : 1
waandenkbeelden : 1
zelfmoordpoging : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 102
botaandoening : 1
botpijn : 1
gespannenheid spier : 5
gewrichtspijn : 9
gewrichtsstijfheid : 8
kaakaandoening : 1
kaakklem : 3
nekpijn : 7
peesafwijking : 1
pijn in arm of been : 7
pijn in kaak : 3
Problemen ledemaat : 6
rugpijn : 3
skeletspierstelselpijn : 2
skeletspierstijfheid : 11
Spierpijn : 19
spierspasmen : 11
spierzwakte : 4
Testuitslagen en onderzoeken : 11
ademhalingsfrequentie verhoogd : 1
bloed in urine : 1
bloeddruk verhoogd : 2
gewicht verhoogd : 2
gewicht verlaagd : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
leverenzym verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
verhoogde hoeveelheid urine : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 185
dorst : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 9
geneesmiddelinteractie : 12
gevoel abnormaal : 7
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 2
gevoel van vreemd lichaam : 1
gezichtszwelling : 3
griepachtige verschijnselen : 2
het heet hebben : 2
het koud hebben : 1
huidontsteking op de injectieplaats : 1
injectieplaatshematoom : 1
injectieplaatsverharding : 1
koorts : 3
koude rillingen : 2
lichaamszwakte : 4
loopstoornis : 1
malaise : 12
onbestendig gevoel borstkas : 24
ontsteking op de injectieplaats : 1
onverwacht effect : 23
perifeer oedeem : 1
perifere zwelling : 1
pijn : 5
pijn in de borstkas : 25
pijn op de injectieplaats : 4
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
reactie op de injectieplaats : 3
reactie op de plaats van toediening : 1
statisch oedeem : 1
temperatuurintolerantie : 2
terugkerende klachten na stoppen van het geneesmiddel : 1
Therapeutisch product effect onvolledig : 1
verminderde activiteit : 1
verminderde werkzaamheid : 7
vermoeidheid : 13
verslechtering van de aandoening : 1
zich dronken voelen : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 2
verhoogd dorstgevoel : 1
verminderd drinken : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 9
borstpijn : 2
impotentie : 1
onregelmatige menstruatie : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 3
pijn scrotum : 1
vaginale afscheiding : 1
Zenuwstelsel : 179
aandachtstoornis : 1
aangezichtspijn : 2
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 1
afwijkend coördinatievermogen : 1
beroerte (CVA) : 1
branderig gevoel : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 22
dyskinesie : 1
een verlaagde spierspanning : 1
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 8
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 9
gedeeltelijke verlamming : 1
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
geheugen vermindering : 2
geheugenverlies : 1
gezichtsvelduitval : 1
hersenbloeding : 1
herseninfarct : 1
hoofdpijn : 12
hydrocefalus : 1
migraine : 8
oromandibulaire dystonie : 1
overmatige gevoeligheid : 10
polyneuropathie chronisch : 1
presyncope : 4
slaperigheid : 14
Smaakstoornis : 2
Spraakstoornis (algemeen) : 5
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 5
tintelingen : 31
toegenomen spierspanning (dystonie) : 2
toeval (convulsie) : 2
trilling/beving (tremor) : 6
verhoogde spanning : 1
verlamming : 2
verminderd bewustzijn : 1
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 3
verstoorde smaak : 7
zenuwpijn : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
kleine baby voor duur van zwangerschap : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

SUMATRIPTAN

Aantal meldingen 31.213
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
24.302
(78%)
4.719
(15%)
2.192
(7%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
11
(0%)
21.683
(69%)
344
(1%)
6.309
(20%)
2.866
(9%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.532
Bloed- en lymfestelsel : 144
Bloedvaten : 1.849
Chirurgische en medische verrichtingen : 199
Congenitale en genetische afwijkingen : 111
Endocrien syteem : 41
Hart : 2.248
Huid- en onderhuid : 2.134
Immuunsysteem : 1.095
Infecties en parasitaire aandoeningen : 446
Intoxicaties en letsels : 5.391
Lever en galwegen : 101
Maag-darmstelsel : 4.131
Neoplasmata : 93
Nier en urinewegen : 212
Oog : 783
Oor en evenwichtsorgaan : 322
Product aanlegenheden : 6.920
Psychisch : 1.943
Sociale omstandigheden : 163
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.842
Testuitslagen en onderzoeken : 1.032
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 15.512
Voeding en stofwisseling : 209
Voortplantingsstelsel en borsten : 191
Zenuwstelsel : 8.691
Zwangerschap en perinatale periode : 166
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N02CC02 NARAMIG (NARATRIPTAN) Omhulde tablet
2 N02CC02 NARATRIPTAN Omhulde tablet
3 N02CC03 ZOLMITRIPTAN Omhulde tablet, Smelttablet
4 N02CC03 ZOMIG (ZOLMITRIPTAN) Omhulde tablet
5 N02CC03 ZOMIG ZIP (ZOLMITRIPTAN) Smelttablet
6 N02CC04 MAXALT (RIZATRIPTAN) Smelttablet
7 N02CC04 RIZATRIPTAN Smelttablet
8 N02CC05 ALMOGRAN (ALMOTRIPTAN) Omhulde tablet
9 N02CC05 ALMOTRIPTAN Omhulde tablet
10 N02CC06 ELETRIPTAN Filmomhulde tablet
11 N02CC06 RELPAX (ELETRIPTAN) Filmomhulde tablet
12 N02CC07 FROMIREX (FROVATRIPTAN) Tablet
13 N02CC07 FROVATRIPTAN Tablet