Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

CLONAZEPAM

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in CLONAZEPAM behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N03AE01 CLONAZEPAM Klysma, Tablet
N03AE01 RIVOTRIL (CLONAZEPAM) Druppels, Oplossing voor injectie / infuus, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Anti-epileptic drugs and suicidal behaviour 2008 Signals document
2 Overview on anti-epileptic drugs and drug-substitution 2016 Signals document
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 26-4-2022.


CLONAZEPAM

Aantal meldingen 162
Ernstig 21
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
63
(39%)
98
(60%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 9
bloedneus : 1
hik : 2
kortademigheid : 1
loopneus : 1
onregelmatige ademhaling (Cheyne-Stokes) : 1
orofaryngeale pijn : 1
snurken : 1
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 3
lage bloeddruk : 2
trombose ader : 1
Endocrien syteem : 2
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
vervroegde pubertijd : 1
Hart : 1
hartstilstand : 1
Huid- en onderhuid : 15
angio-oedeem : 1
droge huid : 1
galbulten : 1
haaruitval : 4
huidreactie : 1
huiduitslag : 2
Jeuk : 2
minder haargroei : 1
overmatig zweten : 1
psoriasis : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3
borstontsteking : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
urineweginfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 2
gewrichtsontwrichting : 1
Producttoedieningsfout : 1
Maag-darmstelsel : 29
aandoening maag-darmstelsel : 2
afwezigheid van speeksel : 1
braakneiging : 1
braken : 2
diarree : 7
droge mond : 2
gezwollen tong : 1
Hyperesthesie tanden : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
misselijkheid : 4
ontsteking mondholte : 1
pijn in de bovenbuik : 2
tandaandoening : 1
tongontsteking : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 2
Nier en urinewegen : 4
aandoening urinelozing : 1
incontinentie : 1
urine-incontinentie : 2
Oog : 9
Afwijking oogbeweging : 1
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 2
oogaandoening : 1
scherpzien gereduceerd : 1
traanproductieaandoening : 1
wazig zien : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 4
oorpijn : 1
oorsuizen : 3
Product aanlegenheden : 5
klacht over product : 5
Psychisch : 40
abnormaal gedrag : 1
afhankelijkheid : 1
agressie : 1
angst : 2
Apathisch : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 1
desoriëntatie : 3
dissociatieve stoornis : 1
emotionele stoornis : 1
gestoord denken : 1
hallucinaties : 3
het uitblijven van een orgasme : 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
ijlen : 1
misplaatst gedrag : 1
nachtmerrie : 2
onrust : 2
paniekaanval : 1
psychotische stoornis : 2
rusteloosheid : 4
slapeloosheid : 1
somnabulisme : 1
stemmingswisselingen : 1
uitgelaten stemming : 1
verwarde toestand : 3
zelfmoordgedachte : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 26
botpijn : 1
Dupuytren-contractuur : 1
gewrichtsaandoening : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 1
naar achteren staan van de kaken (retrognatie) : 1
osteoporose : 1
pees pijn : 1
pijn in arm of been : 3
pijn in de zij : 1
plantaire fasciale fibromatosis : 1
skeletspierstijfheid : 2
Spierpijn : 4
spierspasmen : 3
spiervermoeidheid : 1
spierzwakte : 3
verminderde botdichtheid : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 10
afwijkend EEG : 1
gewicht verhoogd : 2
gewicht verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
INR verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
urineanalyse abnormaal : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 62
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 10
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel abnormaal : 2
gezichtszwelling : 1
het heet hebben : 1
het koud hebben : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
lichaamszwakte : 3
loopstoornis : 1
malaise : 3
oedeem : 1
ongewenste reactie : 1
ontsteking op de injectieplaats : 1
onttrekkingssyndroom : 4
onverwacht effect : 9
perifeer oedeem : 1
pijn : 3
pijn op de injectieplaats : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 9
verslechtering van de aandoening : 2
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 2
verminderde eetlust : 1
vitamine-D-deficiëntie : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 9
impotentie : 3
Intermenstrual bleeding : 1
prostaataandoening : 1
vaginale bloeding : 2
wegblijven van de menstruatie : 2
Zenuwstelsel : 72
aandachtstoornis : 1
ataxie : 1
bewustzijnsverlies : 3
coma : 1
dementie : 1
duizeligheid : 8
dyskinesie : 1
epilepsie : 4
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 1
evenwichtsstoornis : 3
Fine motor skill dysfunction : 1
flauwvallen : 1
geheugen vermindering : 3
geheugenverlies : 2
hoofdpijn : 8
hypersomnie : 1
migraine : 1
migraine met voortekenen (aura) : 1
Motorische disfunctie : 1
niet kunnen ruiken : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 2
overmatige gevoeligheid : 2
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
sedatie : 2
slaperigheid : 6
smaakverlies : 2
Spraakstoornis (algemeen) : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 2
tintelingen : 1
toeval (convulsie) : 1
toeval (convulsie) na staken van een geneesmiddel : 1
trilling/beving (tremor) : 2
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 1
zenuwpijn : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
foetale groeibeperking : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CLONAZEPAM

Aantal meldingen 33.567
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
18.569
(55%)
12.661
(38%)
2.337
(7%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
99
(0%)
20.701
(62%)
5.448
(16%)
6.814
(20%)
505
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.808
Bloed- en lymfestelsel : 703
Bloedvaten : 1.140
Chirurgische en medische verrichtingen : 364
Congenitale en genetische afwijkingen : 271
Endocrien syteem : 181
Hart : 2.835
Huid- en onderhuid : 2.738
Immuunsysteem : 582
Infecties en parasitaire aandoeningen : 943
Intoxicaties en letsels : 7.592
Lever en galwegen : 507
Maag-darmstelsel : 4.324
Neoplasmata : 186
Nier en urinewegen : 802
Oog : 1.193
Oor en evenwichtsorgaan : 587
Product aanlegenheden : 1.706
Psychisch : 12.378
Sociale omstandigheden : 716
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.936
Testuitslagen en onderzoeken : 2.912
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 11.369
Voeding en stofwisseling : 1.333
Voortplantingsstelsel en borsten : 456
Zenuwstelsel : 11.905
Zwangerschap en perinatale periode : 372
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

Er is geen informatie bekend.