Lareb Databank

Opnieuw zoeken

GABAPENTINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in GABAPENTINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N03AX12 GABALIQUID GERIASAN (GABAPENTINE) Drank
N03AX12 GABAPENTINE Capsule, Drank, Drank (suspensie), Tablet
N03AX12 NEURONTIN (GABAPENTINE) Capsule, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Zweers P Gabapentine en seksuele stoornissen Geneesmiddelenbulletin 2003 37(5):60 Download publicatie

2 Scholl J, van Eekeren R, van Puijenbroek E.P Six cases of (severe) hypoglycaemia associated with gabapentin use in both diabetic and non-diabetic patients British Journal of Clinical Pharmacology 2015 79 DOI
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 neurontin (gabapentine) en impotentie 2008
2 Gabapentin and various sexual disorders 2007
3 Gabapentin and severe hypoglycaemia 2013
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 22-11-2022.


GABAPENTINE

Aantal meldingen 387
Ernstig 44
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
131
(34%)
254
(66%)
2
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 25
bijholteaandoening : 1
bloedneus : 2
Faryngeale zwelling : 2
hyperventilatie : 1
hypoventilatie : 1
kortademigheid : 11
onderdrukking ademhaling : 1
orofaryngeale pijn : 1
slaap apneu syndroom : 1
stemloosheid : 1
stemstoornis : 2
vocht in de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 7
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
Bloedarmoede : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 2
verhoogde neiging tot kneuzingen : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
Bloedvaten : 14
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 2
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk bij opstaan : 2
overmatig blozen : 1
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 2
trombose : 1
verhoogde bloeddruk : 3
Hart : 13
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hartkloppingen : 6
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
onregelmatige hartslag : 3
trage hartslag : 2
Huid- en onderhuid : 64
acne : 1
angio-oedeem : 5
brandend gevoel van de huid : 1
droge huid : 1
eczeem : 1
Enkelvoudige blauwe plek : 1
galbulten : 1
haaruitval : 18
huidontsteking met blaarvorming : 2
huiduitslag : 4
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 1
Jeuk : 5
jeukende huiduitslag : 1
kwetsbare huid : 1
Meerdere blauwe plekken : 2
nagelafwijking : 3
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 6
overmatige afscheiding van talg : 1
pijn aan de huid : 1
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 2
vervellen : 1
zweten en rillen : 1
Immuunsysteem : 2
anafylactische reactie : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 15
blaasontsteking : 2
faryngitis : 1
longontsteking : 2
neus-keelontsteking : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ontsteking tandvlees : 2
ooglidinfectie : 1
orale candida infectie : 1
orale herpes : 1
pustuleuze rash : 1
tandpulpitis : 1
virale infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 4
bandruptuur : 1
hemorragie wond : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 1
val : 1
Lever en galwegen : 5
geelzucht (cholestatisch) : 1
geelzucht toxisch : 1
Hepatitis : 1
hepatitis cholestatisch : 1
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 1
Maag-darmstelsel : 78
aandoening slokdarm : 1
aften : 2
alvleesklierontsteking : 1
bloedbraken : 1
braken : 3
branderige tong : 1
buikklachten : 1
buikpijn : 2
caries tanden : 2
diarree : 8
droge mond : 8
gezwollen tong : 3
gingiva-pijn : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
lipzwelling : 1
maag-darm bloeding : 1
maagklachten : 3
misselijkheid : 13
mondslijmvliesexfoliatie : 1
obstipatie, verstopping : 6
ontsteking mondholte : 5
ontstoken lippen : 1
pijn in de mond : 2
prikkelbare darmsyndroom : 1
tandaanslag/plaque : 1
tandpijn : 1
tandverkleuring : 1
tintelingen mond : 2
tongaandoening : 1
tongontsteking : 1
winderigheid : 2
Nier en urinewegen : 9
tubulo-interstitiële nefritis : 1
urine-incontinentie : 4
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 1
urineretentie : 1
vaak plassen : 1
vaker urineren : 1
Oog : 23
dubbelzien : 3
gezichtsvermogen afgenomen : 5
gezwollen traankanaal : 1
jeuk aan oog : 1
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
oogaandoening : 2
oogbloeding : 1
pupil vernauwing : 1
rood oog : 1
traanproductie verhoogd : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 5
Oor en evenwichtsorgaan : 7
oorpijn : 1
oorsuizen : 6
Psychisch : 78
abnormaal gedrag : 1
agressie : 6
angst : 2
Apathisch : 1
depressie : 2
depressieve stemming : 7
Derealisatie : 1
desoriëntatie : 1
dissociatie : 1
emotionele droefheid : 1
emotionele labiliteit : 1
emotionele stoornis : 3
flashback : 1
Frustration tolerance decreased : 1
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 4
het uitblijven van een orgasme : 3
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
libidoverlies : 2
nachtmerrie : 2
paniekaanval : 1
prikkelbaarheid : 1
rusteloosheid : 3
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaapstoornis : 3
slapeloosheid : 6
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 1
verminderd libido : 6
verwarde toestand : 7
zelfmoordgedachte : 3
zelfmoordpoging : 2
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 59
afname spiervolume (spieratrofie) : 1
botpijn : 2
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gespannenheid spier : 1
gewrichtspijn : 7
kaakklem : 1
mobiliteit verminderd : 1
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 1
pijn in arm of been : 8
pijn in de zij : 1
pijn in kaak : 1
rugpijn : 3
skeletspierstelselpijn : 2
skeletspierstijfheid : 1
slijmbeursonsteking : 1
spieraandoening : 1
Spierpijn : 13
spierspasmen : 5
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 7
Testuitslagen en onderzoeken : 31
bloeddruk verhoogd : 1
computertomogram : 1
gewicht verhoogd : 10
gewicht verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 4
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
INR verlaagd : 1
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 3
Liver function test increased : 1
verhoogde oogboldruk : 1
vertraagde bloedstolling : 2
wisselende glucosespiegel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 112
Gait inability : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 8
gevoel abnormaal : 4
gezichtszwelling : 1
griepachtige verschijnselen : 2
het koud hebben : 1
injectieplaatshematoom : 1
koorts : 3
koude rillingen : 4
lichaamszwakte : 4
loopstoornis : 6
malaise : 8
oedeem : 4
ongewenste reactie : 1
ontsteking op de injectieplaats : 2
onverwacht effect : 16
perifeer oedeem : 7
pijn : 3
pijn in de borstkas : 1
pijn op de injectieplaats : 5
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
roodheid op de injectieplaats : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 18
verslechtering van de aandoening : 2
wisselwerking met alcohol : 1
zwelling : 1
zwelling van injectieplaats : 3
Voeding en stofwisseling : 19
diabetes mellitus : 2
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 2
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 6
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 2
lactose-intolerantie : 1
toegenomen eetlust : 1
uitdroging : 1
verhoogd dorstgevoel : 1
verminderde eetlust : 3
Voortplantingsstelsel en borsten : 21
bekkenpijn : 1
impotentie : 11
Intermenstrual bleeding : 1
onregelmatige menstruatie : 1
pijn testikels : 1
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 1
vaginale bloeding : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 2
verminderde menstruatie : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 187
aandachtstoornis : 6
afwijkend coördinatievermogen : 5
ataxie : 4
bewegingsarmoede : 1
bewegingsdrang (chorea) : 1
bewustzijnsverlies : 3
cluster hoofdpijn : 1
cognitieve aandoening : 2
coma : 1
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 33
dyskinesie : 1
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 1
evenwichtsstoornis : 3
extrapiramidale aandoening : 1
flauwvallen : 6
geheugen vermindering : 11
geheugenverlies : 3
hersenbloeding : 1
hoge rustspanning van een spier : 1
hoofdpijn : 17
hypersomnie : 1
hypoglykemische bewusteloosheid : 1
migraine : 1
myasthenia gravis : 1
niet kunnen ruiken : 1
ontsteking oogzenuw : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 2
overmatige bewegingsdrang : 1
overmatige gevoeligheid : 1
perifere zenuwpijn : 1
petit mal epilepsie : 2
presyncope : 2
psychomotorische vaardigheden gestoord : 1
Reduced facial expression : 1
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 2
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 20
smaakverlies : 1
spierspasmen : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 4
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 6
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 3
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 10
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toeval (convulsie) : 3
trage response op stimuli : 1
trilling/beving (tremor) : 2
verlamming : 2
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 3
zenuwpijn : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

GABAPENTINE

Aantal meldingen 79.971
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
46.913
(59%)
25.445
(32%)
7.613
(10%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
174
(0%)
55.487
(69%)
13.092
(16%)
10.343
(13%)
875
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 4.380
Bloed- en lymfestelsel : 1.102
Bloedvaten : 2.451
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.057
Congenitale en genetische afwijkingen : 275
Endocrien syteem : 263
Hart : 3.170
Huid- en onderhuid : 7.666
Immuunsysteem : 7.348
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.717
Intoxicaties en letsels : 15.277
Lever en galwegen : 937
Maag-darmstelsel : 12.249
Neoplasmata : 745
Nier en urinewegen : 2.344
Oog : 3.602
Oor en evenwichtsorgaan : 1.337
Product aanlegenheden : 1.261
Psychisch : 15.744
Sociale omstandigheden : 1.471
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 6.926
Testuitslagen en onderzoeken : 6.649
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 32.905
Voeding en stofwisseling : 2.610
Voortplantingsstelsel en borsten : 948
Zenuwstelsel : 27.031
Zwangerschap en perinatale periode : 261
Vergelijkbare geneesmiddelen