Lareb Databank

Opnieuw zoeken

VIGABATRINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in VIGABATRINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N03AG04 SABRIL (VIGABATRINE) Tablet, Zakje (granulaat)
N03AG04 VIGABATRINE Capsule

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Anti-epileptic drugs and suicidal behaviour 2008
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 16-9-2021.


VIGABATRINE

Aantal meldingen 60
Ernstig 15
Geslacht
Man
Vrouw
22
(37%)
38
(63%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 2
falen van de ademhaling : 1
kortademigheid : 1
Hart : 1
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 2
angio-oedeem : 1
haaruitval : 1
Intoxicaties en letsels : 2
overdosis : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 1
Maag-darmstelsel : 5
braken : 1
caries tanden : 1
misselijkheid : 1
tandaandoening : 1
tandverkleuring : 1
Oog : 33
accomodatiestoornis ooglens : 1
gezichtsvelduitval : 29
gezichtsvermogen afgenomen : 2
ziekte van het netvlies : 1
Psychisch : 9
abnormaal gedrag : 1
agressie : 1
eetstoornis : 1
hallucinaties : 1
manie : 1
nachtmerrie : 1
onrust : 1
psychotische stoornis : 1
slapeloosheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2
Gewrichtsontsteking : 1
skeletspierstijfheid : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 3
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
lichaamszwakte : 1
loopstoornis : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
Heavy menstrual bleeding : 1
melkafscheiding : 1
Zenuwstelsel : 17
aandachtstoornis : 1
bewegingsstoornis : 1
coma : 1
dementie : 1
duizeligheid : 1
epilepsie : 2
hoofdpijn : 1
kokerzicht : 3
overmatige gevoeligheid : 1
perifere zenuwpijn : 1
petit mal epilepsie : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
toeval (convulsie) : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

VIGABATRINE

Aantal meldingen 12.710
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
5.702
(45%)
5.895
(46%)
1.113
(9%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
17
(0%)
9.895
(78%)
123
(1%)
2.485
(20%)
190
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 754
Bloed- en lymfestelsel : 91
Bloedvaten : 96
Chirurgische en medische verrichtingen : 389
Congenitale en genetische afwijkingen : 74
Endocrien syteem : 25
Hart : 124
Huid- en onderhuid : 377
Immuunsysteem : 54
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.252
Intoxicaties en letsels : 2.251
Lever en galwegen : 39
Maag-darmstelsel : 827
Neoplasmata : 44
Nier en urinewegen : 99
Oog : 931
Oor en evenwichtsorgaan : 36
Product aanlegenheden : 67
Psychisch : 1.324
Sociale omstandigheden : 10
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 222
Testuitslagen en onderzoeken : 618
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2.933
Voeding en stofwisseling : 300
Voortplantingsstelsel en borsten : 58
Zenuwstelsel : 5.164
Zwangerschap en perinatale periode : 28
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N03AG01 DEPAKINE (VALPROINEZUUR) Drank, Maagsapresistente tablet, Poeder injectievloeistof, Tablet met gereguleerde afgifte, Zakje (granulaat)
2 N03AG01 ORFIRIL (VALPROINEZUUR) Injectievloeistof
3 N03AG01 PROPYMAL () Maagsapresistente capsule
4 N03AG01 VALPROINEZUUR Drank, Injectie/infuus, Maagsapresistente tablet, Tablet met gereguleerde afgifte, Zetpil