Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

ZOLMITRIPTAN

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in ZOLMITRIPTAN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N02CC03 ZOLMITRIPTAN Omhulde tablet, Smelttablet
N02CC03 ZOMIG (ZOLMITRIPTAN) Omhulde tablet
N02CC03 ZOMIG ZIP (ZOLMITRIPTAN) Smelttablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 28-9-2023.


ZOLMITRIPTAN

Aantal meldingen 68
Ernstig 12
Geslacht
Man
Vrouw
12
(18%)
56
(82%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 10
beklemming keel : 2
droogheid neusslijmvlies : 1
hoesten : 1
irritatie keel : 2
kortademigheid : 2
orofaryngeale pijn : 2
Bloedvaten : 2
Koude vingertoppen en tenen : 1
lymfoedeem : 1
Hart : 6
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 2
snel hartritme : 1
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
Huid- en onderhuid : 2
allergische huidontsteking : 1
huiduitslag : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
blaasontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 1
overdosis : 1
Maag-darmstelsel : 15
aandoening maag-darmstelsel : 1
braken : 1
diarree : 2
droge mond : 2
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
misselijkheid : 2
obstipatie, verstopping : 1
Oral hyperaesthesia : 1
tandpijn : 1
tintelingen mond : 1
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
winderigheid : 1
Nier en urinewegen : 7
vaak plassen : 2
vaker urineren : 4
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 2
gezichtsvelduitval : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
oorsuizen : 1
Product aanlegenheden : 1
abnormale smaak van product : 1
Psychisch : 8
depressie : 1
Derealisatie : 1
manie : 1
nachtmerrie : 1
slapeloosheid : 1
uitgelaten stemming : 1
verwarde toestand : 1
woede-aanval : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 12
gewrichtspijn : 2
Klachten skelet/spierstelsel : 2
pijn in kaak : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 3
spierzwakte : 3
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 28
aangezichtspijn : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 4
gevoel abnormaal : 1
koorts : 1
lichaamszwakte : 3
malaise : 1
onbestendig gevoel borstkas : 4
onverwacht effect : 4
pijn in de borstkas : 3
temperatuurintolerantie : 1
vermoeidheid : 3
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
borstpijn : 1
Heavy menstrual bleeding : 1
Zenuwstelsel : 38
aandachtstoornis : 1
afwijkend coördinatievermogen : 2
duizeligheid : 3
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 1
gedeeltelijke verlamming : 1
halfzijdige blindheid : 1
herseninfarct : 2
hoofdpijn : 4
migraine : 4
overmatige gevoeligheid : 1
presyncope : 1
slaperigheid : 2
Spraakstoornis (algemeen) : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
thermohyperesthesie : 2
tintelingen : 5
tintelingen slijmvlies : 1
trilling/beving (tremor) : 2
verminderd geestelijk vermogen : 1
verstoord gevoel huid bij aanraking : 1
verstoorde smaak : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ZOLMITRIPTAN

Aantal meldingen 3.987
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
3.183
(80%)
599
(15%)
205
(5%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
8
(0%)
2.125
(53%)
130
(3%)
1.704
(43%)
20
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 494
Bloed- en lymfestelsel : 37
Bloedvaten : 189
Chirurgische en medische verrichtingen : 21
Congenitale en genetische afwijkingen : 18
Endocrien syteem : 27
Hart : 326
Huid- en onderhuid : 306
Immuunsysteem : 135
Infecties en parasitaire aandoeningen : 150
Intoxicaties en letsels : 673
Lever en galwegen : 30
Maag-darmstelsel : 766
Neoplasmata : 43
Nier en urinewegen : 97
Oog : 140
Oor en evenwichtsorgaan : 84
Product aanlegenheden : 164
Psychisch : 363
Sociale omstandigheden : 61
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 494
Testuitslagen en onderzoeken : 210
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.476
Voeding en stofwisseling : 49
Voortplantingsstelsel en borsten : 37
Zenuwstelsel : 1.767
Zwangerschap en perinatale periode : 46
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N02CC01 IMIGRAN (SUMATRIPTAN) Injectievloeistof, Neusspray
2 N02CC01 IMIGRAN FTAB (SUMATRIPTAN) Tablet
3 N02CC01 SUMATRIPTAN Injectievloeistof, Tablet, Zetpil
4 N02CC02 NARAMIG (NARATRIPTAN) Omhulde tablet
5 N02CC02 NARATRIPTAN Omhulde tablet
6 N02CC04 MAXALT (RIZATRIPTAN) Smelttablet, Tablet
7 N02CC04 RIZATRIPTAN Smelttablet, Tablet
8 N02CC05 ALMOGRAN (ALMOTRIPTAN) Omhulde tablet
9 N02CC05 ALMOTRIPTAN Omhulde tablet
10 N02CC06 ELETRIPTAN Filmomhulde tablet
11 N02CC06 RELPAX (ELETRIPTAN) Filmomhulde tablet
12 N02CC07 FROMIREX (FROVATRIPTAN) Tablet
13 N02CC07 FROVATRIPTAN Tablet
14 N02CC08 RAYVOW (LASMIDITAN) Tablet