Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

LAMOTRIGINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in LAMOTRIGINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N03AX09 LAMICTAL (LAMOTRIGINE) Kauwtablet
N03AX09 LAMOTRIGINE Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Tengstrand M., Star K., Puijenbroek van E.P. Alopecia in Association with Lamotrigine Use Drug Safety 2010 33(8);653-658
2 Gombert-Handoko K.B., Puijenbroek van E.P., Bijl A.H. Anti-epileptica en overgevoeligheidsreacties: geeft de chemische structuur een verklaring? PW-WP 2010 4(3):38-41
3 Erp-van Boekel, A.A.W. van Ataxie meest gemeld bij anti-epileptica en vaccins PW 2019 154(45):16-17
4 Diemont W.L., Puijenbroek van E.P., Hekster Y. Bijwerkingen van anti-epileptica en convulsies als bijwerkingen: Medicamenten en epilepsie PW 2002 137(14):494-499
5 Maliepaard M., Hekster Y.A., Kapelle A., Puijenbroek van E.P. Eisen van het CBG aan generieke anti-epileptica Tijdschr. Neurol. Neurochir. 2008 109;1:34-40
6 Handoko K.B., Puijenbroek van E.P., Bijl A.M.H. Hypersensitivity reactions due to antiepileptic drugs: A chemical structure based association? Drug Safety 2007 30(10):925
7 Maliepaard M., Hekster Y.A., Puijenbroek van E.P. Requirements for generic anti-epileptic medicines: a regularoty perspective Journal of Neurology 2009 published online
8 Winkel, B. te, Vorstenbosch, S., Puijenbroek, EP van Teratogenicity of second generation antiepileptic drugs in EURAP Netherlands Birth Defects Research 2017 (109):705
9 Puijenbroek van E.P., Vries de L.C., Kant A. Trends in the use of anti-epileptic drugs during pregnancy in the Netherlands PEDS 2014 23(S1):306-307
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Anti-epileptic drugs and suicidal behaviour 2008
2 Lamictal (lamotrigine) en alopecia 2007
3 Lamotrigine and alopecia - an update 2015
4 Lamotrigine and nightmares 2014
5 lamotrigine and photosensitivity 2019
6 Lamotrigine en ernstige huidreacties 2000
7 Overview on anti-epileptic drugs and drug-substitution 2016
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 30-6-2020.


LAMOTRIGINE

Aantal meldingen 441
Ernstig 106
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
155
(35%)
281
(64%)
5
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 16
bloedneus : 1
falen van de ademhaling : 1
hoesten : 1
hyperventilatie : 1
hypoventilatie : 1
interstitiële longziekte : 1
kortademigheid : 5
neonataal "respiratory distress syndrome" : 1
neusverstopping : 1
orofaryngeale pijn : 1
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
vocht in de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 20
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 7
Bloedarmoede : 1
eosinofilie : 1
leukocytose : 1
pancytopenie : 1
pseudolymfoom : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 5
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
Bloedvaten : 11
Bloeduitstorting : 3
flauwvallen : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 1
lage bloeddruk bij opstaan : 1
opvlieger : 2
overmatig blozen : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 3
auto-immune thyreoïditis : 1
struma : 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 1
Hart : 16
aanvalsgewijze snel hartritme : 1
hartkloppingen : 9
hartstilstand : 1
onregelmatige hartslag : 1
posturele orthostatische tachycardie-syndroom : 1
snel hartritme : 2
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 151
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 1
brandend gevoel van de huid : 1
capillaritis : 1
couperose (pityriasis rosea) : 1
droge huid : 1
eczeem : 2
erythema multiforme : 2
galbulten : 6
gegeneraliseerde exfoliatieve dermatitis : 1
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 7
haaruitval : 25
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 4
huidgeur afwijkend : 2
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 26
huiduitslag ( maculo-papulair) : 4
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag (toxisch) : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 13
jeukende huiduitslag : 2
livedo reticularis : 1
Meerdere blauwe plekken : 1
minder zweten : 1
nagelafwijking : 1
onychoclasis : 1
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 8
pijn aan de huid : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
reactie op zonlicht : 5
rode huiduitslag : 3
roodheid : 6
Stevens-Johnson-syndroom : 11
vervellen : 4
vlekkerige huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 9
anafylactische reactie : 1
overgevoeligheid : 8
Infecties en parasitaire aandoeningen : 19
Candida-infectie : 1
cellulitis : 1
infectie : 1
infectie met de Pseudomonas bacterie : 1
neus-keelontsteking : 3
onsteking van het neusslijmvlies : 2
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van de speekselklier : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 2
orale schimmelinfectie : 1
pustuleuze rash : 2
sepsis : 1
speekselklierontsteking : 1
urineweginfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 10
eileider perforatie : 1
hersencontusie : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
overdosering (niet opzettelijk) : 1
val : 5
wond : 1
Lever en galwegen : 8
afwijkende leverfunctie : 4
gelijktijdige vergroting van de lever en de milt : 1
Hepatitis : 1
hepatitis cholestatisch : 1
leverfalen : 1
Maag-darmstelsel : 57
aandoening maag-darmstelsel : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
braken : 7
branderige tong : 2
buikpijn : 2
diarree : 4
droge mond : 6
erytheem van mondslijmvlies : 1
frequente darmbewegingen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
maagklachten : 1
maagzweerbloeding : 1
misselijkheid : 12
obstipatie, verstopping : 2
ontsteking mondholte : 5
ontsteking van de slokdarmwand : 1
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 2
orale mucosa eruptie : 1
speekselkliervergoting : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 2
verval van tandvlees : 1
Neoplasmata : 1
borstkanker : 1
Nier en urinewegen : 7
Acute kidney injury : 1
nierfunctie verminderd : 2
urine-incontinentie : 3
vaker urineren : 1
Oog : 33
Afwijking oogbeweging : 1
donkere kringen onder ogen : 1
droog oog : 1
dubbelzien : 4
gezichtsvermogen afgenomen : 6
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
lichtschuwheid : 2
onmogelijkheid in blikrichting te kijken (blikverlamming) : 1
ontsteking van het hoornvlies (keratitis) : 1
oogaandoening : 1
ooglidzwelling : 2
oogzwelling : 1
scheelzien : 1
verwijding van de pupillen : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 8
Oor en evenwichtsorgaan : 6
doofheid unilateraal : 1
duizeligheid positioneel : 1
oorsuizen : 3
overgevoeligheid voor geluid : 1
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 98
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormale dromen : 2
agressie : 6
angst : 6
Apathisch : 1
bedplassen : 1
depressie : 3
depressieve stemming : 1
Derealisatie : 1
dissociatie : 1
dwang : 2
emotionele labiliteit : 1
emotionele stoornis : 1
ernstige depressie : 1
geweldgebonden symptoom : 1
hallucinaties : 2
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
hypomanie : 1
ijlen : 2
initiële insomnia : 1
Lusteloos : 1
manie : 1
nachtmerrie : 8
onrust : 7
paniekaanval : 2
paniekreactie : 1
prikkelbaarheid : 3
psychische decompensatie : 1
Psychotic symptom : 1
psychotische stoornis : 5
rusteloosheid : 3
slaapstoornis : 4
slapeloosheid : 7
spanning : 1
tic : 1
verminderd libido : 1
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 3
voortijdige ejaculatie : 1
waandenkbeelden : 1
woede-aanval : 2
zelfmoord : 1
zelfmoordgedachte : 5
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 32
gewrichtspijn : 8
gewrichtsstijfheid : 2
peesafwijking : 1
pijn in arm of been : 2
rugpijn : 2
Spierpijn : 8
spierspasmen : 4
spierstijfheid : 1
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 2
versterf botweefsel : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 26
antipsychoticaspiegel verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 1
BSE verhoogd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 5
gewicht verlaagd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 1
lactaatdehydrogenasespiegel bloed verhoogd : 1
leverenzym abnormaal : 2
leverenzym verhoogd : 4
leverfunctietests abnormaal : 2
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 2
triglyceridenspiegel bloed verhoogd : 1
verlaagde spiegels van een geneesmiddel : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 127
cyste : 1
dorst : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 27
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 3
gevoel abnormaal : 3
gezichtszwelling : 8
griepachtige verschijnselen : 2
het koud hebben : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
koorts : 16
koude rillingen : 1
lage lichaamstemperatuur : 1
lichaamszwakte : 1
loopstoornis : 5
malaise : 5
niet lekker voelen : 1
oedeem : 2
onbestendig gevoel borstkas : 1
onttrekkingssyndroom : 1
onverwacht effect : 18
perifeer oedeem : 1
pijn : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
tabak wisselwerking : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
verhoogde lichaamstemperatuur : 1
vermoeidheid : 14
verslechtering van de aandoening : 2
vertraagde genezing : 1
voedselinteractie : 1
wisselwerking met alcohol : 1
zuigelingensterfte : 1
Voeding en stofwisseling : 10
gebrek aan vitamine B-complex : 1
hunkering naar voedsel : 1
laag albumine (hypoalbuminemie) : 2
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus : 1
slecht gevoede zuigeling : 1
verminderde eetlust : 2
vitamine-D-deficiëntie : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 18
adnextorsie : 1
borstvergroting : 1
eisprongpijn : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 1
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 5
onvruchbaarheid mannelijk : 1
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie : 1
polycysteuze eierstokken : 1
premenstrueel syndroom : 2
uitblijven zaadlozing : 1
vaginale bloeding : 1
vulvovaginaal branderig gevoel : 1
Zenuwstelsel : 194
aandachtstoornis : 9
afwijkend coördinatievermogen : 1
ataxie : 4
bewegingsarmoede : 1
bewegingsstoornis : 1
branderig gevoel : 1
cognitieve aandoening : 3
coordinatiestoornis als gevolg van hersenletsel : 1
duizeligheid : 21
dyskinesie : 2
epilepsie : 24
evenwichtsstoornis : 5
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
geheugen vermindering : 13
geheugenverlies : 3
gevoelsverlies : 1
hersenoedeem : 1
hoofdpijn : 23
maligne neuroleptica syndroom : 1
niet kunnen ruiken : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overactiviteit : 1
overmatige gevoeligheid : 1
petit mal epilepsie : 1
Polyneuropathie : 1
presyncope : 2
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 4
sedatie : 2
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaperigheid : 11
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 2
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 2
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 6
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
stoornis van het schrijven : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 2
tintelingen : 6
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toeval (convulsie) : 14
toeval (convulsie) na staken van een geneesmiddel : 1
trilling/beving (tremor) : 9
verlamming : 1
verminderd bewustzijn : 1
verstoorde smaak : 2
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

LAMOTRIGINE

Aantal meldingen 57.721
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
35.136
(61%)
17.336
(30%)
5.249
(9%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
464
(1%)
33.672
(58%)
6.925
(12%)
15.678
(27%)
982
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.600
Bloed- en lymfestelsel : 2.838
Bloedvaten : 1.205
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.082
Congenitale en genetische afwijkingen : 1.343
Endocrien syteem : 221
Hart : 1.620
Huid- en onderhuid : 20.414
Immuunsysteem : 1.665
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.485
Intoxicaties en letsels : 8.913
Lever en galwegen : 1.332
Maag-darmstelsel : 6.965
Neoplasmata : 365
Nier en urinewegen : 1.150
Oog : 2.999
Oor en evenwichtsorgaan : 759
Product aanlegenheden : 2.007
Psychisch : 10.273
Sociale omstandigheden : 652
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.821
Testuitslagen en onderzoeken : 5.158
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 15.648
Voeding en stofwisseling : 1.654
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.041
Zenuwstelsel : 15.838
Zwangerschap en perinatale periode : 1.310
Vergelijkbare geneesmiddelen