Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

FENYTOINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in FENYTOINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N03AB02 DIPHANTOINE (FENYTOINE) Injectievloeistof
N03AB02 DIPHANTOINE-Z (FENYTOINE) Tablet
N03AB02 EPANUTIN (FENYTOINE) Injectievloeistof
N03AB02 FENYTOINE Drank, Drank (suspensie)

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Verduijn M.M, Egberts A.C.G Interactie tussen fenytoine en omeprazol. Geneesmiddelenbulletin 1996 30(7):85-86 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Severe skin reactions in patients receiving cranial radiotherapy while using phenytoin 2007
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 22-11-2022.


FENYTOINE

Aantal meldingen 145
Ernstig 54
Geslacht
Man
Vrouw
73
(50%)
72
(50%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 5
amandelaandoening : 1
bloedneus : 1
hyperventilatie : 1
kortademigheid : 1
longfibrose : 1
Bloed- en lymfestelsel : 3
eosinofilie : 2
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Hart : 7
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 1
hartstilstand : 2
onregelmatige hartslag : 1
trage hartslag : 1
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
Huid- en onderhuid : 46
abnormale verhoorning van de huid : 1
acne : 1
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 1
eczeem : 3
erythema multiforme : 1
galbulten : 1
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 2
haaruitval : 3
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 5
huidreactie : 1
huiduitslag : 7
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag (toxisch) : 1
huidverkleuring : 1
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
Jeuk : 1
nagelafwijking : 1
overmatig zweten : 1
overmatige verhoorning van de huid : 1
rode huiduitslag : 2
roodheid : 1
Stevens-Johnson-syndroom : 5
toename huidpigment : 1
Immuunsysteem : 4
anafylactische shock : 1
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
overgevoeligheid : 1
voedselallergie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ontsteking tandvlees : 2
orale candida infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 4
overdosis : 2
Producttoedieningsfout : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 1
Lever en galwegen : 4
afwijkende leverfunctie : 2
geelzucht toxisch : 1
leverfalen : 1
Maag-darmstelsel : 15
braken : 4
diarree : 2
misselijkheid : 2
obstipatie, verstopping : 1
ontsteking mondholte : 1
onwelriekende adem : 1
tandpijn : 1
tandvlees aandoening : 1
tongverkleuring : 2
Nier en urinewegen : 2
urine-incontinentie : 2
Oog : 5
droog oog : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
lichtschuwheid : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 2
draaiduizeligheid : 1
overgevoeligheid voor geluid : 1
Psychisch : 7
Apathisch : 1
depressie : 1
emotionele labiliteit : 1
ijlen : 1
nachtmerrie : 1
prikkelbaarheid : 1
verwarde toestand : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 16
botverweking : 1
Dupuytren-contractuur : 2
dwangstand van het hoofd : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gespannenheid spier : 1
gewrichtsaandoening : 1
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 1
pijn in arm of been : 1
spieraandoening : 1
Spierpijn : 1
spierspasmen : 3
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 15
anticonvulsivumspiegel verlaagd : 1
gewicht verlaagd : 1
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 4
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 4
TSH-spiegel bloed verhoogd : 2
verlaagde spiegels van een geneesmiddel : 1
volbloedtelling abnormaal : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 36
afsterven van weefsel (necrose) : 1
geneesmiddelinteractie : 16
gevoel abnormaal : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
koorts : 3
lage lichaamstemperatuur : 1
malaise : 1
oedeem : 1
onverwacht effect : 2
pijn : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
schuimbekken : 1
Therapeutisch product effect verhoogd : 1
verhoogde werkzaamheid : 1
verminderde werkzaamheid : 2
vermoeidheid : 2
Voeding en stofwisseling : 4
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
verstoring van het zoutenevenwicht in het bloed : 1
vitamine-D-deficiëntie : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 4
impotentie : 2
melkafscheiding : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
Zenuwstelsel : 57
aandachtstoornis : 2
ataxie : 1
cognitieve aandoening : 1
duizeligheid : 5
dyskinesie : 2
Electric shock sensation : 1
epilepsie : 7
evenwichtsstoornis : 1
geheugen vermindering : 2
hoofdpijn : 2
neurologisch symptoom : 1
Polyneuropathie : 1
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
slaperigheid : 5
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 4
spierspasmen : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 2
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toestand van bewegingloosheid (stupor) : 1
toeval (convulsie) : 10
trilling/beving (tremor) : 1
verandering reukvermogen : 1
verminderd bewustzijn : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
buitenbaarmoederlijke zwangerschap : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

FENYTOINE

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

Er is geen informatie bekend.